MÜTEFERRİK

Mevcut kategoriler içerisine girmeyen ve ayrı bir kategori açılması gerekmeyen konular ile birden çok kategoriyi ilgilendiren içiçe birçok soruyu ihtiva eden sorular için kullanılır