DUYURULAR
Olağanüstü Genel Kurul Toplantımız Sonuçlandı
Yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerimizebaşarılar diler; önceki yönetim kurulu üyelerimize teşekkürederiz.
Kontrolörler Başkanlığına yeni görevlendirmeler
Bakanlık Makamının onayı ile Başkontrolör Gürsel YILMAZ Kontrolörler Başkanı olarak, Başkontrolör Onur CAN, Kontrolörler Mehmet..
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2023 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin İçeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2023 Cilt: 28 Sayı: 1

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Mustafa Reşit HAZER

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri………........…..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazlara Dava Yolunu Açan Ana-yasa Mahkemesi Kararı……………………………….……………….….....…14

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşyerinde Sendikal Yetki Tespiti……………….….…..……....17

 

Salih ÇALAL

Belediye Şirketlerinin Kuruluşunda ve Sermaye Artırımında İb-ra………………..25

 

Necati TORUN

İhalede Aşırı Düşük Açıklamasını Aynı Firmadan Teklif İle Açıklayan İstekliler Yasaklanır mı?...…………..28

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................32

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................34

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................37

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................42

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2023 Cilt: 28 Sayı: 2

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Hasan KILIÇ

Danıştay Kararı Doğrultusunda Belediye Meclis Üye Tam Sayısı Üzerine Bir Değerlendirme…….....…..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarının Görülebilmesini Nisbi Karar ve İlam Harcının Ödenmesi Şartına Bağlayan Kuralın İptali..…………......…6

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşçisinin Ücretinden Kesinti Yapılabilir mi?...…..……......9

 

Altar Ömer ARPACI

Belediye Şirketlerince Personeline Yemek, Nakit ve Erzak Veril-mesinin Vergi Kanunları Açısından 2023…………………….…………..15

 

Salih ÇALAL

Kaynak Suları Harcının Tahsilinde Belediyelerin Yetki Alanı..…..21

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................25

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................31

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................34

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................41

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2023 Cilt: 28 Sayı: 3

 

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Sebaattin KARAKAYA

Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu Açısından Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri (Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşlemleri-I)…………..3

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşyerinde Sendikal Yetki………………………….....…..……....10

 

Salih ÇALAL

Rüzgâr Enerji Santrallerinin Belediyeler Tarafından Ruhsatlandı-rılması……………………………………………………………………………....…..18

 

Kenan AKBULUT

Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi…………….…………………….…………..21

 

Necati TORUN

Hukuka Aykırı İhalelerden Yasaklanan Kişilerin Açtığı Tazminat Davaları……………………………………………………………………………..…..25

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................28

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................34

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................37

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................44

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Nisan 2023 Cilt: 28 Sayı: 4

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Sebaattin KARAKAYA

Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu Açısından Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri (Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşlemleri-II)..……..3

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Yıllık İznin Belediye İşçileri Yönünden Ücrete Dönüşmesi ve Uy-gulanacak Faiz.………………………….………………………….....…..……....11

 

Mustafa YAVUZ

Belediye Şirketlerinin Basiretli Bir Tüccar Gibi Hareket Etme Zorunluluğu.………………………………………………………………………....…..16

 

Salih ÇALAL

Sosyal Medya Hesabından Paylaşım Yapan Kamu Görevlisine Disiplin Cezası Verilmesi….…….…………….…………………….…………..21

 

Mehmet YALÇIN

Belediye Zabıtaları Yaptıkları Denetimlerde Sigortasız Çalışanla-rın Tespitini Yapmak Zorunda mıdır?....……………………………..…..24

 

Emrullah ŞİMŞEK

Genelge ve Görüşler.……….........................................................31

 

Mustafa OKSAL

Yargı Kararları............................................................................36

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................39

 

Recep DEMİR - Sebaatttin KARAKAYA

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................45

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mayıs 2023 Cilt: 28 Sayı: 5

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Sebaattin KARAKAYA

Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu Açısından Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri (Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşlemleri-III)...…..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Doğum Nedeniyle Aylıksız İzne Ayrılan Memurun Aylıksız İzinde Geçen Sürelerinin Değerlendirilmesi……..13

 

Ahmet SANDAL

Afetlerle İlgili Mevzuat Kurumlar ve Çalışmalara Kahramanmaraş Depremi Bağlamında Bir Bakış.…..16

 

Altar Ömer ARPACI

Hiçbir Geliri Olmayanlar Açısından 2023 Yılı İndirimli (Sıfır) Vergi Oranlı Emlak Vergisi Uygulaması……..25

 

Kenan AKBULUT

İş Kazaları ile Meslek Hastalıklarının Bildirilmesi ve Soruşturulması……………..…..30

 

Emrullah ŞİMŞEK

Genelge ve Görüşler.……….........................................................34

 

Mustafa OKSAL

Yargı Kararları............................................................................39

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................42

 

Recep DEMİR - Sebaatttin KARAKAYA

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................47

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Haziran 2023 Cilt: 28 Sayı: 6

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Sebaattin KARAKAYA

Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu Açısından Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri (Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşlemleri-IV)...3

 

Mustafa OKSAL

Belediyelerin Kalkınma Ajans Paylarının Hesabında Ayrık Tutula-cak Gelirleri…………………………………….…………………….....…..……....12

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşyerlerinde Disiplin Kurulu ve Disiplin Cezaları…...…..15

 

Taner ERASLAN

Belediyelerde Gerçekleştirme ve Kanıtlayıcı Belge Çelişkileri....20

 

Necati TORUN

Sadece İhale Dokümanını Aynı IP Numarasından İndirmek Fiili İhalelerden Yasaklanma Sebebi midir?.……………………………..…..26

 

Emrullah ŞİMŞEK

Genelge ve Görüşler.……….........................................................30

 

Mustafa OKSAL

Yargı Kararları............................................................................36

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................40

 

Recep DEMİR - Sebaatttin KARAKAYA

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................43

 

Yayın Kurulu

 

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Temmuz 2023 Cilt: 28 Sayı: 7

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Metin BİROL

İdare Tarafından Önceden Öngörülemeyen Olay Nedeniyle İhalenin Pazarlıkla Yapılması Durumu.……….................................…..3

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşçisinin Günlük Azami Çalışma Süresi…………….…...…….8

 

Salih ÇALAL

Tapuda Yer Alan Satış Bedelinin Taşınmaza Ait Gerçek Değerin Altında Olması Hileli Davranışa Kanıt Teşkil Eder mi?................12

 

Kenan AKBULUT

Özel Belgede Sahtecilik Suçunda İçerik Sahteciliği……………..…..15

 

Mehmet YALÇIN

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinde Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Ödemelerin Beyanı…………………..……………..…..18

 

Emrullah ŞİMŞEK

Genelge ve Görüşler.……….........................................................23

 

Mustafa OKSAL

Yargı Kararları............................................................................37

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................43

 

Recep DEMİR - Sebaatttin KARAKAYA

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................50

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ağustos 2023 Cilt: 28 Sayı: 8

 

İçindekiler

SUNUŞ..........................................................................................2

Sebaattin KARAKAYA

Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu Açısından Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri (Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşlemleri-V)...………...............…..3

 

Ufuk ÜNLÜ

İmar Kanunu Uyarınca Yapı Sahibine Uygulanan İdari Para Cezaları Mirasçılarından Tahsil Edilir mi?.............……….......…..……....11

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

İş Hukukunda Eşit Davranma Borcuna Aykırılık…………….…...…..15

 

Taner ERASLAN

Belediyelerde Taşınır Mal Yönetim Hesabının Oluşturulması....19

 

Necati TORUN

Yapım İşi İhalelerinde Kanuni İş Artışından Fazla İmalat Bedelleri Ödenebilir mi?.........………………………..…..23

 

Emrullah ŞİMŞEK

Genelge ve Görüşler.……….........................................................27

 

Mustafa OKSAL

Yargı Kararları............................................................................35

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................41

 

Recep DEMİR - Sebaatttin KARAKAYA

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................48

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Eylül 2023 Cilt: 28 Sayı: 9

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

Sebaattin KARAKAYA

Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu Açısından Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri (Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşlemleri-VI)..………...………………………………..................................…..3

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

İş Kanunu’nda Zamanaşımı Süreleri……………….…………….…........13

 

Altar Ömer ARPACI

İptal Edilen İhaleler ve Damga Vergisi…………….…………….…...…..17

 

Mustafa YAVUZ

6434 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Kapsamında Belediye Şirketlerinde Bağımsız Denetim………………………………………………………....20

 

Necati TORUN

İhale Usulünün İhale Yetkilisince Yanlış Belirlenmesinden İhale Komisyonunun Sorumluluğu..............………………………………..…..26

 

Emrullah ŞİMŞEK

Genelge ve Görüşler.……….........................................................30

 

Mustafa OKSAL

Yargı Kararları............................................................................37

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................41

 

Recep DEMİR - Sebaatttin KARAKAYA

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................44

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ekim 2023 Cilt: 28 Sayı: 10

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Metin BİROL

Cumhuriyetin 100. Yılında Sosyal Belediyecilik Anlayışı..........…..3

 

İbrahim HALICI

Cumhuriyet Dönemi ve Belediyecilik….………….…………….…..........8

 

Emin TANRIÖVEN

Cumhuriyetin 100. Yılında Belediye Gelirleri-I..…………….…...…..18

 

Mustafa OKSAL

Belediyelerce Hazırlanan Yönetmelikler..……………………………....27

 

Necati TORUN

Hatalı Olarak Çıkılmaya Devam Eden Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları………................………………………………..…..33

 

Emrullah ŞİMŞEK

Genelge ve Görüşler.……….........................................................37

 

Mustafa OKSAL

Yargı Kararları............................................................................46

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................49

 

Recep DEMİR - Sebaatttin KARAKAYA

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................52

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Kasım 2023 Cilt: 28 Sayı: 11

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

İbrahim HALICI

2024 Yılında Belediyelerce Uygulanacak İdari Para Cezaları........3

 

Emin TANRIÖVEN

Cumhuriyetin 100. Yılında Belediye Gelirleri-II.…………….…...…..13

 

Ufuk ÜNLÜ

İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesheden Tarafın İhbar Tazminatı İstemi…………………………………………………………....…………….…...…..24

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Çalışanların Doğum, Analık ve Süt İzni…..……………………………....27

 

Taner ERASLAN

Yeni Stratejik Planlama Rehberi Kapsamında Belediyelerde Geleceğe Bakış……………..………................………………………………..…..31

 

Emrullah ŞİMŞEK

Genelge ve Görüşler.……….........................................................42

 

Mustafa OKSAL

Yargı Kararları............................................................................50

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................53

 

Recep DEMİR - Sebaatttin KARAKAYA

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................57

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Aralık 2023 Cilt: 28 Sayı: 12

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Kadir ÇELİK

Bütçe İçi İşletmelere Ait Hesap ve İşlemlerdeki Hatalı ve Eksik Uygulamalar……………………..........3

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Performans Düşüklüğü Nedeniyle İşten Çıkarma………….…...…….6

 

Altar Ömer ARPACI

Kamuya Yararlı Dernek Statüsü Kazanılması ve Vergisel Avantaj-lar……………………....…………….…...…..10

 

Mustafa YAVUZ

Yerel Yönetim Şirketlerinin Ticaret Bakanlığınca Denetimi.…....13

 

Necati TORUN

Aynı İhalede Akrabalar İstekli Olabilirler mi?...…………………..…..18

 

Emrullah ŞİMŞEK

Genelge ve Görüşler.……….........................................................22

 

Mustafa OKSAL

Yargı Kararları............................................................................32

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................37

 

Recep DEMİR - Sebaatttin KARAKAYA

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................47

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70