DUYURULAR
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI İLANI Derneğimizin Olağanüstü..
Kontrolörler Başkanlığına yeni görevlendirmeler
Bakanlık Makamının onayı ile Başkontrolör Gürsel YILMAZ Kontrolörler Başkanı olarak, Başkontrolör Onur CAN, Kontrolörler Mehmet..
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2022 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin İçeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2022 Cilt: 27 Sayı: 1

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Mustafa Reşit HAZER

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri………………………………..3

 

Bülent GEÇGEL

Hakediş Ödemelerinden Yapılacak Kesintiler...….…….....…………14

 

C. Sinan ÖZDEMİR

Belediye Şirketi Çalışanı İşçinin Ücreti Düşürülebilir mi?.……....19

 

Hasan ACILAR

2022 Yılı Yatırım Programı ile Mahalli İdare Yatırımlarının Değerlendirilmesi..……………………………………..…………………………………..24

 

Necati TORUN

Yapım İşlerinde Taahhüt Edilen Teknik Personelin Çalıştırılmaması Sonucu Oluşan Cezaya Sayıştay Perspektifi..……..………..…30

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................34

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................37

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................40

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................44

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2022 Cilt: 27 Sayı: 2

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Ahmet ARSLAN

Temsil Ağırlama Giderlerinde Özellik Arz Eden Bazı Hususlar …..3

 

Taner ERASLAN

Belediye Tahsilat İşlemlerde Kontrol Faaliyetleri.…….....…………..9

 

Şeyma PIÇAK - Tuğçe SOYAL

Belediyelerin Öz Gelirleri ve Muhasebeleştirilmesi………..……....14

 

Kenan AKBULUT

Belediyelere Yapılan Yapım İşlerinde Alt Yüklenicilerin Tevkifat Sorumluluğu.……………………..23

 

Cem KASAPOĞLU

Yeni Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin Yansımaları: Bir İtfaiyecinin Gözünden Değerlendirme....26

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................29

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................33

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................37

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................40

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2022 Cilt: 27 Sayı: 3

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Recep DEMİR

Mahalli İdarelerde Sıfır Atık Yönetimi.……………………………………..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Anonim Şirket Statüsündeki Belediye Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliğini Sona Erdiren Haller.…15

 

Altar Ömer ARPACI

Belediyeler ve Belediye Şirketlerini İlgilendiren Vergisel Muafiyet ve İstisnalar…...18

 

Mustafa YAVUZ

Belediyelerce İşletme Hakkının Devri Suretiyle Yapılan Kiralamaların Katma Değer Vergisi Karşısındaki Durumu……..26

 

Mustafa ŞEN

Belediyeden Kiralanan İşyerleri İçin Yapılan Kira Ödemelerinin Tevsiki ve KDV İndirimi…..…..29

 

Yayın Kurulu

 

Genelgeler ve Görüşler.………....................................................32

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................38

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................41

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................44

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Nisan 2022 Cilt: 27 Sayı: 4

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Erdoğan DEDEOĞLU

Vekâlet Görevi ve Şartları ile Dolu Kadroya Vekâlet Halinde Ödenecek Vekâlet Ücreti………………...……………………………………..3

 

C. Sinan ÖZDEMİR

2022 Yılında İş Kanunu Yönünden İdari Para Cezaları…….....…….9

 

Salih ÇALAL

İşçi Kuruluşu Yöneticiliği Güvencesine Yönelik Bir Mahkeme Ka-rarının İncelenmesi..……..……....16

 

Oktay ÇAMDELEN

Devlet Memurunun Ticaret ve Diğer Kazanç Getirici Faaliyette Bulunması……………..21

 

Mehmet YALÇIN

İşçilerde Toplu İş Sözleşme Süreci………………………..……..………..27

 

Necati TORUN

Yapım İşi İhalelerinde Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi Kaydının İstenilmesi…………….………..36

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.………....................................................41

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................45

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................48

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................53

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mayıs 2022 Cilt: 27 Sayı: 5

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Recep DEMİR

Elektrikli Şarj İstasyonlarına İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı..…..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Belediyeler Ticari Araçların Denetimi Nedeniyle Ücret Talep Edebilirler mi?...............................................................…….....…11

 

Bülent GEÇGEL

Muhasebe Yetkilisi Görevi…………………………………..………..……....15

 

Mustafa YAVUZ

Yargı Kararları Işığında Belediyelere Ait Bağlı Kuruluşların Tacirlik Vasfı………..……………………………………………………………………………..18

 

Emre UYLUKÇU

Belediye Bütçe İçi İşletmelerine Ait Muhasebe Hizmetleri Dışar-dan Hizmet Temini Sağlanarak Yaptırılabilir mi?.…..……..………..22

 

Sezgin ERÖZBAĞ

Belediyelerde Elektronik İhalenin Yaygınlaştırılması ve Önemi.26

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................28

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................37

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................43

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................47

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Haziran 2022 Cilt: 27 Sayı: 6

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Erdoğan DEDEOĞLU

Belediye Başkanları Kendi Belediyelerine Ait Şirketlerde Müdür Olarak Görev Alabilir mi?........................................................…..3

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye Çalışanı İşçinin Ölümü Üzerine Mirasçılar Kıdem Tazminatı Alabilir mi?...........…..9

 

Salih ÇALAL

Belediye Şirketlerinde Pay Sahiplerine Tanınan Oy Kullanma Hakkı…………….……....14

 

Kenan AKBULUT

Doğal Sit Alanında Yer Alan Taşınmazların Emlak Vergisi………..19

 

Necati TORUN

Kamu İhalelerinde Proje Değişikliklerinin Sözleşme Süresine Etkisi…Yayın Kurulu

 

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................27

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................33

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................37

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

 

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................45

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Temmuz 2022 Cilt: 27 Sayı: 7

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Mustafa OKSAL

Büyükşehir Kırsal Yerleşik Alanlarında Planlama ve Tapuda Yer Alan Şerh Kayıtlarının Kaldırılması Sorunu..............................…..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Anonim Şirket Statüsündeki Belediye Şirketlerinde Yönetim Kurulu Toplantısına Katılmayan Üyenin Sorumluluğu......…….....…..8

 

Altar Ömer ARPACI

Belediyelere Yapılan Gıda, Temizlik, Giyecek ve Yakacak Maddeleri Bağışlarının Vergisel Boyutu..………………………………….……....11

 

Ahmet SANDAL

Atık ve Sıfır Atık Mevzuatı ve Uygulamaları……………………..……..15

 

Mehmet YALÇIN

Yerel Yönetim Şirketlerinin Müdür - Genel Müdürlerine İş Kanunu Gereğince Fazla Mesai Ücreti Ödenir mi?......…..……..………..25

 

Yayın Kurulu

 

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................32

 

Selahattin YÜCEL

 

Yargı Kararları............................................................................38

 

Yayın Kurulu

 

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................43

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................49

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ağustos 2022 Cilt: 27 Sayı: 8

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşyerlerinde Fazla Çalışma ve İspatı..........................…..3

 

Salih ÇALAL

Belediyelerin Toplu Taşıma Araçları Servis Araçları ve Taksi Sayılarını Belirleme Yetkisi………………………………………….......…….....…..8

 

Mustafa YAVUZ

Belediye Şirketlerinin Bilgi Edinme Kanunu Karşısındaki Durumu…………………………………………....………………………………….……....13

 

Kenan AKBULUT

Kentsel Dönüşüm Alanı İlan Edilen Yerlerde Vergi Resim ve Harç İşlemleri…………………………………………………..……………………..……..17

 

Necati TORUN

İhale Dokümanını Aynı IP Numarasından İndirmek İhalelerden Yasaklanma Sebebi midir?...................................…..……..………..20

 

Yayın Kurulu

 

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................24

 

Selahattin YÜCEL

 

Yargı Kararları............................................................................35

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................44

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

 

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................48

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Eylül 2022 Cilt: 27 Sayı: 9

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Ufuk ÜNLÜ

Kişisel Verileri Koruma Kanununun Belediye Meclisi ve Encümen Kararlarına Etkisi…………………………………………..........................…..3

 

Ahmet SANDAL

Riskli Alanlar, Riskli Yapılar ve Belediyeler..………….......…….....…..8

 

Hasan ACILAR

KÖİ Uygulamalarındaki Son Gelişmelerin İncelenmesi…..……....19

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Ek İş Yapan Belediye İşçisinin İş Sözleşmesinin Feshi..……..……..27

 

Necati TORUN

Yapım İşi İhalelerinde Müteahhitlerin YAMBİS Kaydı…….………..31

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................35

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................43

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................49

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................54

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ekim 2022 Cilt: 27 Sayı: 10

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Tahir TEKİN

Su ve Kanalizasyon İdarelerinde Harcama/İhale Yetkilileri ve Harcama Süreci..………..3

 

Ahmet SANDAL

Yeni Çevre Denetimi Yönetmeliği ve Çevre Denetimleri…......…..8

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye Şirketleri Tarafından Toplu İşçi Çıkarma ve Niteliği..…15

 

Mustafa YAVUZ

Yerel Yönetim Şirketlerinin Kamu Haznedarlığı Yönetmeliği Karşısındaki Durumu…....20

 

Salih ÇALAL

Belediye Şirketlerinin Hesabında Bulunan Nakit Tutarların Banka Hesabında Değerlendirilmesi..25

 

Kenan AKBULUT

Tam ve Kuru Mülkiyette İndirimli Emlak Vergisi Uygulaması…..28

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................31

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................43

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................49

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................54

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Kasım 2022 Cilt: 27 Sayı: 11

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Ufuk ÜNLÜ

Belediye Gelirleri Kanunu Kapsamında Kırsal Yerleşik Alanda Yapılacak İnşaatların Durumu……..3

 

Altar Ömer ARPACI

Kamu Kurumları Açısından Kurumlar Vergisi Muafiyeti…..7

 

Ahmet SANDAL

Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalandırılması…….…..……....12

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediyenin İşçilerden Kestiği Sendika Üyelik Aidatını Ödememesi………...……..……..17

 

Necati TORUN

Yapım İşlerinde Yüklenim Sürecinde Yıllara Sari Hale Gelirse Gelir Vergisi Stopajı Nasıl Hesaplanır?......22

 

Yayın Kurulu

 

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................26

 

Selahattin YÜCEL

 

Yargı Kararları............................................................................36

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................41

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................48

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Aralık 2022 Cilt: 27 Sayı: 12

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

İbrahim HALICI

2023 Yılında Uygulanacak Belediye İdari Para Cezaları...........…..3

 

Metin BİROL

Kamu İhale Hukukunda Alt Yüklenici Çalıştırılması ve Alt Yüklenicilere İş Bitirme Belgesi Düzenleme Koşulları…12

 

Ahmet SANDAL

Sıfır Atık Projesi ve Mahalli İdareler………………………….…..……....18

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

2023 Yılında İş Kanunu Yönünden İdari Para Cezaları.……..……..23

 

Kenan AKBULUT

Tarımsal Arazilerin Mirasçılar Arasında Devrinde Tapu Harcı Muafiyeti…………….………..30

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................33

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................35

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................38

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................48

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70