DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmelik ile  22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  ekinde yer alan Ek-1,   Ek –3 ve Ek –4 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

2- 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete'de" Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

3- 06 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmi Gazete'de " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

4- 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)"  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellenmiştir.

5- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Belediye Encümenince Verilecek Para Cezaları

BELEDİYE ENCÜMENİNCE VERİLECEK PARA CEZALARI (01.01.2020 - 31.12.2020)

(5252 s. Kanunun 2 ve 7. mad., 5326s. Kanunun 3 ve 17/7. mad., 512 Sıra Nolu VUKGenel Tebliği)

Cezanın Türü

Kanuni Dayanağı

Tutarı

En Az

En Çok

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Yeni Hal Kanunu

(Belediye Encümeni)

5957 s. K. md: 13/1-e; 14/1-a

227

227

5957 s. K. md: 13/1-l; 14/1-a

227

227

5957 s. K. md: 13/1-ğ; 14/1-b

1.168

1.168

5957 s. K. md: 13/1-i; 14/1-b;

14/2

 

1.168

1.168

Pazarcıya

116

116

5957 s. K. md: 13/1-j; 14/1-b;

14/2

 

1.168

1.168

Pazarcıya

116

116

5957 s. K. md: 13/1-k; 14/1-b;

14/2

 

1.168

1.168

Pazarcıya

116

116

5957 s. K. md: 5/5, 6, 7, 10; 14/1-c

4.688

4.688

5957 s. K. md: 13/1-ç; 14/1-c

4.688

4.688

5957 s. K. md: 13/1-g; 14/1-c

4.688

4.688

5957 s. K. md: 13/1-h; 14/1-c;

14/2

 

4.688

4.688

Pazarcıya

468

468

5957 s. K. md:13/1-ı; 14/1-c;

14/2

 

4.688

4.688

Pazarcıya

468

468

5957 s. K. md: 5/13; 14/1-ç

4.688

4.688

5957 s. K. md: 13/1-d; 14/1-d

7.038

7.038

5957 s. K. md: 13/1-f; 14/1-d

7.038

7.038

5957 s. K. md: 5/11; 14/1-e

11.735

11.735

5957 s. K. md: 13/1-c; 14/1-e

11.735

11.735

5957 s. K. md: 6/2; 14/1-f

23.472

23.472

5957 s. K. md: 13/1-a; 11/6-e; 14/1-f

23.472

23.472

Belediye Cezaları

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 1

392

392

Yolcu nakil araçlarına ilişkin ücret tarifelerine uymama

1608 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 2

789

15.947

Sular Kanununa göre ceza

831 s. K. (2659 s. K. Değ.) Ek mad. 7, 8

392

392

Öğle Dinlenmesi Hakkında K.Göre ceza

6301 s. K. (5728 s. K. değ.) 7. mad.

308

308

Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Uygulanacak Ceza

2559 s. K (5259 s. K. değ.) 6. mad.

2.233

4.488

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu

1593 s. K. (5728 s. K. değ.) mad. 283, 266

392

392

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri

Hakkında KHK’ ye göre

 Bağlama Kütüğü Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan İç Su Aracının Boyuna Göre

5 metreden 9 metreye kadar olanlar

655 s. KHK 43. md.

Bağlama Kütüğü Uygulama Yön. 28. md.

84 nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Eki

8 sayılı tarife-XIII. bölüm

1.411

9 metreden 12 metreye kadar olanlar

2.825

12 metreden 20 metreye kadar olanlar

5.651

20 metreden 30 metreye kadar olanlar

11.304

30 metreden büyük olanlar

22.609

- Bağlama Kütüğü cezaları ilave olarak ruhsatnamenin düzenlenmesi veya vizenin yapılması gereken tarihten itibaren geç kalınan her ayiçin % 5 eklenerek hesaplanır.Harca tabi olmayan gemi, deniz ve iç su araçlarına düzenlenen ruhsatnameler için en düşük harç oranının ¼’ ü oranında ücret alınır. Geçirilen süre 1 aydan az olması halinde aya tamamlanır.

Not:- 5326 s.K. 17/7.mad. uyarınca, idarî para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.

- Çevre Kanununa göre Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün yetki devri yaptığı belediyeler tarafından yetki devri yapılan konularla ilgili Belediye Encümeni kararıyla ceza verilebilecektir.