KAYMAKAMLIK TARAFINDAN VERİLEN İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARININ DEVRİ

İŞYERİ AÇMA ULUS BELEDİYESİ 14 AĞUSTOS 2015 CUMA

Soru

Daha önceden Kaymakamlık Makamı (İlçe Emniyet Amirliği) tarafından verilmiş olan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları Yönetmeliğin işletmecinin değişmesi işyerinin nakli başlıklı 8. madde hükümleri uygulanarak devir yapılması mümkün müdür ya da yeniden başka bir şahıs adına aynı faaliyet konusu olarak ruhsatlandırılabilir mi?

Vecdi AKINCI, Zabıta Memuru Ulus Belediyesi - Ulus / BARTIN

Cevap

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1. maddesinde; bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce mevzuatına uygun olarak ruhsatlan...