DUYURULAR
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Hayrettin GÜNGÖR Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız SayınHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir..
Meslektaşımız Hüseyin ÇAĞATAY Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı oldu.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Hüseyin ÇAĞATAY, Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir...
Meslektaşımız Ali Ekber ASKER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Ali Ekber ASKER, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine Genel Müdür..
Eski Meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU Bakan Müşaviri olarak atandı.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU, İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA'nın talebiyle Bakanlığımızda Bakan..
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN, 10 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine..
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Başkontrolör Sayın Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Sosyal Medya Hesaplarımız:

X (Twitter): @kontder
İnstagram  : kontderr
 
Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Meslektaşımız Sercan ÇELİK yazdı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uygulamalarında İhale İlanının Geçersizliği Durumu

Meslektaşımız Sercan ÇELİK yazdı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uygulamalarında İhale İlanının Geçersizliği Durumu

Meslektaşımız İçişleri Bakanlığı Stj. Kontrolörü Sercan ÇELİK tarafından kaleme alınan "2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu Uygulamalarında İhale İlanının Geçersizliği Durumu" makalemiz dergimizin Nisan-2024 sayısındadır. 

 

Dergimizin Nisan-2024 sayısına ulaşmak için tıklayınız...

 

2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU UYGULAMALARINDA İHALE İLANININ GEÇERSİZLİĞİ DURUMU (Sercan ÇELİK*)

1. GİRİŞ

Bu çalışmada genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idareler ve belediyelerin satım, kira, trampa ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi işlemlerinde tabi olduğu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinde düzenlenen “İhalenin İlanı”, 18’inci maddesinde düzenlenen “İlanlarda Bulunması Zorunlu Olan Hususlar” ve 20’nci maddesinde düzenlenen “İlanın Uygun Olmaması” konuları incelenecektir.

2. 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNU KAPSAMINDA İHALENİN İLANI

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek ihalelerin (pazarlık usulü hariç) ilanı zorunludur. İhale konusu işler ilgili kanunun 17’nci maddesinde belirtildiği üzere üç şekilde ilan olunur. Bunlardan ilki ihalenin yapılacağı yerdeki ilanların nasıl olacağıdır. Kanun burada ihalenin yapılacağı yerde yayın yapan gazete ve internet haber sitesi olup olmamasını özellikle vurgulamaktadır. Bu hususta öncelikle ihalenin yapılacağı yer kavramına değinmemiz gerekir. 01 Nisan 2023 tarih 32150 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin 13.1.1.4. üncü maddesinde; ihale ilanlarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla belirlenen gazetelerde ve internet haber sitelerinde yapılacağını, ihale veya işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sınırları içinde Basın İlan Kurumunun güncel listesinde ismi belirtilen gazete ve internet haber sitesi bulunup bulunmadığının araştırılması ve bu güncel listede bulunan gazete ve internet haber sitesinde ilan yaptırılması düzenlenmektedir. Buradan da anlayacağımız üzere ihalenin yapılacağı yer kavramı ihale veya işin yapılacağı yerin bulunduğu belediye sınırlarını kapsamaktadır…

(Makalenin tamamı dergimizin Nisan-2024 sayısındadır. Sayımıza ulaşmak için tıklayınız...)

 

*İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Stj. Kontrolörü

 

 

KONTDER

X (Twitter): @kontder          İnstagram  : kontderr