DUYURULAR
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulu Hakkında bilgiler

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNLA İLGİLİ BİLGİLER

Konusu

Kanuni Dayanağı

Dönemi

Oran/Tutar

 

6183 sayılı Kanunun

51. maddesine göre,

Gecikme Zammı (Her ay için)

62 sayılı C. Kararı

05.09.2018-30.06.2019 tarihleri arası

%2

 

1266 sayılı C. Kararı

01.07.2019-01.10.2019 tarihleri arası

%2,5

 

1592 sayılı C. Kararı

     02.10.2019-29.12.2019 tarihleri arası

%2

 

1947 sayılı C. Kararı

     30.12.2019-20.07.2022 tarihleri arası

%1,6

 

5801 sayılı C. Kararı

     21.07.2022 tarihinden itibaren

%2,5

 

6183 sayılı Kanunun

106. maddesine göre,

Tahsil imkânsızlığı nedeniyle terkin

Edilecek miktar

2004/8267 s.BKK (31.12.2004/25687 tarih ve 3. Mükerrer sayılı RG)

8

 

213 sayılı Kanun kapsamına giren amme alacaklarında

(28.2.2009 tarihinden itibaren)

10

 

Diğer amme alacaklarında (28.2.2009 tarihinden itibaren)

20

 

6183 sayılı Kanunun

48. maddesine göre,

Amme Alacaklarına Uygulanacak Tecil Faizi Oranları (Yıllık)

Seri C Sıra No 2 Tahsilat G. Teb.

19.10.2010 - 05.09.2018 tarihleri arası

%12

 

Seri C Sıra No 3 Tahsilat G. Teb.

06.09.2018 - 24.10.2019 tarihleri arası

%22

 

Seri: C Sıra No: 4 Tahsilat G. Teb.

   25.10.2019 - 29.12.2019 tarihleri arası

%19

 

Seri: C Sıra No: 5 Tahsilat G. Teb.

   30.12.2019 - 20.07.2022 tarihleri arası

%15

 

Seri: C Sıra No: 6 Tahsilat G. Teb.

   21.07.2022 tarihinden itibaren

%24

 

Kanuni ve Temerrüt Faizi Oranı

3095 s. K. mad. 1, 2,

2005/9831 sayılı BKK

01.01.2006 tarihinden itibaren yıllık

%9