Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
Memurların Mali Hakları ve Sosyal Yardımlar
SORU : Arazi tazminatı

Belediyede 657 sayılı Kanuna tabi mühendis (Ziraat Mühendisi) kadrosundayım. Park ve Bahçeler Müdürlüğüne vekaleten atamam yapıldı. Bu durumda 3 ayda bir teknik personellere ödenen arazi tazminatından faydalanmaya devam edebilir miyim? İkincisi ise, mühendis olarak aldığım maaş vekaleten atandığım kadrodan daha yüksek olduğundan kurumum vekalet ücreti ödemiyor, bu doğru bir işlem midir?

ERGANİ BELEDİYESİ
Ergani / Diyarbakır

10.10.2009
Tugay SARI
Park ve Bahçeler Müdür Vekili

SORUNUZUN CEVABI

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının II Sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler Bölümünün ve 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinin II sayılı Cetvele İlişkin Açıklamalar bölümünün 6 ncı  sırasında, Teknik Hizmetler Sınıfına ait kadrolarda bulunan personelden; büro, atölye, ısı santralı, laboratuar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda kurulu tarım ve hayvancılık uygulama birimleri ve yol gibi açık çalışma mahallerinde fiilen çalışanlara (belirtilen mahallerde yapılan kontrollük hizmetleri dahil), çalışılan her gün için %3, %2 ve %1,2 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminatı toplamının üçer aylık dönemler itibarıyla %60, %40 ve %24 oranlarını aşamayacağı, bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler halinde, ilgili birim amirlerince belirleneceği ve ödemelerin görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, kadroları Teknik Hizmetler Bölümünün l ila 4 üncü sırasında sayılanlara, söz konusu ek özel hizmet tazminatının ödenebilmesi için; bu personelin açık çalışma mahallerinde görevlendirilmiş ve bu mahallerde fiilen çalışmış olmaları ile söz konusu görevlendirmelere ilişkin olarak ilgili birim amirlerince belirlenen görev ve isimleri ihtiva eden listelerin ibrazı gerekmektedir. Dolayısıyla ilgili BKK ve buna istinaden çıkarılan DMK Genel Tebliğine uygun olmak kaydıyla ek özel hizmet tazminatı ödenmesi mümkündür.
657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinde “…boş kadrolara ait görevler lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebilir” hükmü bulunmaktadır. Vekalet ücreti ödenmemesi doğrudur.

06.12.2009 tarihinde incelenmiş,
06.12.2009 tarihinde cevaplanmış ve
06.12.2009 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

06.12.2009
Ali TAŞDAN
Başkontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme