Kont-Der Anasayfa Mevzuat Pratik Bilgiler Makale Arşivi Gelişmiş Arama
 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
KATEGORİ KAYDI BULUNAMADI!
SORU : Görevde yükselme, vekâlet, özel hizmet tazminatı

24.10.1994 tarihinde 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olarak başkâtiplik görevi ile 10 derece 2. kademeden memuriyete başladım. Belediyede çalışırken de 1997 yılında Açık Öğretim Fakültesi İşletme Bölümünü 4 yıllık olarak bitirdim. Norm kadro çalışmasından sonra 2007 yılı Haziran ayında şef kadrosuna atandım. Şu anda 4 derece şef kadrosunda 4 derece 1. kademede çalışmaktayım.

1-Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda belediyemizde bulunan 3 derece yazı işleri müdürlüğü kadrosuna vekâleten atana bilir miyim?

2- Şef kadrosunun özel hizmet tazminat oranı 60, yan ödemesi de 700 puandır. 3 üncü derece yazı işleri müdürlüğünün özel hizmet tazminat oranı 80, yan ödemesi de 1100 puandır. Vekaleten yazı işleri müdürlüğüne atanırsam tazminat olarak yazı işleri müdürlüğünün tazminatı mı almam gerekir ?

3- Vekâlet aylığı alabilir miyim?

Karaöz Belediyesi
Merkez / ANTALYA

05.03.2008
Süleyman ŞENGÜLEN
Şef

SORUNUZUN CEVABI

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesinde müdürlük kadroları görevde yükselmeye tabi kadrolar arasında sayılmış olup, 14 üncü ve 15 inci maddelerinde de müdür kadrolarına atanabilmek için 4 yıllık okul mezunu olmak ve 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde yazılı süreler kadar hizmetin bulunması şartı getirilmiştir. Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesinde bir görevin memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekaletin asıl olduğu belirtilmiştir. 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesinin 6 ncı fıkrasında bu haller dışında boş kadrolara ait görevlerin lüzum görüldüğü takdirde memurlara ücretsiz olarak vekaleten gördürülebileceği belirtilmiştir. Yazı işleri müdürlüğü kadrosu boş olduğundan aylıksız vekalet suretiyle yürütülecek bir görevdir ve bu kadroya vekalet sebebiyle vekalet aylığı alamazsınız.
Belediyenizde boş bulunan 3 dereceli yazı işleri müdürlüğü kadrosuna atanabilmek için aynı Kanunun 68/B maddesinde belirtilen 4 yıllık yüksek öğrenim görmüş olma ve en az 8 yıl 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 maddesi kapsamındaki kurumlarda fiilen çalışmış olma şartlarını taşıdığınız anlaşılmakta olup, bu durumunuz ile yükselme eğitimine ve sınavlarına katılabilme hakkına sahip olduğunuz anlaşılmaktadır. Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar İle Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 2008/13055 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesi ile 2008 yılında da uygulanmasına karar verilen Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin 17.04.2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının vekaleti düzenleyen 9 uncu maddesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 86 ncı maddesi uyarınca, kurumlarınca bir göreve kurum içinden veya diğer kurumlardan vekalet ettirilenlere, vekilin asaleten atanmada aranan tüm şartları (asaleten atanmada sınav şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil) bir arada taşımaları kaydıyla vekalet ettikleri kadro veya görevler için bu karar uyarınca öngörülen zam ve tazminatların toplam net tutarının asli kadro veya görevleri karşılığında fiilen aldıkları zam ve tazminatların toplam net tutarından fazla olması halinde aradaki farkın 657 sayılı Kanunun 175 inci maddesindeki oranlar dikkate alınmaksızın vekalet görevine başlanıldığı tarihten itibaren ve vekalet görevinin fiilen yapıldığı sürece ödeneceği belirtilmiştir. Buna göre Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca zam ve tazminat farklarını almanız mümkündür.

05.03.2008 tarihinde incelenmiş,
05.03.2008 tarihinde cevaplanmış ve
05.03.2008 tarihinde onaylanarak yayınlanmıştır.

05.03.2008
Sabahattin KARAKAYA
Kontrolör

 
Geri Dön Giriş Sayfasına Dön Pencereyi Yenile
'yazıcı çıktı alma engelleme 'ctrl p engelleme