İŞLETME BÖLÜMÜNDE LİSANSÜSTÜ EĞİTİM YAPAN EKONOMİSTİN İLAVE ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

MEMURLARIN MALİ HAKLARI VE SOSYAL YARDIMLAR KEMER BELEDİYESİ 08 EYLÜL 2016 PERŞEMBE

Soru

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararın (E) Teknik Hizmetler Sınıfının 7. bendinde "Ekonomist unvanına haiz olup, ekonomi alanında lisansüstü öğrenim görmüş ve Teknik Hizmetler sınıfında Ekonomist kadrolarına atanmış olanlara III sayılı cetvelin (G) bölümünde belirlenmiş olan tazminata ilave olarak aşağıda gösterilen oranlardaki özel hizmet tazminatı ayrıca ödenebilir" denmektedir. Belediyemizde Ekonomist kadrosunda çalışmakta olan personeller "İşletme Bölümünde” lisansüstü programlardan mezun olurlarsa, ilave özel hizmet tazminatım hak edebilirler mi?

Ebru ERGEN, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Kemer Belediyesi - Kemer / ANTALYA

Cevap

2016/8370 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2016 yılında da uygulanması kararlaştırılan 2006/10344 sayılı Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatl...