DUYURULAR
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi

Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına..

Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-18 Kasım 2015 Tarihli ve 29536 Sayılı Resmî Gazete'de; " Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile " Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği" yayımlanmıştır.

2-14 Kasım 2015 Tarihli ve 29532 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan"  Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin geçici 6 ncı maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/1/2017” olarak değiştirilmiştir.

3-10 Kasım 2015 Tarihli ve 29528 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 457)"  ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi uyarınca “Yeniden değerleme oranı, 2015 yılı için % 5,58 (beş virgül elli sekiz) olarak tespit edilmiştir.

4-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.

5-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

6-29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) ile 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Belediye Encümenince Verilecek Para Cezaları

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2016 - 31.12.2016)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 457 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

En Az

En Çok

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yeni Hal Kanunu

(Belediye Encümeni)

5957 s. K. md: 13/1-e; 14/1-a

128

128

5957 s. K. md: 13/1-l; 14/1-a

128

128

5957 s. K. md: 13/1-ğ; 14/1-b

650

650

5957 s. K. md: 13/1-i; 14/1-b;

14/2

 

650

650

Pazarcıya

65

65

5957 s. K. md: 13/1-j; 14/1-b;

14/2

 

650

650

Pazarcıya

65

65

5957 s. K. md: 13/1-k; 14/1-b;

14/2

 

650

650

Pazarcıya

65

65

5957 s. K. md: 5/5, 6, 7, 10; 14/1-c

2.603

2.603

5957 s. K. md: 13/1-ç; 14/1-c

2.603

2.603

5957 s. K. md: 13/1-g; 14/1-c

2.603

2.603

5957 s. K. md: 13/1-h; 14/1-c;

14/2

 

2.603

2.603

Pazarcıya

260

260

5957 s. K. md:13/1-ı; 14/1-c;

14/2

 

2.603

2.603

Pazarcıya

260

260

5957 s. K. md: 5/13; 14/1-ç

2.603

2.603

5957 s. K. md: 13/1-d; 14/1-d

3.906

3.906

5957 s. K. md: 13/1-f; 14/1-d

3.906

3.906

5957 s. K. md: 5/11; 14/1-e

6.511

6.511

5957 s. K. md: 13/1-c; 14/1-e

6.511

6.511

5957 s. K. md: 6/2; 14/1-f

13.023

13.023

5957 s. K. md: 13/1-a; 11/6-e; 14/1-f

13.023

13.023

Belediye Cezaları

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 1

219

219

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 2

440

8.848

Sular Kanununa göre ceza

831 s. K. (2659 s. K. Değ.) Ek mad. 7,8

219

219

Hafta Tatili Hakkında K. Göre ceza

394 s. K. (5728 s.K. değ.) 10. mad.

173

173

Öğle Dinlenmesi Hakkında K.Göre ceza

6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. mad.

173

173

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza

2559 s. K (5259 s. K. değ.) 6. mad.

1.240

2.491

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1593 s.K. (5728 s. K. değ.) mad. 283, 266

219

219

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında KHK’ ye göre

Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

5 metreden 9 metreye kadar olanlar

655 s. KHK 43. mad.Geçici 8. Mad.

492 s. K. 8 sayılı tarife-XIII

Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 28. mad.

75 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği

75,66

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

151,38

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

302,82

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

605,70

30 metreden büyük olanlar

1.211,46

- Bağlama Kütüğü cezaları ilave olarak ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması gereken tarihten itibaren geç kalınan her ayiçin % 5 eklenerek hesaplanır.Harca tabi olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼’ ü oranında ücret alınır. Geçirilen süre 1 aydan az olması halinde aya tamamlanır.

Not:- 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.