DUYURULAR
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Devlet Memuru Sosyal Yardımları

DEVLET MEMURU SOSYAL YARDIMLARI

Adı

Kanuni Dayanağı

Dönemi

Tutarı

Aile Yardımı (2273 x Aylık Katsayı)

657 s. Kanun m. 202,  KMYDGM 13.01.2023/4, 7.7.2023/10 nolu Genelge

01.01.2023 - 30.06.2023

985,76

01.07.2023 - 31.12.2023

1.158,77

Çocuk Yardımı

(1 çocuk)

0-6 yaş grubu çocukları için (500 x Aylık Katsayı)

657 s. Kanun m. 202,  KMYDGM 13.01.2023/4, 7.7.2023/10 nolu Genelge

01.01.2023 - 30.06.2023

216,84

01.07.2023 - 31.12.2023

254,90

7 yaş üzeri çocuklar için (250 x Aylık Katsayı)

01.01.2023 - 30.06.2023

108,42

01.07.2023 - 31.12.2023

127,45

Ölüm

Yardımı

Eş ve Çocuk (9500 x Aylık K.)

657 s. Kanun m. 208, KMYDGM

13.01.2023/4, 7.7.2023/10 nolu Genelge

01.01.2023 - 30.06.2023

4.120,00

01.07.2023 - 31.12.2023

4.843,06

Memur (9500 x Aylık K. x 2)

01.01.2023 - 30.06.2023

8.240,00

01.07.2023 - 31.12.2023

9.686,12