DUYURULAR
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Hayrettin GÜNGÖR Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız SayınHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir..
Meslektaşımız Hüseyin ÇAĞATAY Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı oldu.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Hüseyin ÇAĞATAY, Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir...
Meslektaşımız Ali Ekber ASKER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Ali Ekber ASKER, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine Genel Müdür..
Eski Meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU Bakan Müşaviri olarak atandı.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU, İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA'nın talebiyle Bakanlığımızda Bakan..
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN, 10 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine..
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Başkontrolör Sayın Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Sosyal Medya Hesaplarımız:

X (Twitter): @kontder
İnstagram  : kontderr
 
Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2021 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin İçeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2021 Cilt: 26 Sayı: 1

 

İçindekiler

SUNUŞ..........................................................................................2

 

M. Reşit HAZER

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri….3

 

Recep DEMİR

Zabıta ve İtfaiye Kadrolarından Belediyenin Diğer Kadrolarına Atanma……………............14

 

C. Sinan ÖZDEMİR

2021 Yılında İş Kanunu Yönünden İdari Para Cezaları……………..20

 

Salih ÇALAL

Belediye İştiraki İki Firma Arasında Personel Çalıştırılmasında KDV…………………………...…..27

 

Mustafa YAVUZ

Telekomünikasyon Altyapı ve Şebekelerinden Alınması Gereken Geçiş Hakkı Bedellerinin Belediyelerce Takip ve Tahsili……..31

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................35

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................37

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................44

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................50

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2021 Cilt: 26 Sayı: 2

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Hasan KILIÇ

Belediyelerin 2886 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kira Sözleşmele-rinin Covid-19 Pandemi Sürecindeki Durumu……..…….......…….….3

 

Bülent GEÇGEL

Hesap Yargısında Ahizlerin Yeri…..………………………………............12

Mustafa ŞEN

İş Kazasının Süresinde Bildirilmemesi Kapsamında Verilen İdari Para Cezalarına İtirazda Görevli Yargı Yeri……………….……………..21

 

Kenan AKBULUT

Yürürlükteki İstihdam Teşviklerinin Uygulanma Süresi 2022 Yılı-na Kadar Uzatıldı….…………………………………………………………...…..24

 

Necati TORUN

Kamu İhalelerinde Döviz Kullanılması Yasağı……………...………….29

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................32

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................35

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................40

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................45

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2021 Cilt: 26 Sayı: 3

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

M. Arif YORDAM

Belediye Taşınmazlarının Sivil Toplum Kuruluşlarına Tahsisi ve Mali Yardımı Uygulaması…..…………….…………….…..…….......…….….3

 

Altar Ömer ARPACI

Mahalli İdarelere Ait İktisadi İşletmelerin Tutacakları Defterler, Tasdik ve İbraz Zorunluluğu…………………………………………...........10

 

Oktay ÇAMDELEN

Sözleşmeli Statüde Geçen Süreler, Bir Kademe İlerlemesine İliş-kin Sekiz Yıllık Sürenin Hesabında Dikkate Alınır mı?.................14

 

Süleyman GÜNEŞ

Yerel Yönetimlerde Hibe………………………………………….…………….18

 

Ahmet ARSLAN

Emeklilerin Mahalli İdarelerde ve Mahalli İdare Şirketlerinde Görev Alabilmesi (Sosyal Güvenlik Boyutlarıyla Birlikte).…...…..22

 

Mehmet YALÇIN

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanları Hangi Kapsamda Sigortalı Sayılmalıdır?.......................................……………...………….26

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................30

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................42

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................45

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................50

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Nisan 2021 Cilt: 26 Sayı: 4

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Hasan KILIÇ

Geçici Teminatın Gelir Kayıt Edilmesi Durumunda %3’ten Fazla Yatırılan Teminatın Durumu…….….3

 

Ufuk ÜNLÜ

Belediye Gelirleri Kanunu’na Göre Alınan Harcamalara Katılma Paylarında Muafiyet Tanınması…........8

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşçisinin Tutuklanmasının Sonuçları….……….……………..13

 

Salih ÇALAL

Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerin Şirketlerine İş-letme Hakkının Devredilmesi….………………………………………...…..17

 

Mustafa YAVUZ

Büyükşehirlerde Kazı Çalışmalarından Elde Edilen Bedelin Tahsil Usulünde Yapılan Değişiklikler…………………….……………...…………22

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................26

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................36

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................39

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................46

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mayıs 2021 Cilt: 26 Sayı: 5

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Kadir ÇELİK

Belediye Taşınmazlarının İdaresine İlişkin Hatalı ve Eksik Uygulamalar…………….….3

 

Recep DEMİR

Yapım İşlerinde İş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi.….............9

 

Mustafa ŞEN

Belediyelerin Çevre Mevzuatı Kapsamında İdari Yaptırım Uygu-lama Yetkileri……...............21

 

Cevdet UYSAL

Belediyelerde Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmelerinin Sınırı Nedir?.....………….25

 

Kenan AKBULUT

Belediyelerin Tasarrufunda Bulunan Yerlerin Satın Alınması ve Ruhsatlandırılması.….......28

 

Necati TORUN

Elektronik İhalede Yapılan TC Kimlik Nosu Hatası….…...………….32

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................36

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................45

 

ayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................50

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................53

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Haziran 2021 Cilt: 26 Sayı: 6

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Bülent GEÇGEL

Türkiye’de Kalkınma Ajansları……………………..……..…….......…….….3

 

Altar Ömer ARPACI

Damga Vergisi Açısından Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kapsamında Düzenlenen Resen Borç Senedi ve Kefaletnameler………………………..13

 

Engin KÜKRER-Sedi KAVAK

Tasarruf Tedbirleri (2021/14) Genelgesi ile Yapılan Önemli Deği-şikliklerin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi.….……….……………..18

 

Mehmet YALÇIN

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Kesilen İdari Para Cezaları-nın Bütçeden Ödenme(me)si.….………………………………………...…..24

 

Ahmet ARSLAN

 

Taşınmaz Tahsisi İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi.…...…………31

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................37

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................45

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................48

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................58

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Temmuz 2021 Cilt: 26 Sayı: 7

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Ufuk ÜNLÜ

Belediye Şirketlerinde Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmeme Eyleminin Yaptırımları………….…………….…..…….......…….….3

 

C. Sinan ÖZDEMİR

Belediye Şirket İşçisinin Whatsapp Yazışmalarına Dayanılarak İş Sözleşmesinin Feshi………………………………………………….….............6

 

Salih ÇALAL

Belediyelerin Katı Atık Yönetimi..…………………………...................10

 

Mustafa YAVUZ

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununda Öngörülen İdare Payının Ödenme Esasları….…………………….…………….15

 

Taner ERASLAN

Belediye ARGE Birimlerinin (İnovasyon Merkezlerinin) Uygulanabilirlik ve Sürdürülebilirlik Açısından Değerlendirilmesi.........20

 

Necati TORUN

Anahtar Teslimi Götürü Bedel İhalede Eksik İmalat Yaklaşık Maliyete Oranlanarak Düşülebilir mi?.......................….…...………….31

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler………......................................................35

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................40

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................44

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................52

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ağustos 2021 Cilt: 26 Sayı: 8

 

İçindekiler
 
SUNUŞ..........................................................................................2
 
Kadir ÇELİK
Ana Caddelerde Büyükşehir Belediyeleri Tarafından Tahsil Edildiği Görülen İşgal Harcının İlçe Belediyeleri Tarafından Tahsili Gerekmektedir…………………….……………………..……..…….......…….….3
 
Altar Ömer ARPACI
Kamu Kurum ve Kuruluşları ve Ticaret Borsalarının Zirai Ürün Alımı Nedeniyle Yapılan Tevkifatların Mahsup ve İadesi.………….5
 
Mustafa ŞEN
Büyükşehirlerde Maden Üretim Faaliyetlerini Ruhsatlandırma Yetkisi………………………………………………………...….……….……………..11
 
Kenan AKBULUT
Yoldan İhdas Suretiyle Belediye Adına Tescil Edilen Taşınmazla-rın Satışı……………………………...….………………………………………...…..15
 
Sezgin ERÖZBAĞ
Belediyeler İçin Yönetişim Anlayışının Önemi………..…...…………21
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................23
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları............................................................................41
 
Yayın Kurulu
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................47
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...............................................................56
 
Yayın Kurulu
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….…..…….…...70
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim

Eylül 2021 Cilt: 26 Sayı: 9

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Ufuk ÜNLÜ

Belediyelerin Kaçak Yapılarla Mücadelede Alanındaki Sorumlukları……………………………………….……………………..……..…….......…….….3

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşçisi Günde En Fazla Kaç Saat Çalıştırılabilir?...………….9

 

Salih ÇALAL

Belediye Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri..……………………………………………………...….……….……………..15

 

Mustafa YAVUZ

Belediyelerce Elektronik Ortamda Sunulan Hizmetlerde Kişisel Verilerin Korunması ve Gerekli Tedbirlerin Alınması………....…..19

 

Ahmet ARSLAN

Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçu……………………..…...…….……24

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................32

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................48

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................52

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................56

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ekim 2021 Cilt: 26 Sayı: 10

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Aşı Olmayan Belediye İşçisi İşten Çıkarılabilir mi?.…….......…….….3

 

Taner ERASLAN

Kamu Zararının Tespit ve Tahsil Süreçlerinde Ahizlerin (İlgililerin) Durumu………………………………………………………………….....………….10

 

Mustafa ŞEN

Belediyelerde Stratejik Plan Süreci..…………...….……….……………..17

 

Kenan AKBULUT

İhale Komisyonu Üyelerinin Sorumlulukları……………………....…..21

 

Necati TORUN

Araç Kiralama İhalelerinde Tavan Üstü Fazla Çalışmaya KİK ve Mahkemelerin Bakış Açıları…………………………………..…...…….……25

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................28

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................36

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................41

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................45

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Kasım 2021 Cilt: 26 Sayı: 11

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

İbrahim HALICI

2022 Yılında Uygulanacak Belediye İdari Para Cezaları……………..3

 

Bahtiyar YÜKSEL

Mahalli İdarelerde Amortisman Ayırma İşlemi….…….....………….12

 

Altar Ömer ARPACI

Vergisel Avantajlar Bakımından Kamu Yararına Çalışan Dernek-ler………………………………………………………………………………………....18

 

Oktay ÇAMDELEN

Doğrudan CİMER’e Şikâyette Bulunan Memura Disiplin Cezası Verilir mi?....................................................……………………....…..21

 

Sezgin ERÖZBAĞ

Kamu Tasarruf Tedbirlerinde Çözüm Odaklı Olabilmek………..…26

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................29

Selahattin YÜCEL

 

Yargı Kararları............................................................................36

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................40

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................44

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Aralık 2021 Cilt: 26 Sayı: 12

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Kadir ÇELİK

5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26’ncı Maddesi Uygulamasına İlişkin Bir Somut Olay Analizi……………………………..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Riskli Yapı Şerhi Bulunan Taşınmazlar İçin Belediyeler Tarafından Talep Edilen Harç ve Ücretler……………..….…….....……………5

 

Ercüment AKIŞ

Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Değerlendirme….……......9

 

Mustafa YAVUZ

Son Düzenlemeler Kapsamında Elektrikli Skuterler İçin Belediye-lere İşgal Harcı Ödeme Yükümlülüğü……………………………………..17

 

Salih ÇALAL

Belediyeler Tarafından Finansal Kiralama İle Taşıt Alımında Motorlu Taşıtlar Vergisi İstisnası……………………..………..…21

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................24

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................29

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................35

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................40

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70