BELEDİYE ENCÜMENİ

Belediye Encümeni, üyeleri,toplantı ve kararları ile ilgili sorular