İHALE İŞLEMLERİ

Kamu İhale Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile ilgili sorular

SORU LİSTESİ

Taşeron işçilerine piyasa araştırma ve muayene-kabul görevleri verilebilir mi?

Hisselerinin tamamı belediyeye ait olan şirketten ihalesiz alım yapılabilir mi?

Kiralanan otogarın yer teslimi yapılmasına rağmen belli bir süre amacı doğrultusunda kullanılamaması dolayısıyla kira başlangıcının yeniden düzenlenmesi

Eski ve hurda araç ve malzemelerde KDV

Kıdem Tazminatı

Personel çalıştırılması hizmet alımı ihalesi kapsamında mal alımı yapılması

Alt yüklenicinin SGK primi ve vergi borcunun bulunması

Altyüklenici çalıştırılan bir yapım/onarım işinde, yüklenici ve alt yükleniciye iş bitirme belgesi verilmesi

İhale iptalinde kira gelirinin tahsili

Yapım işinde geçici kabulde tespit edilen eksikliklerin giderilmemesi, nakde dönüştürülmeyen süresi biten kesin teminat mektubu karşısında ne yapılabilir.

Belediyelerin taşınmaz mal satın almaları

İhale tarihi itibarıyla SGK primi ve vergi borcu olan yüklenici ile sözleşme imzalanması

Muayene ve kabul komisyonu kurulması ve komisyonda projeyi yapanın ve teknik şartnameyi hazırlayanın yer alması