Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
İhale İşlemleri
SORU : Doğrudan temin uygulamalarında muayene ve kabul komisyonu

Doğrudan teminler de muayene kabul komisyonlarında daimi işçiler ile satın alma sorumluları yer alabilir mi? Muayene kabul komisyonunu kim oluşturur? Satın alma birimi mi, harcama görevlisi mi yoksa üst yönetici olarak belediye başkanı mı? Bir de doğrudan temin için yayınlanmış bir standart ta-lep form örneği mevcut mu?

Akyurt Belediyesi
Akyurt / ANKARA

15.06.2013
Ferdi BAYRAKTAR
Taşınır Konsolide Görevlisi

SORUNUZUN CEVABI

Doğrudan temin suretiyle ihtiyaç teminlerinde muayene ve kabul işlemleri her zaman mutlak zorunluluk olmamakla birlikte, idare tarafından gerekli görülen durumlar ile işin sözleşmeye bağlanmış olması hallerinde muayene ve kabul işlemlerinin yapılması gerekir.
Birimler düzeyinde bütçe ödeneği verilen idarelerde harcama ve ihale yetkilileri birim amirleridir. Nüfusu 10 binin altındaki belediyeler ile tüm kasaba belediyelerinde harcama ve ihale yetkilileri belediye başkanlarıdır. Hem ihale komisyonunun hem de muayene ve kabul komisyonlarının ihale yetkililerince oluşturulması gerekir. 4734 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesinde ihale komisyonunun ihale yetkilisi tarafından ve kurum personelinden oluşturulacağı hükme bağlanmıştır. Ancak, muayene ve kabul ko-misyonlarının kurulmasına ilişkin olarak ilgili yönetmeliklerde “yetkili makam tarafından” ibaresi kulla-nılmıştır. Yetkili makam ibaresinden de o işin ihalesine yetkili makamın (ihale yetkilisinin) anlaşılması gerekir.
İşin sahibi yetkili birim tarafından satın alma birimine bir ihale yetkisi devri yapılmışsa, satın alma birimince de muayene ve kabul komisyonunun oluşturulması mümkündür; ancak, satın alma biriminin de bütçe ile ödenek verilen harcamacı birim olması şartı ile. Satın alma birimi, idarenin teşkilat yapısı gereği yetkili ve harcamacı birim şeklinde değil de alt birim (veya servis) şeklinde örgütlenmiş ise, ihale ve muayene-kabul komisyonları işin asıl sahibi yetkili birim amiri tarafından oluşturulacaktır.
İhale ve muayene-kabul komisyonlarında görev alacakların memur, işçi veya sözleşmeli personel olmalarının önemi yoktur. Önemli olan, Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde belirtilen şartların taşınmasıdır. İhale komisyonunda görev alanların (veya piyasa fiyat araştırması yapanların) muayene ve kabul komisyonlarında da görev almaları mümkün olmakla birlikte, muayene ve kabul komisyon üyeliği ile işin kontrollük veya yapı denetim görevliliği aynı kişide birleşemeyecektir.
Doğrudan temin suretiyle yapılacak alımlar için “Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı” nın standart form örneği bulunmakla birlikte ihtiyaç talep formunun idare tarafından ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.


Copyright ©
Kontder

25.11.2013 tarihinde incelenmiş,
25.11.2013 tarihinde cevaplanmış ve
25.11.2013 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

25.11.2013
Tahir TEKİN
İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme