MUHASEBECİLERİN SORUMLULUĞU

BÜTÇE VE MUHASEBE MANYAS BELEDİYESİ 14 AĞUSTOS 2015 CUMA

Soru

Müdürlüğümüz 2014 yerel seçim sonrası muhasebe yetkilisinin görevden alınıp, yerine atandığımızda muhasebe biriminde emanete alınmayan alt evrakları hazırlanmamış 77 adet çıplak fatura bulundu (2013-2014 yılları ağırlıklı). Bu fatura sahipleri alacaklarını belediyemizden talep etmişler fakat mevzuat yönünden sakınca doğuracağından ödeme gerçekleştirilmemiştir. Daha sonra bir kısım alacaklı icra müdürlüğü kanalıyla ihtarname ve ödeme emri göndermiş bulunmakta ve alacaklarına karşılık e-haciz le hesaplarımıza bloke koymaktadırlar. Mahkeme kararı olmadan icra yazısı ile ödeme yapabilir miyiz? Şayet ödeme yaptığımızda ne gibi işlem yapmalıyız?

Hasan DEMİRCAN, Mali Hizmetler Müdürü Manyas Belediyesi - Manyas / BALIKESİR

Cevap

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 61. maddesi gereğince muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında ödeme belgesi ve eki belgeler üzerinde...