DUYURULAR
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Hayrettin GÜNGÖR Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız SayınHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir..
Meslektaşımız Hüseyin ÇAĞATAY Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı oldu.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Hüseyin ÇAĞATAY, Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir...
Meslektaşımız Ali Ekber ASKER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Ali Ekber ASKER, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine Genel Müdür..
Eski Meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU Bakan Müşaviri olarak atandı.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU, İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA'nın talebiyle Bakanlığımızda Bakan..
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN, 10 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine..
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Başkontrolör Sayın Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Sosyal Medya Hesaplarımız:

X (Twitter): @kontder
İnstagram  : kontderr
 
Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2011 Yılında Yayınlanan Dergilerimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ocak 2011 Cilt: 16 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ....................................................................................2
Mustafa Reşit HAZER
2011 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri .…..3
Tahir TEKİN
Yaklaşık Maliyetin Önemi, Gizliliği ve Açıklanma-sı……….......12
Atila TÜRKYILMAZ
Su Yönetiminde Hukuksal ve Kurumsal Dağınıklık…............17
Av.M.Lamih ÇELİK
2011 Yılında Belediyece Kabahatler Kanununa Göre Verilecek Para Cezaları ................22
İbrahim HALICI
İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları-II......30
Sebahattin ESEN
Genelgeler ve Görüşler........................................................35
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................41
M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …........................................43
O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları …..........................................................49
M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......………………………….…………….…71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Şubat 2011 Cilt: 16 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...................................2

Sebaattin KARAKAYA
İl Özel İdareleri ve Belediyelerde İhtiyaç Fazlası İşçilere İlişkin Düzenlemeler ….3
Av.Remzi DİRİKOÇ
6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yargı Aşamasındaki Vergi Borçlarının Durumu…………......9
Rüstem KARABATAK
İmar Kirliliğine Neden Olma ve İlgili Suçlar ………...13
Yrd. Doç. Dr. Hakan ANAMERİÇ
Kurum Arşivlerinde Ayıklama ve İmha İşlemlerinin Uygulan-ması ve Belediye Arşivleri .16
Ferhat GÜNDÜZ
Hizmet Alım İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması ....21
Taner ERASLAN
Belediye Evlendirme Memurlarının Mali Denetimi ………....27
Sebahattin ESEN
Genelgeler ve Görüşler........................30
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ..............................40
M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..................42
O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları …............................49
M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......…………….…71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mart 2011 Cilt: 16 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...................................................................................2

İbrahim HALICI
Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümleri
Bütün İllerde Uygulamaya Başlandı-I …………….……….….……..3

Mahmut ESEN
Üreticilerden İhalesiz Tarımsal Ürün Alımları …....……….......11

Av. M. Lamih ÇELİK
Torba Yasada “Sözleşmeli Personel” ……….…………...............14

Ersan AYBAR
Belediye Başkanı Konutuna Ait Giderlerin Hukukiliği ….......17

Ömer DAĞ
Mahalli İdarelerde Şartlı Bağış ve Yardımların
Muhasebeleştirilmesi ile Mevzuattaki Uyuşmazlıklar …......21

Tahir TEKİN
İl Özel İdaresi Bütçesi Üzerinde Valinin Yetkileri ve
Bütçenin Süresinde Çıkarılamaması Üzerine
Yapılacak İşlemler ……………………………………………................28

Sebahattin ESEN
Genelgeler ve Görüşler........................................................33
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................39
M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …........................................41
O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları …..........................................................49
M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......………………………….……………….……………….…71


Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Nisan 2011 Cilt: 16 Sayı: 4

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ..................................................2

Alaaddin KAHRAMAN- Mehmet Arif YORDAM
Mesleki Gelişimde Sürekli Eğitimin Önemi…..….……….......3
Atila TÜRKYILMAZ
Su Abonelik Sözleşmelerinde Yargısal Denetim-I .......13
Av. Serap Alemdar YILDIRIM
İmar Planlarına Karşı Açılacak Davalarda
Dava Açma Süreleri ………………………………………………………...18
Av. Taha Erdinç BÜLBÜL
Türkiye’de “Gıda Rejiminin” İdaresi ve Denetiminde
Belediyelerin Fonksiyonu …………………………………….….…......22
İbrahim HALICI
Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hükümleri
Bütün İllerde Uygulamaya Başlandı-II …………….……….….……25
Sebahattin ESEN
Genelgeler ve Görüşler............................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ..................................37
M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …..................39
O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları …............................48
M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......……….……………….…71


Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mayıs 2011 Cilt: 16 Sayı: 5

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ..............................2

A. Kürşat ERSÖZ-Yusuf DENİZ
DMK’da Yapılan Değişiklikler(6111 Sayılı Kanun)......3

Hasan KILIÇ
Giyim Yardımı Uygulamasında Tereddüt Uyandıran Konular……......10

Mehmet SARI
Sıhhi Müesseselerin Ruhsat ve Denetiminde İl Özel İdarelerin Yetkisi Var Mı?……...18

Yakup AYDIN
Yerel Yönetimler Özelinde Tahkim’in Risk Potansiyeli ……..22

Atila TÜRKYILMAZ
Su Abonelik Sözleşmelerinde Yargısal Denetim-II …...….……27
Sebahattin ESEN
Genelgeler ve Görüşler.................................33
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .......................................41
M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................44
O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları …................................50
M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......……………….……….……………….……………….…71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Haziran 2011 Cilt: 16 Sayı: 6

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...................................................................................2

M. Arif YORDAM
Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama ve Belediye Zabıtasının Görevleri……3

İ. Zeki BÖKE
İdari Yargı Kararına Dayalı Olarak İhale İşlemlerinin İptali Nedeniyle Sözleşmenin Tasfiyesine Yönelik Hukuki Mütalaa...12

Av. Ezgi AYHAN
İmar Planlarının Değiştirilmesi Halinde Daha Önceden Verilmiş Olan Yapı Ruhsatlarının Geçerlilik Meselesi ..15

Salim DEMİREL
Mal ve Hizmet Alımlarıyla Yapım İşlerinde Ekonomik ve Mali Yeterliliği Tespit İçin Banka Referans Mektubu İstenmesi...17

Bahadır ALAN
Kamu İdarelerinde Yüklenme İşlemlerine Ait Yasal Düzenlemeler………...….……22

Av. M. Lamih ÇELİK
Belediye Yasasında Kentsel Dönüşüm………….……28

Sebahattin ESEN
Genelgeler ve Görüşler........................................................35
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................41
M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................................43
O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları ….........................................................53
M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......……………….……….……………….…71

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Temmuz 2011 Cilt: 16 Sayı: 7

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ......................................................2

İbrahim HALICI
Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi ……………3

M. Arif YORDAM
Zabıta ve İtfaiye Personelinin Yıllık İzinli Olması Halinde Fazla Çalışma Ücretinin Ödenip Ödenmeyeceği….………....11

Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Staj Yapan Öğrencilerin Ücret ve Sigorta Hakları ………...14

Av. M. Lamih ÇELİK
Belediyenin Haczedilemeyen Mallarına İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Üzerine……………16

Bilal KARSLI
3194 Sayılı İmar Kanunu Kapsamında Belediye Encümeninin Görevleri ………………...….……21

Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.........................................................27
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................36
M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................................38
O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları …..........................................................44
M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......……………….……….……………….……….……….…71

Ağustos 2011 Cilt: 16 Sayı: 8

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ...................................................................................2

 

Sebaattin KARAKAYA

Kadroları Kaldırılan Devlet Memurları ve Mahalli İdarelerde

Uygulama …..……………………………………………………………….......3

Yakup AYDIN

İhtirazi Kayıt Yoluyla Yasal İş Artış Sınırlarının Aşılması .......12

Salim DEMİREL

4734 Sayılı Kanuna Tabi İdarelerin Elektrik Alımları ………...17

Bahadır ALAN

Kamu Mali Yönetiminde Hesap Verme Sorumluluğunun

Önemi ve Belirlenmesi ..………………………………………………....20

Mehmet SARI

Belediyeler ve İl Özel İdarelerindeki İhtiyaç Fazlası İşçilerin

Devrine İlişkin Süreç ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar .25

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.........................................................30

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları ......................................................................36

M.Reşit HAZER

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................................39

O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM

Sorular ve Cevapları …..........................................................48

M.Reşit HAZER

Pratik Bilgiler ......……………….……….……………….……….……….…71 

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
 
Eylül 2011 Cilt: 16 Sayı: 9

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...................................................................................2

İbrahim HALICI
Yapım İşleri İhalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesi .........3

Hasan KILIÇ
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım İhalelerinde “Yıllık İzin” Uygulaması …………………………………………….........12

Bahattin ERBAŞ
Noterlik Daireleri İşyeri Açma İzin Harcına Tâbi Değildir!....19

Salim DEMİREL
Kamu İhale Mevzuatında Yapılan Son Yönetmelik ve Tebliğ Değişikliklerinin Değerlendirilmesi …..24

Bekir YARIM
Belediyelere Ait Taşınmaz Mallara Yapılan İşgal ve Tecavüzlerin 2886 Sayılı Kanunun 75. Maddesine Göre Giderilmesinde Zabıta Müdürlüklerinin Görev ve Yetkileri ……..28

Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...............................................32

Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ...................................................35

M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................37

O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları …........................................44

M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......………….……….….….…71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ekim 2011 Cilt: 16 Sayı: 10

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ....................................2

Emin BARDAKÇI
Mal Alım İhalelerinde İhale Komisyonlarınca Aşırı Düşük Tek-lif Sorgulamasında Dikkate Alınacak Hususlar ..........3

Tahir TEKİN
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklikler….........12

Ahmet SANDAL
Kamu Yönetiminde Etik Davranış İlkeleri ………………………....16

Raşit ULUBEY
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmeleri, AB Kriterleri ve İş Kanunlarımıza Göre Hafta Tatilinin Değerlendirilmesi……….23

Mehmet SARI
Mal Alım İhalelerinde İhaleye Katılımda Yeterlik Kriterlerine İlişkin İdarelerin ve İhaleye Katılacakların Görev ve Sorumlulukları…..26

Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler................................31

Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................33

M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................................35

O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları ….........................................................46

M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......……………….…….……….….….…71

 


Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Kasım 2011 Cilt: 16 Sayı: 11

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...................................................................................2

Metin BİROL
Kat Karşılığı İnşaat Yapan veya Kendi Adına Yapım İşi Gerçekleştiren Müteahhidin İş Deneyimi ….......3

Murat KAZAN
Belediyelerde, İşçi Naklinden Sonra Ortaya Çıkan Durum ....7

Tahir TEKİN
Ödenek Kavramı, Ödenek Kullanımı, İptali ve Devri ….........11

İsmail KARACA-Erdal KULUÇLU
İl Özel İdarelerinde İl Genel Meclisi Başkanı Denetim Komis-yonunda Görev Alabilir mi?...18

Atilla TÜRKYILMAZ
Belediyelerin Su Sayacı Tercihinde Dikkat Edeceği Hususlar…….22

Bekir YARIM
Tapu Tahsis Belgeli Gecekondular Üzerinde Yapılacak Her Türlü Yeni İnşaat, Esaslı Tadilat ve İlave İnşaat İşlemleri…...28

Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.....................32

Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ........................................37

M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................41

O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları …................................49

M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......……….…….….….…71