DUYURULAR
Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız Sonuçlandı
Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizebaşarılar diler; önceki yönetim kurulu üyelerimize teşekkürederiz.
Kontrolörler Başkanlığına yeni görevlendirmeler
Bakanlık Makamının onayı ile Başkontrolör Gürsel YILMAZ Kontrolörler Başkanı olarak, Başkontrolör Onur CAN, Kontrolörler Mehmet..
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2018 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim
Ocak 2018 Cilt: 23 Sayı: 1
 
SUNUŞ........................................................................................2
 
Mustafa Reşit HAZER
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri……………………..3
 
Recep DEMİR
Yeni Karayolu Taşıma Yönetmeliği Çerçevesinde Yolcu Terminali ve İşletmeciliği…………………….......14
 
Osman Can YENİCE
Doğrudan Hizmet Alımı Nedir?...…………………………………….......29
 
Ahmet ARSLAN
Belediyeler Spor Kulüplerine Taşınmaz Tahsis Edebilir mi?....31
 
Mustafa YAVUZ
7061 Sayılı Torba Kanunda Belediyelere İlişkin Yapılan Düzenlemeler.………………………………………...34
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................39
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................49
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................51
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..….............................................................54
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………...…...77
 
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Şubat 2018 Cilt: 23 Sayı: 2

 İçindekiler

 
SUNUŞ........................................................................................2
 
Ufuk ÜNLÜ
Anonim Şirket Statüsündeki Belediye Şirketlerinin Sermaye Yapıları…………………………..3
 
M. Lamih ÇELİK
Sayıştay Denetim Raporlarında Yer Alan “Belediye-Dernek İlişkileri”………………………….13
 
Engin KÜKRER-Sedi KAVAK
Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Yapılan Önemli Değişiklikler……………...20
 
Süleyman GÜNEŞ
Belediyeler İçin Kalkınma Planlarının Önemi……………….....27
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................30
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................38
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................42
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..….............................................................46
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….……..…..…...69
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Mart 2018 Cilt: 23 Sayı: 3

 

 İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

Emin BARDAKÇI
Belediyelerde; Yapı Ruhsat Süreçlerinin Kısaltılması, “Vergi Borcu Yoktur” ve “Emlak Vergisi Borcu Yoktur” Uygulamasına Son Verilmesi.….3
 
İbrahim HALICI
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilirken Bütün İşyerlerinden Yapı Kullanma İzin Belgesinin Olup Olmadığı Sorgulanacak mı?..........7
 
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
İş Kanunu Yönünden İdari Para Cezaları..……………………….......11
 
Salih ÇALAL
Belediyelerce Kurulan Şirketlere Hâkim Olan İlkeler…………....18
 
Kenan AKBULUT
Bilgi Teknolojilerinin Kamu Kurumları Üzerindeki Etkileri.…...27
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................35
 
Selahattin YÜCEL 
Yargı Kararları........................................................................39
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................43
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU 
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................47
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….………..……..…..…..69
 
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Nisan 2018 Cilt: 23 Sayı: 4 
 

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2

Ahmet SANDAL
Yeni Otopark Yönetmeliği ve Getirdiği Yenilikler …………………..3
 
Sibel EMİNOĞLU BAŞAR
 İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticaretinde Yeni Bir Dönem ve Yerel İdareler......….……………………………….......11
 
Mustafa YAVUZ
Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin Belediye Şirketlerinde Yönetim Organı Üyeliğine Seçilebilmesi..……….......19
 
Bahtiyar YÜKSEL
Mahalli İdarelerde İstihdam Edilen İşçiler İçin Kıdem Tazminatı Karşılıklarının Ayrılması ve Muhasebeleştirilmesi…………....24
 
Ferhat MEMMEDZADE
Yapım İşlerinde Yüklenici ve Alt Yüklenicilerin Kesin Kabulden Sonraki Hukuki ve Cezai Sorumluluğuna İlişkin Değerlendirmeler……………………………………………………..27
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................31
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları........................................................................36
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................40
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................43
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..69
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Mayıs 2018 Cilt: 23 Sayı: 5
 
İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2
 
Ufuk ÜNLÜ
Belediye Şirketlerine Ait Esas Sözleşmelerin İncelenmesi.……..3
 
Fatih ÇAÇA - Serdar SARIMURAT 
Yapım İşleri İhalelerinde Sınır Değer Paradoksu..……………......10
 
Engin KÜKRER-Sedi KAVAK
Belediyelerin Sporu Teşvikine İlişkin Görev ve Sorumlulukları ile Uygulama Hataları…………….......17
 
Ahmet ARSLAN
5018 Sayılı Kanunda Düzenlenen Mali Yaptırımlar..…………....22
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................27
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları........................................................................39
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................41
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................45
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..……..…..…..69
 
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Haziran 2018 Cilt: 23 Sayı: 6
 
 
 İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2
 
Gazi SERT
Kira Alacaklarının Yapılandırılması………………………………….……..3
 
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Kamu Kuruluşlarının Hakediş Kesme Yükümlülüğü…………........9
 
Salih ÇALAL
Yapı Denetim Hizmetinin Kapsamı ve Bu Hizmet Karşılığında Elde Edilecek Gelirlerin Durumu……………………........13
 
Kenan AKBULUT
Belediye Şirketlerinde Bağımsız Denetim Faaliyeti..…………....18
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................28
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları........................................................................40
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................43
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................46
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..……..…..…..69
 
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Temmuz 2018 Cilt: 23 Sayı: 7
 
 
İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2
 
Ufuk ÜNLÜ
Son Düzenlemeler Kapsamında İdari Yargı Kararlarının Uygulanmamasından Doğan Hukuki Sorumluluk……….……..3
 
Ahmet SANDAL
İmar Barışı Hakkındaki Hukuki Düzenleme …………….………......10
 
Ahmet ARSLAN
Belediye Alacaklarının 7143 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırılması…………..……..………………………..........16
 
Ferhat MEMMEDZADE
Belediyelerde Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerin Gördürülmesi…………………………………..…………....28
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................34
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları........................................................................41
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................45
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................48
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….……..…..…..69
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Ağustos 2018 Cilt: 23 Sayı: 8
 
İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2
 
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Tutuklanan Belediye İşçisinin İş Sözleşmesinin Feshi……...……..3
 
M. Lamih ÇELİK
Yeni Sistemde “Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü”..……........7
 
Mustafa YAVUZ
Belediyelere Ait Taşınmazların Pazarlık Usulüyle Kiraya Verilememesi ve Bu Kuralın İstisnaları…….……….....14
 
Salih ÇALAL
Kentsel Yenileme ve Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kapsamında Yapılan Sözleşmeler ve Kullanılan Krediler……………………………………………………………………………………….19
 
Süleyman GÜNEŞ
Belediyelerce Uygulanabilecek Tahsilat Yöntemleri…………....26
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................30
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları........................................................................37
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................39
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................42
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..……..…..…..69
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Eylül 2018 Cilt: 23 Sayı: 9
İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2
 
Hasan ACILAR
Devlet Muhasebesindeki Son Değişikliklerin Mahalli İdarelere Etkileri…………………...……..3
 
Ahmet ARSLAN 
Üst Yöneticiden Alınan “Olur” Harcama Yetkilisi ve Diğer Görevlilerin Mali Sorumluluğunu Ortadan Kaldırır mı?....11
 
Kenan AKBULUT
Belediye Şirketlerinde Yönetim Kurullarına Yüklenen İdari Sorumluluklar Nelerdir?...……...…………….……….....19
 
Bahtiyar YÜKSEL
Belediyelerde Gecekondu Fonunun Oluşturulması….………….25
 
Fatih ÇAÇA-Yunus Emre KONAKÇI
Yasaların İzin Verdiği Her İşlem Kamu Yararını Gözetmeyebilir…………………………………………………………..29
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................33
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları........................................................................36
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................41
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................44
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….…..…..…..69
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Ekim 2018 Cilt: 23 Sayı: 10
İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2
 
Ufuk ÜNLÜ
Belediye Şirketlerinin Bölünme Nedenleri ve Bölünme İşlemlerinin Uygulanması…....3
 
Ahmet SANDAL 
Ülkemizin Çevre Karnesi………………………………………....……........11
 
Mustafa YAVUZ
Son Değişiklikler Işığında Belediye Şirketlerinin Bağımsız Denetime Tabi Olma Koşulları.….……….....19
 
Oktay ÇAMDELEN
Yıllık İzin Süresi İçerisine Denk Gelen Resmi ve Dini Bayram Günlerinin, Yıllık İzin Süresinden Düşülmesi Gerekir mi?.…….23
 
Mustafa ŞEN
İdari İşlemlerin Kaldırılmasının Hukuk Âleminde Doğurduğu Sonuçlar.…………………………..25
 
Taner ERASLAN
Yazılım Alımların 4734 Sayılı Kanun’un 22. Maddesinin “C” Bendi Uygulaması..………………………..30
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................32
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları........................................................................37
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................40
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................43
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..……..…..…..69

 

Yerel Yönetim ve Denetim
Kasım 2018 Cilt: 23 Sayı: 11
 
İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2
 
İbrahim HALICI
2019 Yılında Uygulanacak Belediye İdari Para Cezaları......……..3
 
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Belediye Şirketlerinde Çalışan İşçilere İlave Tediye Ödenir mi?..............14
 
Kenan AKBULUT
Belediye Tarafından İşletilen veya Kiralanan Otoparkların İktisadi İşletme Oluşturması..............20
 
Bahtiyar YÜKSEL
Açık Veri Kavramının Değerlendirilmesi………………………...…….24
 
Ferhat MEMMEDZADE
Pazarlık ve Doğrudan Temin Sınırında Kalmak Amacıyla İşleri Kısımlara Bölerek İhaleye Çıkan Kamu Görevlilerinin Sorumluluğu…………..27
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................35
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları........................................................................38
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................41
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................43
 
M. Necati YILDIZ
 Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..……..…..…..69
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim  
Aralık 2018 Cilt: 23 Sayı: 12
 
İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2
 
Ufuk ÜNLÜ
Belediyelerin Kamulaştırmasız El Atma Eylemlerine Karşı Açılan Davalarda Görevli Mahkeme……………….......……..3
 
Dr. Süleyman Ruhi AYDEMİR 
5957 Sayılı Kanun Çerçevesinde 2019 Yılında Uygulanacak Belediye Cezaları..……………………………....….….........9
 
Fatih ÇAÇA - Yunus Emre KONAKÇI
Personel Giderlerinin, Gerçekleşen En Son Yıl Bütçe Gelirlerine Oranlanması.............…………...…………….……….....15
 
Ahmet SANDAL 
2019 Yılında Uygulanacak Çevre Cezaları……………………...…….19
 
Süleyman GÜNEŞ 
Belediyeler İçin Harcama Belgeleri Mevzuatının Önemi..……..24
 
Salih ÇALAL
Son Gelişmeler Kapsamında Kooperatifler Açısından Öne Çıkan Düzenlemelerin Analizi…….……………………...…….29
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................38
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları........................................................................43
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................45
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................49
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..……..…..…..69