Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
İmar ve Gecekondu
SORU : Yapı ruhsatının yenilenmesi

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununu'nun 65, 77, 84 ve Ek 6 ıncı maddelerinde belirlenen maktu harç tarifelerinin, belediye grupları itibarıyla tespit edilmesi hakkında karar karar sayısı 2005 / 8730 olup, 07.05.2005 tarih 25808 sayılı resmi Gazete yayınlanmış olup, yayınlanan harçlar listesinde ise; inşaat ruhsatı yenileme harçları bulunmamaktadır.İnşaat ruhsatı alan kişilerin 5 yıl süre içerisinde inşaatının yapımı tamamlamamış ve yarım kalan, yapı kullanma izni almayan inşaatların tamamlanması için inşaat ruhsatı yenileme harçlarını neye göre alınacağını bildirilmesi hususunda, saygılarımla arz ederim.

Serinhisar Belediyesi
SERİNHİSAR / DENİZLİ

27.12.2005
Ramazan KESİCİ
Fen Memuru

SORUNUZUN CEVABI

3194 sayılı İmar Kanununun 29’uncu maddesinde; yapıya başlama müddetinin ruhsat tarihinden itibaren iki yıl olduğu, bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsatın hükümsüz sayılacağı, bu durumda yeniden ruhsat alınmasının mecburi olduğu belirtildikten sonra, ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmayacağı, ancak inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutarının tenzil edileceği, yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmayacağı hükme bağlanmıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun Ek 2’nci maddesinin (j) bendinde de; bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup da ruhsatları yenilenen binalar inşaat harcından istisna tutulmuşlardır. Bu nedenlerle yapı ruhsatının yenilenmesi sırasında yapı sahiplerinden “ruhsat yenileme harcı” alınması söz konusu olmadığından bu hususun maktu harçların tespitine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararında yer almamış olması tabiidir.

27.12.2005 tarihinde incelenmiş,
30.12.2005 tarihinde cevaplanmış ve
30.12.2005 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

30.12.2005
Osman BOZOĞLU
Başkontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme