Son Eklenen Sorular

İşletme Bölümünde lisansüstü eğitim yapan ekonomistin ilave özel hizmet tazminatı

(Kapanan/devrolan belediyenin borçları

İş artışı durumunda yatırılacak vergi ve paylar

Emsal aşılması

Belediyelerde uzlaşmada sınır

Yazı işleri müdürü görevde yükselme

Esnaf işletmeleri ve 394 sayılı Kanunun uygulanabilirliği

Disiplin işlemleri

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları

Memuriyete İlk Atama ve Yükselme

Alacaklı olunan kişiden, alacağa karşılık alım yapılması

Taşeron işçilerine piyasa araştırma ve muayene-kabul görevleri verilebilir mi?

Muhasebecilerin sorumluluğu

İller Bankasından yapılan borçlanma ile içme suyu şebekesi yenilenmesinde KDV indirimi

Kaymakamlık tarafından verilen işyeri açma ve çalışma ruhsatlarının devri