DUYURULAR
Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız Sonuçlandı
Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizebaşarılar diler; önceki yönetim kurulu üyelerimize teşekkürederiz.
Kontrolörler Başkanlığına yeni görevlendirmeler
Bakanlık Makamının onayı ile Başkontrolör Gürsel YILMAZ Kontrolörler Başkanı olarak, Başkontrolör Onur CAN, Kontrolörler Mehmet..
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2019 Yılında Yayımlanan Dergimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2019 Cilt: 24 Sayı: 01

 İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2
 
Mustafa Reşit HAZER 
2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri………..3
 
Osman Can YENİCE 
Mahalli İdare Şirketlerine İşçi Statüsünde Geçişi Yapılan Taşeron İşçilerin Üye Oldukları Sendikalarla Toplu Sözleşme İmzalanıp İmzalanamayacağı.....15
 
Mustafa YAVUZ
Yerel Yönetim Şirketlerinin Mali Verilerini KBS’ye Girme Yükümlülüğü….……..18
 
Ahmet ARSLAN 
Üst Yöneticilerin Kamu Zararından Dolayı Sorumluluğu...…….22
 
Altar Ömer ARPACI  
2019 Yılı İhale, Sözleşme ve Hakediş Sürecinde Belediye ve Belediye Şirketleri Açısından Damga Vergisi Uygulamaları....28
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler……......................................................34
 
Selahattin YÜCEL 
 
Yargı Kararları.........................................................................38
 
M. Necati YILDIZ 
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................42
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................44
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..……..…..…..69
 
 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2019 Cilt: 24 Sayı: 02

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2

H.Ercüment AKIŞ
7161 Sayılı Kanunda Yer Alan Sözleşmelerin Tasfiyesi veya Devrine İlişkin Değerlendirme..…..…………….......……..3
 
Fatih ÇAÇA
İl Sınırları İçinde Toplanan Vergi Gelirlerinin Büyükşehir Belediyelerine Dağıtımında Yaşanan Adaletsizlik.…........5
 
C. Sinan ÖZDEMİR
Belediye Şirketleri İşçilerine Kıdem Tazminatı Tavanını Aşan Ödeme Yapabilir mi?.........…………...…………….……….....10
 
Cevdet UYSAL
İhale Sürecinde Geçici Teminatın Gelir Kaydedilmesi Gereken/Gerekmeyen Durumlar ve İdarelerce Yapılan Hatalar..14
 
Oktay ÇAMDELEN
Mal Bildiriminde Bulunmayan Memura Uygulanan Disiplin Cezasına İlişkin Yargı Kararlarındaki Yaklaşım…...…….24
 
Necati TORUN
Kamu İhale Kurulunun Kamu İhalelerinden Yasaklama Yetkisi……28
 
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler…….......................................................32
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları.........................................................................37
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..….........................................41
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…...........................................................44
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..……..…..…..69
 
 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2019 Cilt: 24 Sayı: 03

 

İçindekiler

 

SUNUŞ........................................................................................2

 

Osman Can YENİCE

Belediyelerde İş ve İşlemlerin Hizmet Alımı Suretiyle Denetlettirilip Denetlettirilemeyeceği….......……..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Anonim Şirket Statüsündeki Belediye Şirketlerinde Genel Kurul Toplantısı Yapılması….…...…..….........6

 

İbrahim HALICI

İhalelerde Yaklaşık Maliyetin Gerçekçi Hesaplanmamasının İhale Sürecine Etkileri…………….……….…...14

 

Dr. Süleyman Ruhi AYDEMİR

Tarım Ürünleri Ticaretinde Belediyelerin Denetim Yetkisi….…21

 

Ferhat MEMMEDZADE

Yargıtay Kararları Çerçevesinde Görevi Kötüye Kullanma Suçunun Kamu Alımları Açısından İncelenmesi….26

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……......................................................33

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları.........................................................................38

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..….........................................41

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…............................................................46

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…..69

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Nisan 2019 Cilt: 24

 

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

Recep DEMİR

Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme………….…………….......……..3

 

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ARSLAN - Ayten GÖRGEL ATLI

6360 Sayılı Yasa ve Getirmiş Olduğu Düzenlemelerle İlgili Genel Bir Değerlendirme………...……….…...…..….........9

 

Metin BİROL

Kamu İhale Mevzuatında Teminatlarla İlgili Genel Düzenleme-ler………………..15

 

Bahtiyar YÜKSEL

Belediyelerce Tahsil Edilen Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korun-masına Ait Katkı Payı Tutarlarının Yatırım İzleme ve Koordinas-yon Başkanlıklarına Aktarılması……………….…25

 

Av. M. Lamih ÇELİK

Büyükşehir Belediyelerinde Teftiş Kurulu Başkanı Kadrosuna Atanma Koşulları……………….…………………....….….27

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................37

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları.........................................................................40

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................43

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................47

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mayıs 2019 Cilt: 24 Sayı: 05

 

İçindekiler

 

SUNUŞ........................................................................................2

 

Osman ÖZKAN

Su ve Kanalizasyon İdareleri Personelinin Soruşturma ve Kovuşturma Usulü……………………………………..3

 

Altar Ömer ARPACI

Engelliler Açısından İndirimli (Sıfır) Vergi Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması…………...……….…...…..….........9

 

Ahmet ARSLAN

Kamu İhalelerinde Yerli Malı Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması: Örnek Bir Uygulama Eşliğinde…14

 

Mustafa YAVUZ

Belediye Şirketlerinde Ticari Defterlerin ve Belgelerin Saklanma Esasları………………………………………….…22

 

Cevdet UYSAL

Belediyelerce Gerçekleştirilen Yapım İşlerinde Ortaya Çıkan Ku-surlu ve Eksik İşlere İlişkin Mali Sorumluluk..26

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................32

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................34

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................38

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................46

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Haziran 2019 Cilt: 24 Sayı: 06

 

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

 

Ufuk ÜNLÜ

Rüşvet Suçuna İlişkin Düzenlemelerde Türkiye ve İngiltere Kıyaslaması………3

 

Fatih ÇAÇA - Yunus Emre KONAKÇI

Emlak Vergisinde Eksik Matrah Sorunu……..……….…...…..…........12

 

Ahmet SANDAL

Çevre Kanununa Göre Uygulanan Teşvik Tedbirleri………………..20

 

Oktay ÇAMDELEN

Memura Borcundan Dolayı İcra Takibi Üzerine Disiplin Cezası Verilir mi?…….…26

 

Mustafa ŞEN

Türk Sosyal Güvenlik Sistemi ve Yapısı………..………………....….….28

 

Necati TORUN

Emekli Olan Personelin İhalelere Katılımı Sorunu.………....….….33

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................36

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................38

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................45

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................51

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Temmuz 2019 Cilt: 24 Sayı: 07

 

İçindekiler

 

SUNUŞ........................................................................................2

 

Tahir TEKİN

Belediye Meclis Üyeliği ile Aynı Belediyede İşçilik Görevinin Bağdaşıp Bağdaşmayacağı …..3

 

Atilla İNAN

İş Deneyim Belgesi ve Kamu İhale Kurumunca Geçersiz Sayılması………………..………..….........8

 

Hasan ACILAR

Kamu Özel İşbirliği Modelinin Türkiye’deki Kamu Organizasyonu Açısından Değerlendirilmesi.13

 

Atilla TÜRKYILMAZ

Belediyeler ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinde İdari Su Kayıplarını Tanımlama…………….…19

 

Bahtiyar YÜKSEL

Belediyeler Tarafından Taşınmazların Tahsis Edilmesi ve Muhasebeleştirilmesi……....….….29

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................33

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................35

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................37

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................43

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ağustos 2019 Cilt: 24 Sayı: 08

 

İçindekiler

 

SUNUŞ........................................................................................2

 

Altar Ömer ARPACI

Vergisel Açıdan Belediye Şirketlerinin Personeline Yemek, Nakit ve Erzak Vermesi………….…...3

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Sendikalı Belediye İşçisinin Fazla Çalışma Hesabı………….….........8

 

Mustafa YAVUZ

Belediye Gelirleri Kanunundaki Bazı Gelirlerin Tahakkuk ve Tahsiline İlişkin Sayıştay Raporlarında Yer Alan Tenkitler……………..14

 

Cevdet UYSAL

Yapım Sözleşmelerine İlişkin Mevzuatta Yapılan Değişiklikler Neler Getiriyor?....………….…19

 

Ferhat MEMMEDZADE

7161 Sayılı Kanun Çerçevesinde Fesih Edilen Sözleşmeler İçin Pazarlık Usulü(21/B) İhaleye Çıkılabilir mi?...….….27

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................31

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................35

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................37

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................40

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Eylül 2019 Cilt: 24 Sayı: 09

 

İçindekiler

 

SUNUŞ........................................................................................2

 

Ufuk ÜNLÜ

Tüm Yönleriyle Kamu Yönetiminde Denetim Kavramı.……………..3

 

Tahir TEKİN

Belediye Meclisinin Bütçe Üzerindeki Yetkileri….………….….......11

 

Bülent GEÇGEL

Belediye Taşınmaz İşlemlerinde Yapılan Yaygın Hatalar.………..15

 

Mustafa ŞEN

Türkiye’de Emeklilik Sisteminin Temel Özellikleri ve Sorunlu Alanlar…………21

 

Süleyman GÜNEŞ

Belediyeleri Bekleyen Çok Büyük Risk: Haciz İşlemi……....….….26

 

Yayın Kurulu

 

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................36

 

Selahattin YÜCEL

 

Yargı Kararları...........................................................................38

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................40

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................44

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ekim 2019 Cilt: 24 Sayı: 10

 

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2

 

Bahtiyar YÜKSEL

Mahalli İdarelerde Mali İstatistik Tablolarına Esas Verilerin Derlenmesi…….3

 

Atilla TÜRKYILMAZ

Belediyeler ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinde İdari Su Kayıpları Konusunda Yapılması Gerekenler – I…….7

 

Ahmet ARSLAN

Belediye Taşınmazları Pazarlık Usulüyle Kiraya Verilebilir mi?.17

 

Cem KASAPOĞLU

Anayasa Mahkemesi Kararının İtfaiye Destek Personeli İstihdamı Açısından İncelenmesi……24

 

Necati TORUN

İhaleyi Kazanan İsteklininde İhaleye Yönelik Şikayet Hakkı Var mıdır?...….29

 

Yayın Kurulu

 

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................33

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................35

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................38

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

 

Sorular ve Cevaplar..….............................................................42

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..….69

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Kasım 2019 Cilt: 24 Sayı: 11

 

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2

İsmail DESTAN 

Belediyelerde Sosyal Denge Tazminatı Ödemeleri…....…………….3

Altar Ömer ARPACI 

Belediyelerce Yapılan Vergi Tarhiyatı Sonrası Mükelleflerin Seçenekleri…….......12

Mustafa YAVUZ

Belediyelerin Profesyonel Spor Kulüplerine Ayni veya Nakdi Yardım Yapamaması……………..18

Oktay ÇAMDELEN

Disiplin Cezasının Geri Alınmasına Yönelik Yaklaşımlar…….….…23

Atilla TÜRKYILMAZ 

Belediyeler ile Su ve Kanalizasyon İdarelerinde İdari Su Kayıpları Konusunda Yapılması Gerekenler – II……….26

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................33

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................35

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................39

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................43

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69 

Yerel Yönetim ve Denetim

Aralık 2019 Cilt: 24 Sayı: 12

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

Bülent GEÇGEL 

Kabahatler Kanunda Öngörülen İdari Para Cezaları.....………..….3

Osman ÖZKAN 

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacak Memurların Sınavı…..........9

Ufuk ÜNLÜ

Gayrimenkul Değerlemesi Kavramı ve Değerleme Yöntemleri..................................................15

Ahmet SANDAL

Yeni Dönemde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Belediyelere Yardımları…………………….….…24

Necati TORUN

Harçlar İhaleye Katılım İçin Engel Teşkil Etmekte midir?.….....31

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................34

Selahattin YÜCEL 

Yargı Kararları...........................................................................39

Yayın Kurulu 

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................44

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU 

Sorular ve Cevaplar..….............................................................54

Yayın Kurulu 

Pratik Bilgiler.........………….…….…….….………..….…..…..…...69