DUYURULAR
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2023-31.12.2023)

(67 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Oran/Tutar

Belli Parayı İhtiva Eden Sözleşme ile Yapılan Öd.

 (1) s. Tablo I/A-1

Binde 9,48

Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

 (1) s. Tablo I/A-2

Binde 1,89

İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

 (1) s. Tablo II/2

Binde 5,69

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                                               

 (1) s. Tablo III/2-a

101,20

Bilançolar

 (1) s. Tablo III/2-b-ba

227,30

Gelir tabloları ve İşletme Hesabı Özeti

 (1) s. Tablo III/2-b-bb, bc

108,50

Avans Makbuzları

 (1) s. Tablo IV/1-a

Binde 9,48

Personele Yapılan Öd.(Aylık, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye tazminat vb.)

 (1) s. Tablo IV/1-b

Binde 7,59

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-ba

294,90

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bb

393,90

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bc

194,60

Muhtasar Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bd

194,60

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga V. Beyannameleri hariç)

 (1) s. Tablo IV/2-b-be

194,60

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

 (1) s. Tablo IV/2-d

144,40

Sigorta Prim Bildirgeleri

 (1) s. Tablo IV/2-e

144,40

Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler                                                       

 (1) s. Tablo IV/2-f

230,70