DUYURULAR
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Parasal Limitleri

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU PARASAL LİMİTLERİ

(25.01.2023 tarih ve 32084 sayılı RG’ de yayımlanan 2023/1 nolu Kamu İhale Tebliği)

Konusu

K. Dayanağı

31.01.2023 tarihine kadar

01.02.2023 - 31.01.2024

Eşik Değer

Mal ve Hizmet Alımları

8/b

6.673.409

13.194.664

Yapım İşleri

8/c

146.815.969

290.284.533

Açık İhale Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 40 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-1

6.673.409 veya üzeri

13.194.664 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-1

146.815.969 veya üzeri

290.284.533 veya üzeri

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü Kamu İhale Bülteni Ön Yeterlilik İlan Limiti (Son başvuru tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-2

6.673.409 veya üzeri

13.194.664 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-2

146.815.969 veya üzeri

290.284.533 veya üzeri

Pazarlık Usulü Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 25 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/a-3

6.673.409 veya üzeri

13.194.664 veya üzeri

Yapım İşleri

13/a-3

146.815.969 veya üzeri

290.284.533 veya üzeri

Yerel Gazete İlan Limiti (İhale tarihinden en az 7 gün önce en az iki yerel gazetede)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-1

436.830

863.700

Yapım İşleri

13/b-1

873.705

1.727.489

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 14 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-2

436.830 - 873.705 arası

863.700 - 1.727.489 arası

Yapım İşleri

13/b-2

873.705 - 7.281.278 arası

1.727.489 - 14.396.542 arası

Kamu İhale Bülteni İlan Limiti (İhale tarihinden en az 21 gün önce)

Mal veya Hizmet Alımları

13/b-3

873.705 - 6.673.409 arası

1.727.489 - 13.194.664 arası

Yapım İşleri

13/b-3

7.281.278 -146.815.969 arası

14.396.542 - 290.284.533 arası

Doğrudan Temin Usulü ile Yapılacak Alımlar

Büyükşehir Sınır İçindeki İdareler

22/d

218.395

431.810

Diğer İdareler

22/d

72.752

143.845

Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar

 

21/f

728.072

1.439.543

İhalelerden Kesilecek Kamu İhale Kurumu Payı

(Sözleşme bedelinin onbinde beşi)

53/j-1

1.456.202

2.879.202

İş deneyimi olarak dikkate alınacak tutarlar.

62/h

808.172

1.597.917

KİK’e yapılacak

itirazen şikâyet başvuru bedelleri

4.557.797TL ye kadar olanlarda

53/j-2

13.819

27.322

4.557.797TL – 18.231.255 TL arasında olanlarda

27.654

54.677

18.231.255 TL- 136.734.452TL arasında olanlarda

41.482

82.018

136.734.452TL- ve üzeri olanlarda

55.316

109.370

*Söz konusu değerlere KDV dahil değildir.