DUYURULAR
Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız Sonuçlandı
Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizebaşarılar diler; önceki yönetim kurulu üyelerimize teşekkürederiz.
Kontrolörler Başkanlığına yeni görevlendirmeler
Bakanlık Makamının onayı ile Başkontrolör Gürsel YILMAZ Kontrolörler Başkanı olarak, Başkontrolör Onur CAN, Kontrolörler Mehmet..
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

 

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ

(24.01.2024 tarih ve 32439 sayılı RG’ de yayımlanan 2024/1 nolu Kamu İhale Tebliği)

Konusu

K. Dayanağı

31.01.2024 tarihine kadar

01.02.2024 - 31.01.2025

Eşik Değer

Mal ve Hizmet Alımları

8/b

13.194.664

19.029.344

Yapım İşleri

8/c

290.284.533

418.648.353

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-1

13.194.664 veya üzeri

19.029.344 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-1

290.284.533 veya üzeri

418.648.353 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti (Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-2

13.194.664 veya üzeri

19.029.344 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-2

290.284.533 veya üzeri

418.648.353 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-3

13.194.664 veya üzeri

19.029.344 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-3

290.284.533 veya üzeri

418.648.353 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 gün önce en az iki yerel gazetede)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-1

863.700

1.245.628

Yapım İşleri

13/b-1

1.727.489

2.491.384

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-2

863.700 - 1.727.489 arası

1.245.628 -2.491.384 arası

Yapım İşleri

13/b-2

1.727.489 - 14.396.542 arası

2.491.384 -20.762.692 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-3

1.727.489 - 13.194.664 arası

2.491.384 -19.029.344 arası

Yapım İşleri

13/b-3

14.396.542 - 290.284.533 arası

20.762.692-418.648.353 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler

22/d

431.810

622.756

Diğer İdareler

22/d

143.845

207.453

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar

 

21/f

1.439.543

2.076.108

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

2.879.202

4.152.385

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar.

62/h

1.597.917

2.304.515

KİK’e yapılacak

itirazen şikâyet başvuru bedelleri

6.573.254TL ye kadar olanlarda

53/j-2

27.322

39.403

6.573.254TL – 26.293.115 TL arasında olanlarda

54.677

78.855

26.293.115 TL- 197.198.426 TL arasında olanlarda

82.018

118.286

197.198.426 TL- ve üzeri olanlarda

109.370

157.733

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.