DUYURULAR
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Hayrettin GÜNGÖR Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız SayınHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir..
Meslektaşımız Hüseyin ÇAĞATAY Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı oldu.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Hüseyin ÇAĞATAY, Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir...
Meslektaşımız Ali Ekber ASKER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Ali Ekber ASKER, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine Genel Müdür..
Eski Meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU Bakan Müşaviri olarak atandı.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU, İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA'nın talebiyle Bakanlığımızda Bakan..
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN, 10 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine..
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Başkontrolör Sayın Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Sosyal Medya Hesaplarımız:

X (Twitter): @kontder
İnstagram  : kontderr
 
Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Meslektaşımız Erdi ÇELİK yazdı; Taşınır Malların Zarar Görmesi Sonucu Oluşan Kamu Zararında Sorumluluk

Meslektaşımız Erdi ÇELİK yazdı; Taşınır Malların Zarar Görmesi Sonucu Oluşan Kamu Zararında Sorumluluk

Meslektaşımız İçişleri Bakanlığı Stj. Kontrolörü Erdi ÇELİK tarafından kaleme alınan "Taşınır Malların Zarar Görmesi Sonucu Oluşan Kamu Zararında Sorumluluk" makalemiz dergimizin Nisan-2024 sayısındadır. 

 

Dergimizin Nisan-2024 sayısına ulaşmak için tıklayınız...

 

TAŞINIR MALLARIN ZARAR GÖRMESİ SONUCU OLUŞAN KAMU ZARARINDA SORUMLULUK (Erdi ÇELİK*)

1. GİRİŞ

Kamu kurum ve kuruluşları asli görevi bulunduğu topluma hizmet etmektir. Hizmetleri gerçekleştirebilmek içinde mallara ihtiyacı vardır. Yangınla mücadele için itfaiye aracı ve ekipmanları, sporu geliştirmek için spor amaçlı kullanılan cihaz ve aletler, genel temizlik hizmeti için çöp aracı, temizlik araç gereçleri gibi taşınır mallar kullanılarak kamu hizmetleri gerçekleştirilir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128’inci maddesinde “Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür” ifadesine yer verilerek devletin asli ve sürekli görevlerini yerine getirirken gerekli olan taşınır mallarında memurlar ve diğer kamu görevlileri tarafından kullanılması da tabii olacağı sonucuna varılır.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 71’inci maddesinde “Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır. Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir” Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin madde 6/e bendinde “görevlilere teslim edilen taşınırların zarara uğraması” kamu zararına sebebiyet verdiği belirtilmiştir. Memurlar ve diğer kamu görevlileri kullanımında veya muhafazasında bulunan taşınır malların kasıt, kusur veya ihmal sonucu kırılması, bozulması veya kaybolması sebebiyle oluşacak kamu zararından sorumlu olmaları doğaldır...

(Makalenin tamamı dergimizin Nisan-2024 sayısındadır. Sayımıza ulaşmak için tıklayınız...)

 

*İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Stj. Kontrolörü

 

 

KONTDER

X (Twitter): @kontder           İnstagram  : kontderr