DUYURULAR
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Hayrettin GÜNGÖR Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız SayınHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir..
Meslektaşımız Hüseyin ÇAĞATAY Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı oldu.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Hüseyin ÇAĞATAY, Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir...
Meslektaşımız Ali Ekber ASKER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Ali Ekber ASKER, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine Genel Müdür..
Eski Meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU Bakan Müşaviri olarak atandı.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU, İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA'nın talebiyle Bakanlığımızda Bakan..
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN, 10 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine..
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Başkontrolör Sayın Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Sosyal Medya Hesaplarımız:

X (Twitter): @kontder
İnstagram  : kontderr
 
Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Emekli Daire Başkanı Bilal KARSLI yazdı; Belediye Taşınmazlarının Kamu İdarelerine Tahsisi

Emekli Daire Başkanı Bilal KARSLI yazdı; Belediye Taşınmazlarının Kamu İdarelerine Tahsisi

 

Emekli Daire Başkanı Bilal KARSLI tarafından kaleme alınan "Belediye Taşınmazlarının Kamu İdarelerine Tahsisi" makalemiz dergimizin Nisan-2024 sayısındadır. 

Dergimizin Nisan-2024 sayısına ulaşmak için tıklayınız...

 

BELEDİYE TAŞINMAZLARININ KAMU İDARELERİNE TAHSİSİ (Bilal KARSLI*)

1. GİRİŞ

Belediyeler sahip oldukları taşınmaz (gayrimenkul) mallarından uygun gördüklerini kamu yararı veya hizmet gereği kamu kurum ve kuruluşlarına süresi yirmibeş yılı geçmemek üzere tahsis edebilirler. Belediyelerin bu yetkisi mutlak olmayıp bazı şartların mevcut olması halinde geçerlidir. İlgili mevzuatta tahsisi mümkün olan ve olmayan taşınmazlar ile tahsis şartları ayrıntılı şekilde açıklanmıştır. Bu yazıda belediyelere ait taşınmaz (gayrimenkul) malların devir ve tahsisiyle ilgili iş ve işlemler açıklanmaya çalışılacaktır.

2. TANIMLAR

Tahsis: Türk Dil Kurumu sözlüğünde “Bir şeyi bir kimseye veya bir yere ayırma” şeklinde açıklanmıştır. Buna göre bir malı birine tahsis etmek, o malı onun kullanımına ayırmak, ona özel kılmak demektir. 10.10.2006 tarihli ve 26315 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis Ve Devri Hakkında Yönetmelik” in ‘Tanımlar’ başlıklı üçüncü maddesinin (ğ) bendinde tahsis şu şekilde tanımlanmıştır.

Tahsis: Mülkiyeti kendilerinde kalması koşuluyla kamu idarelerince, kanunlarında belirtilen kamu hizmetlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla mülkiyetlerindeki taşınmazların, birbirlerine veya köy tüzel kişiliklerine; Hazineye ait taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin ise, Maliye Bakanlığınca hizmetin devamı süresince kamu idarelerinin veya köy tüzel kişiliklerinin bedelsiz olarak kullanımına bırakılmasını” ifade eder. Taşınmaz mal: Türk Dil Kurumu sözlüğünde taşınmaz; ev, tarla vb. taşınamayan mülk; gayrimenkul’ şeklinde tanımlanmıştır. 31.07.1985 tarihli ve 18828 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli Ve Esaslarına Dair Yönetmelik” madde: 7’de ‘taşınmaz mal’ şu şekilde yapılmıştır. “Arz üzerinde sabit olan tarla, bağ, bahçe, arsa, orman, ağıl, apartman, dükkân, fabrika, otel gibi bütün arazi, bina ve madenlerdir. Taşınmaz mala sahip olan o malın altına ve üstüne de sahiptir...

(Makalenin tamamı dergimizin Nisan-2024 sayısındadır. Sayımıza ulaşmak için tıklayınız...)

 

*Emekli Daire Başkanı

 

 

KONTDER

X (Twitter): @kontder           İnstagram  : kontderr