DUYURULAR
Kontrolörler Başkanlığına yeni görevlendirmeler
Bakanlık Makamının onayı ile Başkontrolör Gürsel YILMAZ Kontrolörler Başkanı olarak, Başkontrolör Onur CAN, Kontrolörler Mehmet..
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Emekli kesintisi matrahına eklenecek özel hizmet tazminatı

EMEKLİ KESİNTİSİ MATRAHINA EKLENECEK ÖZEL HİZMET TAZMİNATI

Kanuni Dayanağı

Çeşidi/Oranı

Dönemi

Tutar

Dönemi

Tutar

5434 s. Kanun Ek mad. 70;

5510 s. Kanun Geçici madde 4;

2015/8057 sayılı BKK,

KMYDGM 05.01.2024/1

nolu  Genelge

Ek Gös. 8400 ve üstü          (%255)

01.01.2024

30.06.2024

18.432,10

01.07.2024

31.12.2024

 

Ek. Gös. 7600 (d)-8400 (h) (%215)

15.540,79

 

Ek. Gös. 6400 (d)-7600 ( h) (%195)

14.095,14

 

Ek. Gös. 4800 (d)-6400 (h) (%165)

11.926,65

 

Ek. Gös. 3600 (d)-4800 (h) (%145)

10.481,00

 

Ek. Gös. 2200 (d)-3600 (h )  (%85)

6.144,03

 

Diğerleri                                    (%55)

3.975,55