DUYURULAR
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Hayrettin GÜNGÖR Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız SayınHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir..
Meslektaşımız Hüseyin ÇAĞATAY Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı oldu.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Hüseyin ÇAĞATAY, Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir...
Meslektaşımız Ali Ekber ASKER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Ali Ekber ASKER, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine Genel Müdür..
Eski Meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU Bakan Müşaviri olarak atandı.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU, İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA'nın talebiyle Bakanlığımızda Bakan..
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN, 10 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine..
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Başkontrolör Sayın Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Sosyal Medya Hesaplarımız:

X (Twitter): @kontder
İnstagram  : kontderr
 
Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Dernek Tüzüğü

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MAHALLİ İDARELER KONTROLÖRLERİ DERNEGİ TÜZÜGÜ
                                                 


  BÖLÜM - I
 DERNEGİN ADI VE MERKEZİ
 

DERNEGİN ADI
MADDE 1- (Değişik:26.03.2006 tarihli Olağan Gn.Krl.) Derneğin adı; ”İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Derneği" dir.
DERNEGİN MERKEZİ
MADDE 2- Derneğin merkezi Ankara'dır. Derneğin Şubesi yoktur.
 

BÖLÜM - II
 

  DERNEGİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN, DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
 
MADDE 3- Derneğin Amacı: Ortak ihtiyaçlara yönelik ve üyelerinin görev alanına giren konu ve birimlerde Sosyal, Ekonomik, Dinlenme, Kültür, Eğitim ve Mesleki Faaliyetlerin iyileştirilmesi ve korunması olup, bu amaçları gerçekleştirmek için yürütülecek faaliyetler.
a. Kontrolörlük mesleğini, hizmetin ve görevin gereklerine uygun olarak geliştirilmesine
çalışmak,
b. Personel hukukunu ilgilendiren konular üzerinde incelemeler yapmak, üyelerine hukuki yardımlarda bulunmak,
c. Hizmette verimliliğin gerçekleştirilmesi, modern denetim tekniklerinin geliştirilmesi için
araştırmalar yapmak, önerilerde bulunmak, bu konularda ilgili kurumla koordineyi sağlamak,
d. Üyelerine, sağlıklı çalışma ortamı oluşturulması için önerilerde bulunmak,
e. Üyelerine teknik araç ve gereç yardımında bulunmak,
f. Üyelerinin görev alanlarına giren konu ve birimlerle ilgili inceleme ve araştırmalar yapmak, yayınlar çıkarmak,
g. Kamu yönetimi, mahalli idareler konularında bir dökümantasyon merkezi oluşturarak üyelerinin ve araştırmacıların istifadesine sunmak, danışmanlık hizmetleri vermek, belirtilen birimlere yönelik konferans, seminer ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
 h. Mesleki dayanışma fonu kurmak. Fonun miktarı ve bu fondan yapılacak yardımlar Yönetim Kurulunun alacağı kararla belirlenir,
i. Üyelerinin ortak hak ve menfaatlerinin takibinde veya hukuki yardıma muhtaç hallerinde, idari veya kaza i her nevi ve derecedeki merciler önünde üyelerini temsil etmek veya açmak veya bu münasebetle açılan davadan dolayı husumete ehil olmak,
j. Üyelerinin ve aile fertlerinin boş zamanlarını iyi bir şekilde değerlendirebilmeleri için kar amacı gütmemek şartı ile sosyal, ve kültürel tesisler kurmak, yönetmek, spor,'. Müsabakaları düzenlemek ve lokal açmak, 
k. Üyeleri ve Bakanlığın diğer mensupları arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesin için toplantılar, eğlenceler ve geziler tertip etmek,
ı. Tüzük amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli görüldüğünde Genel Kurul kararı ile ticari işletmeler kurmak ve işletmek,
m. Başka kuruluşlarla ortak çalışmalar, toplantılar, konferanslar ve seminerler düzenlemek
n. Kontrolörlerin ve mahalli idarelerin her türlü kırtasiye ve matbuatını ücretli veya ücretsiz temin etmek, 
o. Yabancı dil öğrenimi, mesleki alanda inceleme ve araştırmalar için üyelerinin, 3 ayı geçmemek üzere yurt dışına gönderilmelerini sağlamak.


BÖLÜM - III

DERNEK KURUCULARININ AD VE SOYADLARI, MESLEK VEYA SANATLARI, İKAMETGAHLARI VE TABİİYETLERİ

Dernek Kurucuları
MADDE 4- Kurucu üyelerin;

 Meslek   
Adı Soyadı veya İkametgahı  
 Sanatı:   
Selahattin YÜCEL BaşkontrolörSedefçiler Sk:51/32 K.Ören/ANKARA TC
İsmail DESTAN Kontrolör Sedefçiler Sk:51/18 K.Ören/ ANKARA TC
Nihat YILDIZ Kontrolör Örnek Mh.3 sok. A–4 Blok No:8 TC
  Telsizler/ANK  
Süleyman ÖZGÜR Kontrolör Demetgül Mh.13.sok.No:7122 TC
  Y.Mah./ANK  
Mustafa ÜNAL Kontrolör Okul Sok.No: 18/6 Abidinpaşa ANKARA TC
İsmail ÖZDEMİR Kontrolör Örnek Mh.1280 Konutlar D-5 Blok No:31 TC
  Telsizler/ANK  
Hayrettin GÜNGÖR Kontrolör BaşçavuşSk.No:45 Küçükesat/ANK TC
Hakkı KARSLIOGLU Kontrolör 4 cd.No: 111/13 Demetevler- Yenimahalle TC
  /ANKARA  

BÖLÜM - IV

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

Üye Olma Hakkı
MADDE 5- (Değişik:31.03.2012 tarihli Olağan Gn.KrL.)Üyelik; asil ve fahri olmak üzere iki şekilde oluşur.
5253 Dernekler Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen sürekli ve süreli hak yoksunIuğu veya hak sınırlaması kapsamında kalmamak koşulu ile derneğe üye olunabilir.
Asıl üyeler, İçişleri Bakanlığı Kontrolörü unvanını kazananlardır. 
Fahri üyeler, Kamu yönetimi veya mahalli idareler konularında hizmette" bulunmuş veya bu konuların gelişmesi, geliştirilmesi konusunda fikir veya eser üretmiş olanlar ile derneği maddi ve manevi bakımdan desteklemiş bulunan gerek Türk vatandaşları gerekse yabancılar yönetim kurulu kararı ile fahri üye olarak kayıt ve kabul edilebilirler. Bu üyeler genel kurul toplantılarına ancak davet ile katılabilir ve oy kullanamazlar. Fahri üyeler isterlerse aidat verebilirler.
Derneğe üye olmak isteyen asıl ve fahri üyeler, yönetim kurulu başkanlığına bir dilekçe ile başvururlar, yönetim kurulu en geç 30 gün içinde bu dilekçeyi karara bağlayıp, başvuru sahibine üye kabul edilip edilmediğini bir yazı ile bildirir.
Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
 
 Üyelikten Çıkma
 MADDE 6- Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemi sonuçlanmış sayılır. Ayrılma üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
 
Üyelikten Çıkarılma
 MADDE 7- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
 a. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak
 b. Verilen görevlerden sürekli kaçmak,
 c. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını üç ay içinde ödememek,
 d. Dernek organlarınca çıkarılan kararlara uymamak ve bu kararları engellemeye çalışmak,
 e. Meslekle ilgisi sona eren her üyenin dernek üyeliği devam eder. Ancak, meslekten atılanlar
 Yönetim Kurulu Kararıyla üyelikten çıkarılabilirler
Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.
 
Üyelerin Hakları 
MADDE 8- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin (fahri üyeler hariç) Genel Kurul' da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

BÖLÜM - V

   DERNEK ORGANLARI
   MADDE 9- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir. a. Genel Kurul
   b. Yönetim Kurulu
   c. Denetleme Kurulu

DERNEK GENEL KURULUNUN KURULUŞ ŞEKLİ VE TOPLANMA ZAMANI
Kuruluş Şekli
MADDE 10- Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
Toplanma Zamanı
MADDE 11- (Değişik:26.01.2002 tarihli Olağan Gn.KrL.) Genel Kurul iki yılda bir Mart ayı içerisinde Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.
Olağan toplantı dışında genel kurul, yönetim ve denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği Üzerine olağanüstü toplanır.
Genel Kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.
Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Çağrı Usulü
Madde 12- Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyelere en az onbeş gün önceden; günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.
Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az onbeş gün önce mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir ve bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
 Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri 
MADDE 13- Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerden başka bir yerde yapılamaz. Ancak Dernek merkezinin toplantı için yeterli olmadığı durumlarda üyelere duyurmak ve ilanda belirtmek şartı ile Yönetim Kurulunca belirlenen yerde yapılır.

Toplantı Yeter Sayısı
MADDE 14- Genel Kurul, dernek tüzüğü ne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.
ilk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tamsayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantının Yapılış Usulü
MADDE 15- Dernek genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde yapılır.
Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenecek listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.
14’ncü maddede belirtilen tamsayı sağlanmazsa, durum bir tutanakla tesbit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.
Hükümet komiserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının ertelenmesini gerektirmez.
Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir.
Toplantının yönetimi genel kurul başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar.
Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir.

Toplantıda Görüşülecek Konular
MADDE 16- Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az ondabiri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

GENEL KURULUN GÖREVLERİ, YETKİLERİ, OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
MADDE 17- Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a. Dernek organlarının seçilmesi, 
b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi, 
c. Yönetim ve denetleme kurullarının raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi,
d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
e. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f. Yönetim Kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip, aynen veya değiştirilerek onaylamak,
g. Derneğin feshedilmesi,
h. Yönetim Kurulunca gösterilen diğer teklifleri inceleyip karara bağlamak,
ı. (Ek: 31.03.2012 tarihli Olağan Gn.KrL.) Yönetim Kurulunun yetkisini aşan tutarlardaki borçlanmaya karar vermek.

Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
MADDE 18- Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulaIarının, üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy verenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. 
Açık oylamada ise genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.
Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse, geçerli oyların yarıdan bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış veya kararlaştırılmış olur.

YÖNETİM VE DENETLEME KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ, NE SURETLE SEÇİLECECİ, ASIL VE YEDEK ÜYE SAYISI

Yönetim Kurulu
MADDE 19- (Değişik:26.03.2006 tarihli Olağan Gn.Krl.) Yönetim Kurulu yedi asil ve yedi yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağırılması zorunludur.
Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir: 
a. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
b. Derneğin gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
c. Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak,
d. Genel Kurulun yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, Devlet tahviIi, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak,
e. Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin, ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
f. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,
g. Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, denetim kuruluna sunmak,
h. Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak,
i. Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek,
j. (Ek: 31.03.2012 tarihli Olağan Gn.KrL.)  50.000 (ellibin) liraya kadar borçlanmaya karar vermek. (Bu oran her yıl yeniden değerleme oranında artırılır.)

İç Yönetmelik
MADDE 20- Derneğin idari işlerini yürütme şekil ve esasları yönetim kurulunca hazırlanacak ve genel kurulca onaylanacak bir iç yönetmelikle gösterilir.
Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak, başkan, başkan yardımcısı, sekreter ve saymanını seçilenler arasından belirler.
Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunuşu ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Oyların eşit olması durumunda, Başkanın oyu çoğunluğu sağlamış sayılır.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması 
MADDE 21-Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar suretiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu Üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. çağrının yapılmaması halinde, dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirilir.

Denetleme Kurulu
MADDE 22- (Değişik:17.3.1996 tarihli Olağan Gn.KrL.)Denetleme Kurulu üç asıl ve üç yedek üye olmak üzere genel kurulca gizli oyla seçilir.
Denetleme Kurulunun Görevleri:
a. En geç altı ayda bir ve belirsiz zamanlarda derneğin bütün hesap ve işlemlerini yönetim kurulunun işlem ve faaliyetlerini, derneğin mali durumunu incelemek ve denetlemek,
b. Denetim sonucu düzenlenecek raporları yönetim kuruluna ve her yıl genel kurul
     toplanmasından önceki hazırlanacak yıllık raporları genel kurula sunmak,
c. Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak,

Organlara Seçilenlerin idareye Bildirilmesi 
MADDE 23- Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, yönetim kurulu başkanı tarafından, yönetim ve denetleme kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük amirliğine yazı ile bildirilir.

BÖLÜM -VI

YILLIK AİDAT MİKTARI
MADDE 24- (Değişik:28.03.2010 tarihli Olağan Gn.Krl.) Üyeler derneğe ilk üye olduklarında "İlk Giriş Aidatı" olarak 10.00 TL. , dernek aidatı olarak aylık 5.00 TL. , yıllık 60.00 TL öderler. 
Bu miktarı arttırmaya Genel Kurul yetkilidir. 

Derneğin Gelirleri
MADDE 25- Derneğin gelir kaynakları:
a. Üye aidatı,
b. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması kurs, seminer ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
c. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
d. Bağışlar ve yardımlar,
e. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan oluşur.
Dernek dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım alabilmek için önce İçişleri Bakanlığı'nın iznini alması gerekir.

Yardım Kabul Edilemeyecekler
MADDE 26- Dernek, siyasi partilerden, işçi veya işveren sendikalarından veya mesleki kuruluşlardan her hangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

Defter ve Kayıtlar
MADDE 27- (Değişik:26.03.2006 tarihli Olağan Gn.Krl.) Dernek, 31.03.2005 gün ve 25772 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen defterleri tutar.  
Bu maddede sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur.

Gelir ve Giderlerde Usul
MADDE 28- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.
Bu belgelerin saklama süresi, özel kanunlarında gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere, beş yıldır. Dernek gelirlerinin alınmasında kullanılacak alındı belgesi Maliye Bakanlığınca bastırılır.

Maliye Bakanlığı yazılı istemden itibaren otuz gün içinde alındı belgesini sağlayamaz ise, dernek özel olarak bastıracağı alındı belgelerini mahallin en büyük mülki amirliğine onaylatarak, bağış ve aidat kabul eder.
Maliye Bakanlığınca resmi alındı belgesi sağlandıktan sonra özel alındı belgesi kullanılmaz. Bağış ve aidat toplayacak kişi veya kişileri dernek yönetim kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.
Dernek adına gazete, dergi ve öteki basılı eserler vererek bunlar karşılığında para veya başkaca yardım toplamak yasaktır.

Derneğin Harcamaları
MADDE 29- Derneğin bütün harcamaları yönetim kurulu kararı ile yapılır. Ancak ivedi durumlarda başkan, yönetim kurulunca önceden belli edilecek harcamaları kendiliğinden yapabilir. Bu şekilde yapılan harcamalar ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlanır. 
Derneğin paraları milli bankalarda dernek adına açılacak hesaplarda saklanır. Bu hesaptan para çekmek veya bir yere para göndermek başkan veya başkan vekili ile yönetim kurulu üyelerinden birinin çift imzası ile mümkündür.

BÖLÜM - VII

DERNEGİN İç DENETİM ŞEKİLLERİ
Derneğin İç Denetimi
MADDE 30- Derneğin iç denetimi, Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre, denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilir.
Dernek tüzüğünde açıklık bulunmayan durumlarda, bu eksikliği tamamlamak üyelerle dernek organları ve görevlilerine tüm dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlayıp, genel kurulun onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarılabilir.

BÖLÜM - VIII

TÜZÜGÜN NE ŞEKİLDE DEGİŞTİRİLECEGİ
Tüzük Değişikliği
MADDE 31- (Değişik:26.03.2006 tarihli Olağan Gn.Krl.) Olağan ve olağanüstü toplantı gündemine konulmak koşulu ile tüzük değiştirilebilir.
Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin 2/3’ ünün oyudur.
 
BÖLÜM - IX

DERNEGİN FESHİ HALİNDE MAL V ARLIGININ TASFİYE ŞEKLİ
Derneğin Feshi
MADDE 32-(Değişik:26.03.2006 tarihli Olağan Gn.Krl.)  Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az 2/3 sinin toplantıda hazır bulunması şarttır. ilk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde üyeler tüzüğün 12’ nci maddesine göre ikinci toplantıya çağırılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olmaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.
Derneğin feshi yönetim kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
Fesih kararı ile birlikte, derneğin mal varlığını tasfiye şekli, genel kurulun kararına bırakılır.
Tasfiye ve intikal, mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

Hukuk Eksikliği
MADDE 33-(Değişik:28.03.2010 tarihli Olağan Gn.Krl.)  Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun bu konuda hüküm bulunmayan durumlarda da Türk Medeni' Kanunu'nun hükümleri uygulanır.


BÖLÜM - X
GEÇİCİ HÜKÜMLER
Geçici Yönetim Kurulu
MADDE 1¬-
BAŞKAN                                 Selahattin YÜCEL
BASKAN YARDIMCISI          İsmail DESTAN
SEKRETER               Hayrettin GÜNGÖR
MUHASİP             Süleyman ÖZGÜR
ÜYE                                Nihat YILDIZ
ÜYE                                İsmail ÖZDEMIR
ÜYE                               Mustafa ÜNAL
ÜYE                               Hakkı KARSLIOĞLU

 

 


  Recep DEMİR   Ramazan KARACA      M. Necati YILDIZ
Dernek Başkanı   Başkan Yardımcısı       Genel Sekreter

 

 

Sebaattin KARAKAYA  M. Reşit HAZER      Satılmış OFLAZ
      Sayman         Üye               Üye

 


      Adnan HAMEDOĞLU
      Üye