DUYURULAR
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI Derneğimizin Olağanüstü..
Kontrolörler Başkanlığına yeni görevlendirmeler
Bakanlık Makamının onayı ile Başkontrolör Gürsel YILMAZ Kontrolörler Başkanı olarak, Başkontrolör Onur CAN, Kontrolörler Mehmet..
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2020 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin İçeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2020 Cilt: 25 Sayı: 1

 

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

 

Mustafa Reşit HAZER

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri…..…………….3

 

M. Lamih ÇELİK

Belediye Başkanı’na Yönelik Sosyal Medyada Yer Alan Hakaret Suçunu Oluşturan İfadeler……......14

 

Mehmet SARI 

Devlet Memurlarının Doğuma Bağlı Olarak Kullanabilecekleri İzinler.....................................23

 

Ahmet ARSLAN

Taşeron Firmalardan Mahalli İdare Şirketi Personeli Statüsüne Geçen Personele Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan Fark Ödenir mi?……29

 

Ferhat MEMMEDZADE 

Tekliflerin Eşit Çıkması Durumunda Tasfiye Edilen İş Tutarları Puanlamaya Dahil Edilir mi?.............….....34

 

Yayın Kurulu 

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................38

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................42

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................44

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................47

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler......…….….………..….…..…..69 

 

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2020 Cilt: 25 Sayı: 2

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

Recep DEMİR

Yerel Yönetimlerden Başka Kurumlara Nakledilen İşçilerin Alacaklarında Sorumluluk..…3

Bülent GEÇGEL

Sayıştay Denetim Raporları Işığında Belediyelerde Karşılaşılan İhale Mevzuatına Aykırılıklar...….........14

C. Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşyerlerinde Fazla Çalışma ve İspatı............................19

Salih ÇALAL

Belediyeler Tarafından Düzenlenen Tahsildar Alındısına Yönelik İşlemler.……………………………..….…24

Mustafa ŞEN

Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler.....................................28

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................34

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................36

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................39

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................45

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2020 Cilt: 25 Sayı: 3

İçindekiler

SUNUŞ..........................................................................................2

Altar Ömer ARPACI 

Belediyeler ve İl Özel İdarelere Ait Taşınmazların Satışı ve Kamu İdarelerine Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin KDV İstisnası Uygulamaları.3

Mustafa YAVUZ

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Yapılar İçin Belediye Gelirleri Kanununda Öngörülen Harç İstisnaları..….....8

Hasan ACILAR

Kamu Tarafı Açısından KÖİ Uygulamalarının Mali Raporlaması.13

Cevdet UYSAL

Taşerondan Kadroya Geçirilen İşçilerin Kıdem Tazminatları Sorunu…………………………..….…20

Oktay ÇAMDELEN

Disiplin Cezasında Karar Verme Sürelerinin Geçirilmesi............25

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................28

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................46

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................48

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…....................52

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Nisan 2020 Cilt: 25 Sayı: 4

 

İçindekiler

SUNUŞ.........................................................................................2

Ufuk ÜNLÜ

Belediye Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Anlayışı…........…….….3

Bahtiyar YÜKSEL

Mahalli İdarelerde Kasa Hesabının Kullanımına İlişkin Özellikli Durumlar……….......13

Süleyman GÜNEŞ

Muhasebe Yetkilisinin Sayıştay’a Karşı Mali Sorumluluğu….….17

Ahmet ARSLAN

Belediyelerin İştiraklerdeki Sermaye Paylarının Muhasebeleştirilmesi….……...….…24

Kenan AKBULUT

İzale-i Şüyu Kapsamında Gayrimenkul İşlemleri….……..............29

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................32

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................41

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................43

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................47

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Haziran 2020 Cilt: 25 Sayı: 6

 

İçindekiler

 

SUNUŞ.........................................................................................2

Ufuk ÜNLÜ

Yeni Kentsel Yoksulluk Kavramı ve Gelişimi…………….........…….….3

Doç. Dr. Zuhal KARAKAYACI- Servihan ÇÖKELİK

Belediyelerde Kentsel Dönüşüm Sürecinde Değerlemeye Konu

İşlemler; Meram Belediyesi Örneği…………………………....…….......11

Mustafa ŞEN

Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları Nelerdir?............….….18

Kenan AKBULUT

Yürürlükteki İstihdam Teşviklerine Genel Bir Bakış……..…...….…22

Necati TORUN

Teklif Mektuplarında Tarih Yazılması Zorunluluğu Tartışması...26

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................30

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................46

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................50

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................54

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Temmuz 2020 Cilt: 25 Sayı: 7

 

İçindekiler

SUNUŞ.........................................................................................2

İbrahim HALICI

İşçilere Uygulanacak Disiplin Cezaları ve Uygulama Yöntemle-ri.…………………………………………………………….…………….........…….….3

Bülent GEÇGEL

Hesap Yargısı Sürecinin Kamu Zararı Zamanaşımına Etkisi..........8

C. Sinan ÖZDEMİR

Koronavirüs(Covid-19) Salgını Kapsamında Memurlar ve İşçiler Yönünden İdari ve Ücretsiz İzin Uygulaması.......................….….15

Bahtiyar YÜKSEL

Mahalli İdarelerde Mali Raporlama…..……………………………..….…21

Mustafa YAVUZ

Sayıştay Kararı Işığında Yerel Yönetimlerde Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ücret Ödenebilmesi……………………………………………….25

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................29

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................39

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…...........................................45

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…..............................................................51

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…….…...70

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ağustos 2020 Cilt: 25 Sayı: 8

 

İçindekiler

SUNUŞ.........................................................................................2

Recep DEMİR

İşyeri Ruhsatları İşlemlerinde 2020 Yılı İçinde Yapılan Değişiklik-ler…………………………………………………………….…………….........…….….3

Ufuk ÜNLÜ

Yerel Yönetimlerde Kamuoyu Denetimi………………………….........15

Altar Ömer ARPACI

Büyükşehir Belediyeleri İçinde Basit Usul Vergilendirilme.….….20

Salih ÇALAL

Emlak Vergisinde Kısıtlılık ve Zamanaşımı Uygulaması……..….…26

Necati TORUN

Yapım İhalelerinde Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlarla İlgili Yeterlilik Belgeleri…………..……………………………………………….30

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................33

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................45

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…...........................................47

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…..............................................................51

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Eylül 2020 Cilt: 25 Sayı: 9

 

İçindekiler

SUNUŞ.........................................................................................2

Hasan ACILAR

Son Yıllardaki Kamu Yatırımlarının Değerlendirilmesi.......…….….3

C. Sinan ÖZDEMİR

Koronavirüs (Covid-19) Kapsamında Kısa Çalışmanın Belediye Şirket İşçilerinin Haklarına Etkisi……………….........13

Mustafa YAVUZ

ATM Cihazlarının Belediye Harçları Karşısındaki Durumu..….….18

Mustafa ŞEN

Malullük Sigortasından Sağlanan Haklar…………………………..….…23

Cevdet UYSAL

30 Eylül 2020 Tarihli Kamu İhale Mevzuatı Değişiklikleri Neler Getiriyor?....................…………..……………………………………………….26

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................31

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................44

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…...........................................45

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…..............................................................50

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ekim 2020 Cilt: 25 Sayı: 10

 

İçindekiler

SUNUŞ.........................................................................................2

Bülent GEÇGEL

Belediyeler ile Kalkınma Ajansları Arasındaki İlişki…….......…….….3

Ufuk ÜNLÜ

Kurumlararası Geçişlerde Muvafakatın Geç Verilmesi……...........8

Ahmet ARSLAN

Memur ve Sözleşmeli Personel Dışındaki Personel Belediyenin Yemek Hizmetinden İndirimli Olarak Faydalandırılabilir mi?.….14

Kenan AKBULUT

Büyükşehir Belediyelerinin Mülkiyetinde Bulunan Yerlerin Kiralanması .….…19

Servihan ÇÖKELİK - Öznur ÇİLLİGÖL

İç Kontrol Kapsamında Belediyelerde Yürütülen İş ve İşlemlerin Süreç ve Risklerinin Belirlenmesinin Önemi…….23

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................32

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................37

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................45

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................49

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Kasım 2020 Cilt: 25 Sayı: 11

 

İçindekiler

SUNUŞ.........................................................................................2

C. Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşçisinin Disiplin Cezası İçin Dava Açması…….......…….….3

Salih ÇALAL

Belediyedeki Görevinden Ayrılan Kişinin Aynı İdare Nezdinde İhtiyari Arabulucu Olması……….........8

Mustafa YAVUZ

Belediyelere Ait Resmi İlan ve Reklamların Basın İlan Kurumunun Belirlediği Gazete ve Dergilerde Yayınlanma Zorunluluğu..12

Mustafa ŞEN

Yaşlılık Sigortasında Sigorta Süresi Başlangıcının Farklılaşması………..….…..16

Necati TORUN

İş Ortaklığına Ait Vergi Borcu Yeni İhalelere Tek Başına Katılmaya Engel Olacak mıdır?.........………………………….20

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................23

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................36

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................44

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................51

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Aralık 2020 Cilt: 25 Sayı: 12

 

İçindekiler

SUNUŞ.........................................................................................2

İbrahim HALICI

2021 Yılında Uygulanacak Belediye İdari Para Cezaları………….….3

Ufuk ÜNLÜ

Denetim Birimlerinde Mentorluk Faaliyeti Uygulamaları….......12

Altar Ömer ARPACI

Vergisel Açıdan İşletmelerin Mahalli İdarelerden ve Mahalli İdare İşletmelerinden Olan Alacaklarına Karşılık Ayrılması…………..18

Bahtiyar YÜKSEL

Mahalli İdarelerde Döviz Hesabının Kullanımına İlişkin Özellikli Durumlar………………………………….……….…………………………..….…..23

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................28

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................33

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................38

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................49

Yayın Kurulu