DUYURULAR
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI Derneğimizin Olağanüstü..
Kontrolörler Başkanlığına yeni görevlendirmeler
Bakanlık Makamının onayı ile Başkontrolör Gürsel YILMAZ Kontrolörler Başkanı olarak, Başkontrolör Onur CAN, Kontrolörler Mehmet..
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2012 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ocak 2012 Cilt: 17 Sayı: 1

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...................................................................................2

Mustafa Reşit HAZER
2012 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdarele-ri İlgilendiren Hükümleri ………..………...........3
Hasan KILIÇ
Değişiklikler Kapsamında 657 Sayılı Kanunda “Mazeret İzni” Uygulaması ..…………………………………………………………………..13
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
İş Kanunu Yönünden Belediyelerde İşe İade Davaları ........19
Mehmet SARI
Yeni Düzenleme Doğrultusunda Devlet Memurlarına Verile-cek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İzinleri….......24
Av. M. Lamih ÇELİK
Belediye Kanununa Göre Vekâlet Ücretlerinin Avukatlara Ödenmesinde Son Durum …..……..…………………………………..29
Ercüment AKIŞ
İmar İş ve İşlemlerinde Kamu Görevlilerinin Hukuki Sorumluluğu ve Zamanaşımı-II…..………...........34
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler........................................................40
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................47
M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................................50
O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları ….........................................................60
M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......……………….……….………….……..…79

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Şubat 2012 Cilt: 17 Sayı: 2

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ.................................................2

M. Arif YORDAM
Hayvancılığın Yapıldığı Yerlerin Şehir İçinde Kalması ve Hayvan Satış Yerlerinin Çalışma İzni…...........3

Alaaddin KAHRAMAN
Yaz Saati-Kış Saati Uygulamaları ve Çalışanlar Üzerinde Etkileri ……………………….9

Raşit ULUBEY
Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışmanın Tüm Yönleriyle Ele Alınması ve Değerlendirilmesi........17

Bahadır ALAN
Yerli Ürün Kullanılmasına Ait Başbakanlık Genelgesinin De-ğerlendirilmesi………………..….......23

Mehmet Rauf KARSLI
Devlet Memurlarının Naklen Atanması ve Muvafakat Ver-meme İşleminin İptali……………..26

Bilal KARSLI
Belediye Encümeni Çalışma Yönetmeliği’ne İhtiyaç Var mı?..................................................29

Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler........................................................32

Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .....................................................................41

M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................................43

O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları ….........................................................50

M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......……………….………….……….….….…71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mart 2012 Cilt: 17 Sayı: 3

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...................................................................................2

Osman BOZOĞLU
İl Özel İdareleri ve Belediyelere Ait Hurda Atıkların Tasfiyesi……………………..3

Mahmut ESEN
659 Sayılı KHK Göre Kamu İdarelerinde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesi……….7

Şadi ÜSTÜN
Mücavir Alan Uygulamaları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri………………….........10

Salim DEMİREL
Aşırı Düşük Teklif Değerlendirmesinde Aritmetik Hata Kontrolü Yapılmalı mıdır?….…......20

Ahmet SANDAL
Sürdürülebilir Çevre ve Şehircilik .……….………………..24

Uğur SÖKMEN
Aylıktan Kesme Cezasında Aylığın Hangi Unsurlarından Kesinti Yapılır?..............................29

Av. M. Lamih ÇELİK
Ticari Araçlarda Reklam Uygulaması……..............................34

Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.......................................................37

Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .....................................................................44

M.Reşit HAZER
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................................46

O.Can YENİCE – M.Arif YORDAM
Sorular ve Cevapları ….........................................................53

M.Reşit HAZER
Pratik Bilgiler ......……………….………….……….….….…71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Nisan 2012 Cilt: 17 Sayı: 4

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ...................................................................................2

Osman BOZOĞLU
İl Özel İdareleri ve Belediyelerde Özürlü Personel İstihdamı.3

Recep DEMİR
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni ……………………………….6

Yavuz YILDIRIM-Tahir TEKİN
4734 Sayılı Kanuna Göre Yapılacak İhalelerde Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar...16

Ömer DAĞ
Kamu İhale Teminatlarının Muhasebeleştirilmesi.…..…......23

Av. Cevat ÖKSÜZ
Maliye Bakanlığı Tebliğleri Kanunlardan Üstün müdür?.….34

Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.......................................................36

Yayın Kurulu
Yargı Kararları .....................................................................42

Yayın Kurulu
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….......................................45

Yayın Kurulu
Sorular ve Cevapları ….........................................................58

Yayın Kurulu
Pratik Bilgiler ......……………….……….………….…….……71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Mayıs 2012 Cilt: 17 Sayı: 5


 İÇİNDEKİLER
SUNUŞ..............................................................2
Emin BARDAKÇI
Asansör Bakımı Yapılması ve Kontrolünde,
İl Özel İdaresi ve Belediyelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları …..3
Hasan KILIÇ
Bağımsız İdari Otorite Olarak Kamu İhale Kurumu Kararlarına
İtiraz (Yargısal Denetim) Mümkün müdür?........………………….8
Salim DEMİREL
İhalelerde Geçici Teminat Sunulması…..…………………….........15
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Fiili Hizmet Süresi Zammı ve İtibari Hizmet Süresinden
Kimler Yararlanır?...............................................................…..…......23
Raşit ULUBEY
İşçinin Hangi Ücreti İşveren Tarafından Düşürülemez…...….28
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.........................................................32
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................41
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …........................................43
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevapları …..........................................................52
M. Necati YILDIZ

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Haziran 2012 Cilt: 17 Sayı: 6

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ....................................................................................2
M. Arif YORDAM
Yerel Yönetimlerde İkramiye Verilmesi…..………….……………..3
Ufuk ÜNLÜ
Kamu Konutlarından Çıkma ve Çıkarılma…......………………….7
Salim DEMİREL
İhale Konusu İşin Danışmanlık Hizmetlerini Yapan Yüklenicilerin Söz Konusu İşin İhalesine Katılamaması..9
Ahmet SANDAL
Yerel Yönetimlerde Hizmetiçi Eğitim………..............…..…......14
Yavuz AKBULAK
Yerel Yönetimlerde Tahvil İhracı…………………………...….21
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.........................................................25
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................31
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …........................................34
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-
Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevapları …..........................................................43
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......……………….……….….……….….….…71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Temmuz 2012 Cilt: 17 Sayı: 7

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ....................................................................................2
Hayrettin GÜNGÖR
Yerel Yönetimlerde Sosyal Denge Tazminatı (SDT)….…………..3
İbrahim HALICI
Toptancı Hallerin Kurulması, Taşınması ve Kapatılması……….8
Hasan KILIÇ
6098 Sayılı Kanun ile Getirilen “İş Sözleşmesinin Devri” Dü-
zenlemesi 4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamındaki İşçiler İçin Mümkün müdür?.......15
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Ne Getiriyor?..........…..…......19
Hamit TİRYAKİ
Fazla (Saatlerle) Çalışma Ücretinin Hesaplanması ve Niteliği-ne Bağlı Diğer Hususlar……...….24
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.........................................................28
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................36
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …........................................38
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-
Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevapları …..........................................................44
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….……….….……….….…71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Ağustos 2012 Cilt: 17 Sayı: 8

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ....................................................................................2
İsmail DESTAN - Bülent GEÇGEL
Belediyelerin Otobüs Terminali Kurma, Kurdurma,
İşletme ve İşlettirme Hakkı ……………………………………………....3
Şadi ÜSTÜN
Memurların İzin Hakları ……………....................…..………..........7
Salim DEMİREL
Mezuniyet Belgelerinin 15 Yıllık Süre Sınırlamasına Tabi
Olmadan Kullanılabilmesi …………….……………...........…..…......17
Av. Taha Erdinç BÜLBÜL
Belediyelerin Amatör Spor Kulüplerine Nakdi Yardımı
ve 5072 Sayılı Kanun Çerçevesinde Değerlendirilmesi…….21
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.........................................................23
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................36
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …........................................37
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-
Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevapları …..........................................................41
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….……….……..…….….…..71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Eylül 2012 Cilt: 17 Sayı: 9

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ....................................................................................2
Kadir ÇELİK
Belediyelerde Tanıtım ve Kutlama Harcamaları...…...…………..3
Yavuz YILDIRIM - Alaaddin KAHRAMAN
Engelsiz Bir Kent Yaşamı Oluşturmada Belediyelere Düşen
Görev ve Sorumluluklar…………….....................…..………..........5
Süleyman Ruhi AYDEMİR
5957 Sayılı Hal Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri Çerçevesinde
Belediye Cezaları.……………….……………...........…..…......15
Ahmet SANDAL
Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman)…………………….20
Yavuz AKBULAK
Yerel Yönetimlerin Finansmanında İller Bankası’nın Yeri.….28
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.........................................................31
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................33
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …........................................36
Recep DEMİRSebaatttin
KARAKAYAAdnan
HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevapları …..........................................................41
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…… .….…..71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi

Ekim 2012 Cilt: 17 Sayı: 10

SUNUŞ....................................................................................2
Yavuz YILDIRIM-Tahir TEKİN
Belediyelerde Borçlanma, Borç Verme ve Bütçe İlişkileri Üzerine Bir Değerlendirme...3
Bülent GEÇGEL
Belediyeler Şirketlerine Borç Verebilir mi?..........…...………..10
Hakan ÇALIŞ
Pazar Yerlerinde Yeni Dönem, Pazar Yeri Kuruluş İşlemleri ve Mevcut Pazar Yerlerinin Durumu…..13
Mahmut ÇOLAK
İŞKUR Aracılığıyla İşçi Alımının Usul ve Esasları………………….19
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.........................................................29
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları ......................................................................37
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz …........................................38
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-
Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar …...........................................................41
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….………….……..….…..71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Kasım 2012 Cilt: 17 Sayı: 11

İçindekiler
SUNUŞ..................................................................................................2
Cem KASAPOĞLU
Yeni Büyükşehir Kanunu’nun Yansıması: Büyükşehir Sınırının
İl Mülki Sınırı Kabul Edilmesinin Genelleştirilmesi Üzerine Bir
Değerlendirme………………..….……………………...........................3
Hasan KILIÇ
Belediyelerde Meclis İhtisas Komisyonu Kurulması, Çalışma
Usul ve Esasları-I……………………………………..............….........11
Tahir TEKİN
Belediyeler Açısından Yıl Sonu Muhasebe İşlemleri…..........................17
Mehmet SARI
Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflere İhale Verilip Verilemeyeceği..26
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler.............................................................................32
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .........................................................................................35
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….........................................................36
Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-
Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar …..............................................................................41
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….….…….……...………..71

 

Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi
Aralık 2012 Cilt: 17 Sayı: 12

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ.....................................................................................2

İbrahim HALICI
2013 Yılında Uygulanacak Belediyenin Yetkisindeki İdari Para Cezaları….....3

Salim DEMİREL
İhalelerde Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminat Alınması……..….....11

Süleyman Ruhi AYDEMİR
Belediye Toptancı Hallerinin Özelleştirilmesi……………............15

Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Belediyelerde İş Kanununa Göre Yıllık Ücretli İzin Uygulaması………19

Hasan KILIÇ
Belediyelerde Meclis İhtisas Komisyonu Kurulması, Çalışma Usul ve Esasları-II…24

Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler..........................................................28

Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları .......................................................................33

M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz ….........................................36

Recep DEMİR-
Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevapları …..........................................................42

M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler ......………………….…….…….…...….…..71