DUYURULAR
Fikri Özkök
Derneğimiz üyesi eski meslektadışımız Fikri ÖZKÖK Sayıştay Genel Kurulunda Sayıştay 7. Daire Başkanlığına seçilmiştir. Hayırlı olsun..
Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilme
Başkontrolör Gürsel YILMAZ Bakanlık Makamının Onayı ile Kontrolörler Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir. Hayırlı ve ugurlu..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2023 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin İçeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2023 Cilt: 28 Sayı: 1

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Mustafa Reşit HAZER

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri………........…..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Kamulaştırmasız El Atılan Taşınmazlara Dava Yolunu Açan Ana-yasa Mahkemesi Kararı……………………………….……………….….....…14

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşyerinde Sendikal Yetki Tespiti……………….….…..……....17

 

Salih ÇALAL

Belediye Şirketlerinin Kuruluşunda ve Sermaye Artırımında İb-ra………………..25

 

Necati TORUN

İhalede Aşırı Düşük Açıklamasını Aynı Firmadan Teklif İle Açıklayan İstekliler Yasaklanır mı?...…………..28

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................32

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................34

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................37

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................42

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2023 Cilt: 28 Sayı: 2

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Hasan KILIÇ

Danıştay Kararı Doğrultusunda Belediye Meclis Üye Tam Sayısı Üzerine Bir Değerlendirme…….....…..3

 

Ufuk ÜNLÜ

Kamulaştırmasız El Atma Nedeniyle Açılan Tazminat Davalarının Görülebilmesini Nisbi Karar ve İlam Harcının Ödenmesi Şartına Bağlayan Kuralın İptali..…………......…6

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşçisinin Ücretinden Kesinti Yapılabilir mi?...…..……......9

 

Altar Ömer ARPACI

Belediye Şirketlerince Personeline Yemek, Nakit ve Erzak Veril-mesinin Vergi Kanunları Açısından 2023…………………….…………..15

 

Salih ÇALAL

Kaynak Suları Harcının Tahsilinde Belediyelerin Yetki Alanı..…..21

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................25

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................31

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................34

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................41

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2023 Cilt: 28 Sayı: 3

 

 

İçindekiler

 

SUNUŞ..........................................................................................2

 

Sebaattin KARAKAYA

Anayasa ve Devlet Memurları Kanunu Açısından Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri (Terfi, İntibak ve Hizmet Birleştirme İşlemleri-I)…………..3

 

Cumhur Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşyerinde Sendikal Yetki………………………….....…..……....10

 

Salih ÇALAL

Rüzgâr Enerji Santrallerinin Belediyeler Tarafından Ruhsatlandı-rılması……………………………………………………………………………....…..18

 

Kenan AKBULUT

Organize Sanayi Bölgesinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi…………….…………………….…………..21

 

Necati TORUN

Hukuka Aykırı İhalelerden Yasaklanan Kişilerin Açtığı Tazminat Davaları……………………………………………………………………………..…..25

 

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler.……….....................................................28

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları............................................................................34

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…............................................37

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…...............................................................44

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….….……..….…..…….…...70