İLLER BANKASINDAN YAPILAN BORÇLANMA İLE İÇME SUYU ŞEBEKESİ YENİLENMESİNDE KDV İNDİRİMİ

BÜTÇE VE MUHASEBE KOFÇAZ BELEDİYESİ 14 AĞUSTOS 2015 CUMA

Soru

İlçemizin içme suyu şebekesi, SUKAP projesi kapsamında % 50 İller Bankası hibeli, %50 si İller Bankası kredisi ile yapılacaktır. Belediyemiz mevzuat gereği, su hizmetleri için almış olduğu mal ve hizmet alımlarında ve yapım işlerinde ödediği KDV'ni indirim konusu yapabiliyor. İçme suyu şebekesinin değiştirilmesi ihalesi İller Bankası A.Ş. tarafından gerçekleştirildiğinden, hakedişler İller Bankası A.Ş. adına faturalandırılıyor. İhale bedelinin yarısının KDV dâhil kısmını belediyemiz ödeyeceği için, dolaylı olarak ödediğimiz KDV ni indirim konusu yapma hakkımız var mıdır?

Talip DUYUL, Muhasebeci Vekili Kofçaz Belediyesi - Kofçaz / KIRKLARELİ

Cevap

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29. maddesinde 1. Mükellefler, yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden...