DUYURULAR
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Hayrettin GÜNGÖR Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız SayınHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir..
Meslektaşımız Hüseyin ÇAĞATAY Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı oldu.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Hüseyin ÇAĞATAY, Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir...
Meslektaşımız Ali Ekber ASKER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Ali Ekber ASKER, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine Genel Müdür..
Eski Meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU Bakan Müşaviri olarak atandı.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU, İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA'nın talebiyle Bakanlığımızda Bakan..
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN, 10 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine..
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Başkontrolör Sayın Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Sosyal Medya Hesaplarımız:

X (Twitter): @kontder
İnstagram  : kontderr
 
Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Mahalli İdarelerde Yıl Sonu Muhasebe İşlemleri

MAHALLİ İDARELERDE YIL SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ
Adnan Yüksel KILIÇOĞLU*
 

Mahalli  idarelerde yıl sonlarında yapılacak dönem sonu muhasebe işlemleri 10.03.2006 tarih ve 26104 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Dönem sonu işlemleri” başlıklı 412 nci maddesinde belirtilmiştir.

 

Dönem sonu işlemleri mali yılın sonunda geçici mizanın çıkarılmasından sonra yapılan aşağıdaki işlemlerden oluşmaktadır.

 

A) Bütçe Hesaplarına İlişkin Dönem Sonu İşlemleri

Bütçe hesapları hesap planında yer alan aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır.

 

8-Bütçe Hesapları

 

800 Bütçe Gelirleri Hesabı

 

805 Gelir Yansıtma Hesabı

 

810 Bütçe Gelirlerinden Ret Ve İadeler Hesabı

 

830 Bütçe Giderleri Hesabı

 

834 Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı

 

835 Gider Yansıtma Hesabı

 

895 Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı

 

Yukarıda yer alan bütçe hesaplarından; 800-Bütçe Gelirleri Hesabı, 805-Gelir Yansıtma Hesabı, 810-Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler Hesabı, 830-Bütçe Giderleri Hesabı ve 835-Gider Yansıtma Hesabı yıl sonunda 895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabına devredilerek kapatılır.

 

834-Geçen Yıl Bütçe Mahsupları Hesabı ise Yönetmeliğin 357 nci maddesi uyarınca yılı içinde kapanmış olacağından, dönem sonunda zaten kapanmış olan bu hesap ile ilgili olarak yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.

 

800, 805, 810, 830, 835 nolu hesapların 895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabına devredilerek kapatılmasından sonra 895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabının da kendiliğinden kapanmış olması gerekmektedir. Bütçe hesapları bilançoda yer almazlar.

 

Yapılması gereken muhasebe kayıtlarını örneklerle gösterecek olursak;

 

1) Bütçe gelirleri hesabının alacak bakiyesi bütçe gelirleri hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir. 800-Bütçe Gelirleri Hesabının geçici mizanda aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

Borç

 

 

800

 

BÜTÇE GELİRLERİ HESABI

 

 

 

Alacak

 

 

                                                                                                       

 

 

                                         12.000.000

 

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

800-               895-

BÜTÇE GELİRLERİ HESABI             

         BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HS.           

 

12.000.000

 

12.000.000

 

 

2) Bütçe giderleri hesabının borç bakiyesi bütçe giderleri hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir.

Borç

830

BÜTÇE GİDERLERİ HESABI

 

Alacak

13.000.000

        

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

895-      830-

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI

        BÜTÇE GİDERLERİ HESABI

 

13.000.000

 

 

 

13.000.000

 

 

3) Bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabının borç bakiyesi bütçe gelirlerinden ret ve iadeler hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir.

Borç

810

BÜT. GEL. RET  VE  İADELER HS.                       

 

Alacak

500

        

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

895-                         810-

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI             

        BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE  İADELER HESABI        

 

500

 

500

 

 

4) Gider yansıtma hesabının alacak bakiyesi gider yansıtma hesabına borç, bütçe uygulama sonuçları hesabına alacak kaydedilir.

Borç

835

GİDER YANSITMA HESABI                                        

 

Alacak

 

13.000.000

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

835-

 

 

GİDER YANSITMA HESABI             

             895- BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HS.           

 

13.000.000

 

13.000.000

 

 

5) Gelir yansıtma hesabının borç bakiyesi gelir yansıtma hesabına alacak, bütçe uygulama sonuçları hesabına borç kaydedilir.

Borç

805

GELİR YANSITMA HESABI                                       

 

Alacak

12.000.000

500

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

895-              

             

 

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HESABI             

             805- GELİR YANSITMA HESABI         

 

11.999.500

 

11.999.500

 

 

Yapılan bu kayıtlardan sonra 895-Bütçe Uygulama Sonuçları Hesabı da kendiliğinden kapanmış olacaktır.

Borç

895

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI HS

 

Alacak

11.999.500

12.000.000

500

13.000.000

13.000.000

 

25.000.000

25.000.000

 

B) Ödenek Hesaplarına İlişkin Dönem Sonu İşlemleri (Belediye, Bağlı İdare ve Birliklerde)

Yıl sonu itibariyle ödenek hesaplarının aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

 

900

 

 

 

901

 

 

 

905

 

Borç

GÖN.BÜT. ÖDENEK. HS

Alacak

 

Borç

BÜTÇE ÖDENEKLERİ HS

Alacak

 

Borç

ÖDENEKLİ GİDERLER HS.

Alacak

16.000.000

14.000.000

 

1.000.000

16.000.000

 

13.000.000

 

 

 

1) 905-Ödenekli Giderler Hesabının borç bakiyesi olan 13.000.000 YTL  901-Bütçe Ödenekleri Hesabına devredilerek kapatılır.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

901-              

             

 

BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI             

       905- ÖDENEKLİ GİDERLER HESABI.          

 

13.000.000

 

13.000.000

 

 

2) Yılı içinde kullanılmayan ödeneklerden, gerek mevzuatı gereği bir sonraki yıla devredilecek ödenekler gerekse iptal edilecek ödenekler 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir. Örnekte yıl sonu itibariyle 2.000.000 YTL ödeneğin kullanılmadığı ve bunun 600.000 YTL sının devri gereken ödenek olduğu varsayıldığında;

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

901-              

             

 

BÜTÇE ÖDENEKLERİ HESABI             

       900- GÖNDERİLECEK BÜTÇE ÖDENEKLERİ H.         

 

2.000.000

 

2.000.000

 

 

Bu kayıtlardan sonra kesin mizanda 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabı, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabı ve 905-Ödenekli Giderler Hesabının kapanmış olması gerekmektedir. Bu üç hesabın devri gereken ödenek olsa dahi dönem sonunda kapatılması gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, devri gereken ödeneğin (örnekte 600.000 YTL) ertesi yıl dönem başında 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına borç, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilerek ertesi yıl kayıtlarının devreden ödenek tutarı kadar yeniden açılmasıdır.

Yukarıda da belirtildiği gibi 900, 901 ve 905 nolu hesapların yıl sonunda kapanmış olması gerektiğinden bu üç hesap bilançoda yer almaz.

Mali yılın sonuna kadar hizmet yerine getirildiği veya mal teslim alındığı halde mahsubu yapılamadığından mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler bulunması halinde, mahsup dönemine aktarılması gereken ödeneklere ilişkin muhasebe kaydının da yapılması gerekmektedir. Mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler bulunması halinde, sadece 906-Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı ve 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı bilançoda yer alır.

C) Ödenek Hesaplarına İlişkin Dönem Sonu İşlemleri (İl Özel İdarelerinde)

1) Merkez ve merkez dışı birimlerde kullanılmak üzere gönderilen ve yıl sonu itibariyle kullanılmayan ödenekler tenkis edilmek üzere, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri hesabına borç, 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına alacak kaydedilerek tenkis edilir. Merkez birimine verilen ödeneklerden tenkis edilenler ayrıca, 904-Ödenekler Hesabına borç, 903-Kullanılacak Ödenekler Hesabına alacak kaydedilir.

2) Ödenekli giderler hesabının borç bakiyesi 904-Ödenekler Hesabına borç, 905-Ödenekli Giderler Hesabına alacak kaydedilir.

3) Yıl sonu itibariyle kullanılmayan ödenek tutarları 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç, 900-Gönderilecek Bütçe Ödenekleri Hesabına alacak kaydedilir.

4) Yıl sonunda Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabının borç bakiyesi, 901-Bütçe Ödenekleri Hesabına borç, 902-Bütçe Ödenek Hareketleri Hesabına alacak kaydedilir.

Yapılan bu kayıtlardan sonra 900, 901, 902, 903, 904 ve 905 nolu hesapların kapanmış olması gerekir. Söz konusu hesaplar devri gereken ödenekler olsa dahi bilançoda yer almazlar.

Mahsup dönemine aktarılan ön ödemeler bulunması halinde, sadece 906-Mahsup Dönemine Aktarılan Kullanılacak Ödenekler Hesabı ve 907-Mahsup Dönemine Aktarılan Ödenekler Hesabı bilançoda yer alır.

D) Bütçe ve Ödenek Hesapları Dışındaki Dönem Sonu İşlemleri:

1) Dönen varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan gelirlerden alacaklar hesabında kayıtlı tutarlardan mali yıl sonuna kadar tahsili gerekenlerden tahsil edilemeyen tutarlar, mali yıl sonunda gelirlerden alacaklar hesabına alacak, gelirlerden takipli alacaklar hesabına borç kaydedilerek takibe alınır.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

121-

 

 

GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HS.

             120- GELİRLERDEN ALACAKLAR HS

 

XX

 

XX

 

 

2) Duran varlıklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, gelirlerden alacaklar hesabı, gelirlerden tecilli ve tehirli alacaklar hesabı, kurumca verilen borçlardan alacaklar hesabı ve gelecek yıllara ait giderler hesabında kayıtlı tutarlardan dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gereken tutarlar, bu hesaplara alacak, dönen varlıklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara borç kaydedilerek aktarma işlemleri tamamlanır.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

120-

 

 

GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI

             220- GELİRLERDEN ALACAKLAR HS.                    

 

XX

 

XX

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

122-

 

 

GELİRLERDEN TECİLLİ VE TEHİRLİ ALACAKLAR HS.

             222- GELİRLERDEN TECİLLİ VE  TEHİRLİ 

                       ALACAKLAR HS                    

 

 

XX

 

 

XX

 

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

132-

 

 

KURUMCA VERİLEN BORÇLARDAN ALACAKLAR

             232- KURUMCA VER.BORÇ.ALACAKLAR H.                    

 

XX

 

XX

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

180-

 

 

GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI

              280- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER HS                  

 

XX

 

XX

 

 

3) Bütçe emanetleri hesabında kayıtlı olan tutarlar, zamanaşımı süresine göre bütçe emanetleri hesabının ilgili yardımcı hesabına aktarılması gerektiğinden, yıllara göre yardımcı hesapları itibariyle bu hesaba borç ve alacak kaydedilir.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

320.01-

 

 

BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

             320.02- BÜTÇE EMANETLERİ HESABI                 

 

XX

 

XX

 

 

4) Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grupları içindeki iç ve dış mali borç hesaplarında kayıtlı borçlar için işlemiş faiz tutarları hesaplanır ve ilgili dönemde ödenmek üzere ilgisine göre kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu veya uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içindeki gider tahakkukları hesabına alacak, giderler hesabına borç kaydedilir.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

630-

 

 

GİDERLER HESABI  

             381- GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

             481- GİDER TAHAKKUKLARI HESABI

 

 

XX

 

XX

XX

 

 

 

5) Uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan, tahviller hesabı, uzun vadeli diğer iç mali borçlar hesabı, dış mali borçlar hesabı, gelecek yıllara ait gelirler ve gider tahakkukları hesabında kayıtlı tutarlardan vadeleri bir yılın altına inmesi nedeniyle, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara aktarılması gerekenler bu hesaplara borç, kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubundaki ilgili hesaplara alacak kaydedilerek aktarma işlemleri tamamlanır.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

400-

 

 

BANKA KREDİLERİ HESABI             

             300- BANKA KREDİLERİ HESABI

 

XX

 

XX

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

403-

 

 

KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR HESABI              

             303- KAMU İDARELERİNE MALİ BORÇLAR  HS.

 

XX

 

XX

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

404-

 

 

TAHVİLLER HESABI             

            304- CARİ YILDA ÖDENECEK TAHVİLLER HS.               

 

XX

 

XX

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

409-

 

 

UZUN VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HESABI             

           309- KISA VADELİ DİĞER İÇ MALİ BORÇLAR HS.

 

XX

 

XX

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

410-

 

 

DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI             

             310- CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ

                      BORÇLAR HESABI

 

 

XX

 

 

XX

 

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

438-

 

 

KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ VEYA TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR HESABI

             368- VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA

                      TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER

                      YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI                     

 

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

XX

 

 

 

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

480-

 

 

GELECEK YILLARA AİT GELİRLER HESABI             

             380- GELECEK AYLARA AİT GELİRLER HS.       

 

XX

 

XX

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

481-

 

 

GİDER TAHAKKUKLARI HESABI             

             381- GİDER TAHAKKUKLARI HESABI      

 

XX

 

XX

 

 

6) İl özel idarelerinde öz kaynaklar ana hesap grubu içerisinde yer alan “Değer Hareketleri” hesap grubundaki hesaplar değer hareketleri sonuç hesabının ilgili yardımcı hesaplarına kaydedilerek kapatılır. Bu işlemler sonucunda, muhasebe birimleri arası işlemler hesabı kesin mizanda bakiye vermez.

7) Değer hareketleri sonuç hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır.

8) Dönem sonunda ilgili varlık ve yabancı kaynak hesaplarında kayıtlı olup, yabancı para cinsinden izlenen tutarlar değerlemeye tabi tutulur ve raporlama tarihindeki gerçek değerleri ile mali raporlarda gösterilir. (Döviz kurunda artış olduğu varsayıldığında)

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

104-

105-

 

PROJE ÖZEL HESABI   

DÖVİZ HESABI   

             600- GELİRLER HESABI     

 

 

XX

XX

 

 

 

 

 

XX

 

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

630-

 

 

GİDERLER HESABI             

             310- CARİ YILDA ÖDENECEK DIŞ MALİ

                      BORÇLAR HESABI

             410- DIŞ MALİ BORÇLAR HESABI  

 

 

 

XX

 

 

XX

XX

 

 

 

 

9) Yeniden değerlemeye tabi tutulması gerekli olan taahhütler değerlemeye tabi tutulur.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

920-

 

 

GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI             

             921- GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HS.        

 

XX

 

XX

 

 

10) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplarda kayıtlı değerlerden yeniden değerleme işlemine tabi tutulması gerekenler, Yönetmeliğin 163 üncü maddesi hükümlerine göre yeniden değerlemeye tabi tutulur.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

250-

251-

252-

253-

254-

255-

258-

 

 

 

 

 

 

ARAZİ VE ARSALAR HESABI

YER ALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI

BİNALAR HESABI

TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI              

TAŞITLAR HESABI

DEMİRBAŞLAR HESABI

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI

             257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI

             522- YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI HS.              

 

 

 

 

 

 

 

 

XX

XX

XX

XX

XX

XX

XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX

XX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar hesap gruplarında yer alan hesaplarda kayıtlı amortismana tabi tutulması gereken varlıklara ilişkin amortisman işlemleri yapılır.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

630-

 

 

GİDERLER HESABI             

             257- BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI           

 

XX

 

XX

 

 

E) Faaliyet Hesaplarına İlişkin Dönem Sonu İşlemleri

Faaliyet hesapları hesap planında yer alan aşağıdaki hesaplardan oluşmaktadır.

6 -Faaliyet  Hesapları

600 Gelirler Hesabı

630 Giderler Hesabı

690 Faaliyet Sonuçları Hesabı

Yıl sonunda geçici mizan çıkarıldıktan sonra, 600-Gelirler Hesabı ve 630-Giderler Hesabının 690-Faaliyet Sonuçları Hesabı devredilerek kapatılması gerekmektedir.

1) Gelirler hesabının alacak bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına alacak, gelirler hesabına borç kaydedilir. Geçici mizanda Gelirler Hesabının aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

Borç

600

GELİRLER HESABI   

 

Alacak

 

10.000.000

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

600-

 

 

GELİRLER HESABI             

             690- FAALİYET SONUÇLARI HESABI               

 

10.000.000

 

10.000.000

 

 

2) Giderler hesabının borç bakiyesi, dönem sonunda faaliyet sonuçları hesabına borç, giderler hesabına alacak kaydedilir. Geçici mizanda Giderler Hesabının aşağıdaki gibi olduğu varsayıldığında;

Borç

630

GİDERLER HESABI  

 

Alacak

8.000.000

 

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

690-

 

 

FAALİYET SONUÇLARI HESABI             

             630- GİDERLER HESABI          

 

8.000.000

 

8.000.000

 

 

3) 600-Gelirler Hesabı ile 630-Giderler Hesabının 690-Faaliyet Sonuçları Hesabına devredilerek  kapatılmasından sonra;

a) 690-Faaliyet Sonuçları Hesabı alacak bakiyesi veriyor ise alacak bakiyesi, 590-Dönem Olumlu Faaliyet Sonucu Hesabına devredilerek kapatılır.

b) 690-Faaliyet Sonuçları Hesabı borç bakiyesi veriyor ise borç bakiyesi, 591-Dönem Olumsuz Faaliyet Sonucu Hesabına devredilerek kapatılır.

Borç

690

FAALİYET SONUÇLARI HS

 

Alacak

8.000.000

10.000.000

 

 

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

690-

 

 

FAALİYET SONUÇLARI HESABI             

       590- DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HS           

 

2.000.000

 

2.000.000

 

 

Bu kayıtlardan sonra faaliyet hesaplarının kapanmış olması gerekir. 600-Gelirler Hesabı, 630-Giderler Hesabı ve 690-Faaliyet Sonuçları Hesabı bilançoda yer almaz.     

4) Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba borç ve alacak kaydı yapılır. Geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı son beş yılda gerçekleşen olumlu faaliyet sonuçlarını yıllar itibariyle göstermektedir. Yeni muhasebe sistemine 2006 yılında geçilmiş olması nedeniyle bu kayıt ancak 2007 yılı sonunda gerçekleştirilecek yıl sonu işlemlerinde yapılabilecektir. Diğer bir deyişle 31.12.2006 tarihinde yapılacak yıl sonu işlemlerinde bu kayıt yapılmayacaktır.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

570.01-

 

 

GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HS.

             570.02- GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU

                           FAALİYET SONUÇLARI HESABI            

 

 

XX

 

 

XX

 

 

 

5) Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabında kayıtlı tutarlar, bu hesapların ilgili alt bölümüne aktarılması için bu hesaba alacak ve borç kaydı yapılır. Geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabı son beş yılda gerçekleşen olumsuz faaliyet sonuçlarını yıllar itibariyle göstermektedir. Yeni muhasebe sistemine 2006 yılında geçilmiş olması nedeniyle bu kayıt ancak 2007 yılı sonunda gerçekleştirilecek yıl sonu işlemlerinde yapılabilecektir.

H.Kodu

Hesabın Adı

Borç

Alacak

580.02-

 

 

GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HS.

             580.01- GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ

                           FAALİYET SONUÇLARI HESABI         

XX

 

 

XX

 

 

 

Her faaliyet döneminin sonunda, dönem sonu işlemleri yapılarak yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas alınacak kesin mizanı çıkarılır. Hazırlanan kesin mizanda borç ve alacak kalanı veren hesaplar yeni faaliyet döneminin açılış kaydına esas teşkil eder.

Kesin mizanın düzenlenmesini takiben, dönem sonunda son yevmiye olarak borç ve alacak bakiyesi veren hesapların kapatılmasını sağlamak için kesin mizanda borç bakiyesi veren hesaplar alacak kaydı yapılarak, alacak bakiyesi veren hesaplar ise borç kaydı yapılarak muhasebe dönemi kapatılır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 413 üncü maddesi uyarınca, mali yılın başında muhasebe kayıtlarının açılmasını sağlamak üzere bilançoda yer alan hesapların açılış kaydı yapılarak dönem başlatılır.

Açılış kaydını takiben önceki yıl olumlu veya olumsuz faaliyet sonucu geçmiş yıllar olumlu faaliyet sonuçları hesabı veya geçmiş yıllar olumsuz faaliyet sonuçları hesabına aktarılır.  *  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü Adnan Yüksel KILIÇOĞLU'nun Yerel Yönetim ve Denetim Dergisinin Kasım 2006, Cilt 11, Sayı 11'de yayımlanan makalesi