Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
İşyeri Açma
SORU : Ustalık belgesinin olmaması halinde ruhsat verilmesi

Beldemizde açılmak istenen ve ticaret siciline kaydı bulunmayan bakkal vb. işyerlerine İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesi için, aranan diğer belgeler yanında "ustalık belgesi"ni de istemekteyiz. Vatandaşlarımız ustalık belgesi temin edemediklerinden ruhsat talepleri sonuçsuz kalmaktadır. Diğer şartların yerine getirilmiş olması kaydı ile "ustalık belgesi" ibraz edemeyenlere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verebilir miyiz?

Tepekent Belediyesi
SELÇUKLU / KONYA

06.05.2011
Mustafa ERDEM
Yazı İşleri Müdürü

SORUNUZUN CEVABI

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 30 uncu maddesine göre, “Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilir. Bu Kanun kapsamına alınan il ve mesleklerde; belediyeler ve işyeri açma izni vermeye yetkili diğer kurum ve kuruluşlar işyeri açacaklardan, meslek odaları ise işyeri sahibi olarak üye kaydı yaptıracaklardan, ustalık belgesi istemek zorundadır.
…Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilir” denilerek, çıraklık eğitimi uygulama kapsamındaki meslek dallarında işyeri açacakların Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmiş ustalık belgesine sahip olması ya da bu belgeye sahip olanları işyerinde çalıştırması gerekir. 
Şarküteri, bakkal ve gıda pazarları satış elemanlığı meslek dalları arasında sayılmıştır. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun 68 inci maddesinde, “Bu Kanun kapsamındaki esnaf ve sanatkârlar, yanlarında çalışanlar hariç, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmediği tespit edilenler birlik tarafından ruhsat vermekle yetkili ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir. İlgili kurum ve kuruluşlar, sicil kaydı yapılana kadar bunların faaliyetlerini durdurur. 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınan il ve mesleklerde faaliyette bulunacak esnaf ve sanatkârlardan sicile kayıt sırasında meslek dalı ile ilgili ustalık belgesi istenir” denilmiş ve işyerlerinin ticaret siciline kaydolmaları zorunlu tutulmuştur. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanununun 102 nci maddesine göre,  “Ticaret siciline kayıtlı olanlardan 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda öngörülen ustalık belgesi istenmez.”denilmiştir. Bu hükme göre, ticaret siciline kaydı olması halinde ustalık belgesi olmayanlara işyeri ruhsatı verilebileceği görülmektedir.
Bu açıklamalardan sonra, gerek ticaret siciline kaydı olmayan gerekse ustalık belgesi olmayan işyeri açmak isteyen gerçek ve tüzel kişilere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilemez.

11.07.2011 tarihinde incelenmiş,
11.07.2011 tarihinde cevaplanmış ve
11.07.2011 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

11.07.2011
Mehmet Arif YORDAM
Başkontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme