KİRALANAN OTOGARIN YER TESLİMİ YAPILMASINA RAĞMEN BELLİ BİR SÜRE AMACI DOĞRULTUSUNDA KULLANILAMAMASI DOLAYISIYLA KİRA BAŞLANGICININ YENİDEN DÜZENLENMESİ

İHALE İŞLEMLERİ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 10 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Soru

Mersin İli Toroslar İlçesi 11052 ada 1 parsel üzerinde Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Otogar Tesisinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre 3 yıllığına… ihale yoluyla verilmiştir.

Otogar İhalesi ihale onayı kiracıya tebliğ edilmiştir. Mersin 5. Noterliğinde kira sözleşmesi imzalanmış ve aynı gün yer teslimi yapılmıştır. Sözleşme ve ihale şartnamesi gereği kira yer teslim tarihi, kira döneminin başlangıç tarihi olarak kabul edildiğinden, kiracının ve otogara taşınması gereken firma ve yazıhaneler siyasi ve şahsi hesaplaşmalar yüzünden, yeni otogara taşınmadıklarından fiil olarak otogar işletmesi yapılamamıştır.

İşletmenin yapılamaması kiracının iradesi dışında, otogara gelmeyen firma ve yazıhaneler üzerinden olmuştur. İşletmeci firma… daha sonra yazıhane ve otobüs firmaları ile anlaşma sağlayarak firmaların ve yazıhanelerin otogara taşınmasını sağlayabilmiş ve bu tarihten sonra işletmesini yapabilmiştir.

Kiracı… Belediyemize yazmış olduğu müracaatında Kira sözleşme tarihi olan 11.02.2015 ile otogarın işletmeye başladığı 17.04.2015 tarihleri arasında otogarın boş olduğunu ve iradesi dışında işletme yapamadığını be sebeple de maddi kayıp içinde olduğunu beyan ederek; Kira başlangıç döneminin 17.04.2015 tarihi olarak değiştirilmesi ve yenilenmesi talebinde bulunmuştur.

İhale Şartnamesi ve sözleşmesi hükümleri karşısında yer tesliminin başlangıcının, otogarın fiilen işletmeye açıldığı dönem olan 17.04.2015 tarihi olarak kabul edilip edilmeyeceği hususunda tereddütte düşülmüştür. Burada ki düzeltme Belediye Meclis tarafından mı yoksam idari olarak ilgili birim Başkanlığı eliyle mi düzeltilmesi gerekmektedir.

Salih ATEŞ, Hukuk Müşaviri Mersin Büyükşehir Belediyesi - / MERSİN

Cevap

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruh...