Son Eklenen Sorular

Ağır engelli çocuğuna özel eğitime gidip gelirken kendisine refakat için izin

Tutuklanma nedeniyle meclis toplantısına devamsızlık

Hizmet alımı yapılan belediye şirketine işçi alımı

İkinci el oto pazarının ruhsatlandırılması

Belde belediyelerinde evde bakım ve sağlık hizmeti verilebilmesi

Şirket müdürüne huzur hakkı ödemesi

18 yaşından küçük olanlar adına işyeri açma ruhsatı

Belediyede çalışan memurun başka bir belediyeye geçici olarak görevlendirilmesi

Evlenme yardımı ve şirket müdürlüğüne atama

Mali hizmetler müdürlüğüne görevlendirme

Giyecek yardımından Genelgede belirtilen birim fiyatların aşılması durumundan kamu zararı

Zabıtanın Daire Başkanlığı içinde farklı şube müdürlüğünde sözlü olarak görevlendirilmesi

Çevre Temizlik Vergisi

Personel Giderleri Oranı

Yapı Kayıt Belgesi ile işyeri GSM ruhsatı verilmesi