Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
Belediye Teşkilatı ve Personel İstihdamı
SORU : Görevden uzaklaştırılan memurun göreve dönmesi, zabıta memurluğuna atanma, görevi nedeniyle bir suçtan yargılanması halinde avukatlık ücreti

Belediyemizde 13,02,1989 yılında zabıta memuru olarak görev başladım.Bu görevimi 27,07,1998 tarihine kadar yürüttüm.Bu tarihte belediye başkanı tarafından boş durumda olan Başkatiplik görevine atandım.24,06,2008 tarihi itibarı ile bu görevimi sürdürmekte iken aynı zamanda görevlendirme ile yürütmekte olduğum evlendirme memurluğu görevinde bana gelen evrakların sahte olduğunu farkedemediğim için adli makamlarca resmi evrakta sahtecilik suçu ile 106 gün tutuklu kaldım.Mahkemem devam ederken mahkemece kefalet karşılığı serbest bırakıldım.Aynı zamanda belediye başkanı tarafından 657 sayılı Devlet memurları kanununun 140 ve 141. maddelerine göre görevden uzaklaştırıldığımı öğrendim.Belediye başkanım tarafından sözlü olarak görev başlamam söylendi.Bende normal mesaime devam ediyorum.

soru 1- Sözlü olarak göreve başlatılmamda bir sakınca varmıdır.

soru 2- Belediye başkanı ben seni Zabıta memurluğu görevinde çalıştırmak istiyorum.Hemen elbiselerini giy bu görevden başla demesi zabıta yönetmeliği ve 657 DMK nuna uygunmudur.Yaşım 43 olduğu için zabıta memurluğuna atanabilirmiyim.( ben istemiyorum ).

soru 3 -Evlenme memurluğu görevi icram sırasında evlenen kişilerce kandırılmış olarak işlemiş olduğum suçtan dolayı belediyenin Avukatı benim davam ile ilgilenmedi.Ben kendim Avukat tutmuk zorunda kaldım.Bu konular hakkında beni acilen bilgilendirirseniz minnettar olurum.saygılarıla

YELTEN BELEDİYESİ
KORKUTELİ / ANTALYA

20.10.2008
Zeki KORKUT
Başkatip

SORUNUZUN CEVABI

1- 657 sayılı Kanunun 142. maddesine göre, soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma veya cezai bir işlem uygulanmasına lüzum kalmayan Devlet memurları için alınmış olan görevden uzaklaştırma tedbiri, 138 inci maddedeki yetkililerce derhal kaldırılır.
 Aynı Kanunun 145 inci maddesine göre de; görevden uzaklaştırma bir disiplin kovuşturması icabından olduğu takdirde en çok 3 ay devam edebilir. Bu süre sonunda hakkında bir karar verilmediği takdirde memur görevine başlatılır. Bir ceza kovuşturması icabından olduğu takdirde görevinden uzaklaştırmaya yetkili amir ilgilinin durumunu her iki ayda bir inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir ve ilgiliye de yazı ile tebliğ eder. Hükmü bulunmaktadır. Bu hükme göre görevinden uzaklaştırılan memurun göreve başlatılmasının yazılı olması ve memura da tebliğ edilmesi gerekir.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 76. maddesinde; kurumların, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak aylık dereceleriyle memurları bulundukları kadro derecelerine eşit veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilecekleri belirtilmiştir. Memurların istekleri ile, kurumlarında kazanılmış hak derecelerinin en çok üç derece altında aynı veya başka yerlerdeki kadrolara atanabilecekleri belirtilmiştir.
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 50 nci maddesine göre, bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan zabıta personelinin kazanılmış hakları saklıdır.
Ayrıca, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin değişik 5. maddesine göre başkatip kadrosu şef kadrosu ile aynı düzeyde bir görevdir ve zabıta memurluğu kadrosundan üst bir görevdir.
Sonuç olarak; daha önce zabıta memurluğu kadrosunda görev yaptığınız için kendi isteğinizle zabıta memurluğu kadrosuna atanmanız kazanılmış hak kapsamında değerlendirilebilir. Ancak, kendi isteğiniz olmadan zabıta kadrosuna atanmanız yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine aykırıdır.
3- Belediye başkanı, belediye idaresinin başı ve belediye tüzel kişiliğinin temsilcisidir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 38. maddesinin (c) bendinde de; belediye başkanının görev ve yetkileri arasında belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek sayılmıştır. Belediye avukatlarının görevi belediye tüzel kişiliğinin davalarını takip etmektir. Belediye avukatlarının belediye memurlarının davalarını takip etme görevi yoktur.

04.01.2009 tarihinde incelenmiş,
04.01.2009 tarihinde cevaplanmış ve
04.01.2009 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

04.01.2009
Osman ÖZKAN
Kontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme