Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
İşyeri Açma
SORU : İşyeri açma izin harcı

Belediye Gelirleri Kanununun 81 ve 84 üncü maddelerinde işyeri açma izni harcı 0,10 ile 1 TL arasında belediye meclislerince tespit edilir deniliyor. "Ancak bu miktar hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamaz" deniliyor.

Bölgemizde 18000 m2 lik bir işyeri kurulacak. Belediye meclisi yada encümen 50 TL *18000 m2 olarak işyeri açma izni harcı kararı verebilir mi? Yada nasıl bir yol izlemeliyiz?

Canik Belediyesi
Canik / SAMSUN

12.01.2010
Arif ÇELİK
Gelir Şefi

SORUNUZUN CEVABI

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81, 84 ve 96/B maddelerinde, işyeri açma izni harcının işin mahiyetine göre metrekare için 0,10 ile 1 TL arasında belediye meclislerince tespit olunacağı, ancak bu miktarın hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek tutarı aşamayacağı belirtilmiştir.
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 11’inci maddesine göre;  “Harcın hesaplanmasında, gösterilen faaliyet alanında faydalanılma şartıyla işyerinin üzerinde kurulduğu arsanın tamamı göz önünde tutulur. Şu kadar ki bu şekilde hesaplanan işyerinin kapalı ve açık alanlarının toplam 5 000 m2 ye kadar olan kısmı harca tabidir. Bu miktarı aşan kısımlardan İşyeri Açma İzni Harcı alınamaz.” Hükmü yer almıştır.
Belediye meclisince işin mahiyetine göre 0,10 ile 1 TL arasında beher metrekare için tarife belirlenecek daha sonra belirlenen tarife üzerinden belediye gelir servisince kaç metrekareyse çarpılarak harç miktarı hesaplanacaktır. Ancak beşbin metrekarenin üzerindeki kısmı için harç alınmayacaktır. Belediye meclisi yada encümeni bahsettiğiniz şekilde bir karar alamaz. Alırsa mevzuata aykırı işlem yapmış olur.

07.03.2010 tarihinde incelenmiş,
07.03.2010 tarihinde cevaplanmış ve
07.03.2010 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

07.03.2010
Mustafa Reşit HAZER
Başkontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme