Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
İşyeri Açma
SORU : Büfelere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi

İlimizde kaldırım üzerine konuşlanmış, büfe tarzında yerler mevcut olup, buralara işyeri açma ve çalışma ruhsatı istenmektedir. Kaldırımlar kamusal alan olduğu için, dolayısıyla herhangi bir kiralama işlemi de yapılamamaktadır. Farklı illerin belediyeleriyle görüştüğümüzde, işgaliye alındığını ve encümen kararıyla kiralama yoluna giderek, ruhsat verdiklerini söylediler. Bu tür başvuruları nasıl değerlendirebiliriz? İşgaliye alınması, işgaliye alınan yere işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilebilmesi anlamına gelir mi?

Çorum Belediyesi
Merkez / ÇORUM

13.03.2012
Cengiz EKER
Elektronik Teknikeri

SORUNUZUN CEVABI

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 52.maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi işgal harcına tabidir.

5326 sayılı Kabahatler Kanunun 38. maddesine ise, yetkili makamların açık ve yazılı izni olmaksızın meydan, cadde, sokak veya yayaların gelip geçtiği kaldırımları işgal eden veya buralarda mal satışa arz eden kişiye, belediye zabıta görevlileri tarafından idarî para cezası verileceği belirtilerek, kamuya açık ortak alanlardan olan yaya yolunun geçici işgal edilmesi her halükarda belediyenin iznine bağlıdır. İzinsiz işgal edilmenin sonucu idari para cezası olarak bir yaptırıma bağlanmıştır. Hal böyle iken veya işgal konusunu ortaya koyduktan sonra işyeri açma ve çalışma ruhsatı; gerçek ve tüzel kişilerin bir iş kolunda ticari faaliyet yürütmeleri öncelikle işyeri açma ve çalışma ruhsatı almalarına bağlıdır. Büfeler, halka yiyecek, içecek, gazete, dergi vb.nin satıldığı belediyeler tarafından konumlandırılmış kolay alış veriş yapılabilen küçük dükkânlardır. Büfe faaliyeti olan yerlerin işletilmesi için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre kira ihalesinin yapılmasından sonra işleten kişinin belediyeden işyeri açma ve çalışma ruhsatı alması gerekmektedir. İşgaliye alınması yanlıştır. Çünkü büfeler, sürekliliği olan işyerleridir. İşgaliye yolun veya yaya yolunun veya caddenin geçici olarak işgal edilmesidir. Bundan hareketle, İşgaliye alınması işyeri ruhsatı alınmasının yerine geçmez. Her durumda söz konusu yerler ihale edilerek kiraya verilmeli ve büfeyi işletenler belediyeye başvuru yaparak işyeri ruhsatı almalıdırlar.

 

Copyright ©

Kontder

11.09.2012 tarihinde incelenmiş,
11.09.2012 tarihinde cevaplanmış ve
11.09.2012 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

11.09.2012
Mehmet Arif YORDAM
Başkontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme