Son Eklenen Sorular

Kahvehanelerin mabetlere uzaklık şartı

İş yeri açma ruhsatına aykırı olarak faaliyet gösteren ve sürekli kaldırım ve yol işgali yapan iş yerinin ruhsatı iptal edilebilir mi?

7143 sayılı Kanunun kapsamı

Emlak Vergisinden Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı

Belediye encümeninin önceki kararını iptal etmesi

Şirket bünyesine geçen işçilerin mali hakları

Vekâlet görevi ve ücreti

Emeklinin emlak vergisi muafiyeti

Belediye şirketlerine yapılan işçi ücret ödemelerinde hakediş raporu düzenlemek gerekir mi?

Ustalık belgesi

Lavaş pide fırınlarına işyeri açma ve çalışma ruhsatı

Köy pompalarının ruhsatlandırılmasında aranacak şartlar

Emekli Olanların Tekrar Memuriyete Atanması

Vergi kaydı kapatılan iş yerinin iş yerini terki sonrası ilgili kuruma ruhsat iptali

Belediye şirketlerine aktarılan eski taşeron işçilerinin, devir anında geçerli son sözleşmelerin-den sonra ödenecek ücretleri