DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 26 Ocak 2019 Tarihli ve 30667 Sayılı Resmî Gazete'de " Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 62) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır.

  2-15 Ocak 2019 Tarihli ve 30656 Sayılı Resmî Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır. 

  3-Hazine ve Maliye Bakanlığınca 10.01.2019 tarihli 2019 Yılı Ocak Ayı Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücretleri Hakkında Genelge yayımlanmıştır.

  4-10 Ocak 2019 Tarihli ve 30651 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (No: 2019-1)" yayımlanmıştır. 

  5- 31 Aralık 2018 Tarihli ve 30642 Sayılı Resmî Gazete - 3. Mükerrer'de yayımlanan " Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)" ile 1/1/2019 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarları tespit edilmiştir.

  6- 30 Kasım 2018 Tarihli ve 30611 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan " Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503)"  ile 2018 yılı için  yeniden değerleme oranı  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

  7- 6 Eylül 2018 Tarihli ve 30527 Sayılı Resmî Gazete'de "  Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 3)" yayımlanmıştır. Tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %22 olarak belirlenmiştir.

   8- 6 Haziran 2018 Tarihli ve 30443 Sayılı Resmî Gazete'de " Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   9-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de  memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2016 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin içeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2016 Cilt: 21 Sayı: 1

 

İçindekiler

 

SUNUŞ.......................................................................................2

Mustafa Reşit HAZER

2016 Yılı Merkezî Yönetim Geçici Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri

İlgilendiren Hükümleri….…………………………..……………..3

Salim DEMİREL

Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Son Dönem Değişiklikleri,

Uygulama Sorunları, KİK Kararları, Değerlendirmeler……………………………...12

Serhat TAŞPINAR

Belediyeler Özel Bankalardan Kredi Çekebilirler mi?..………....20

Ahmet ÇINAR

Denetim Birimlerinin Stratejik Etkinliğinin Artırılması Sorunu ve Çözüm Önerileri….…….22

M. Lamih ÇELİK

Zabıta Memuruna “Meslekten Çıkarma” Cezası Verilebilir mi?..........................................25

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler...........................................................31

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................36

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................38

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…............................................................41

M. Necati YILDIZ

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...71

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2016 Cilt: 21 Sayı: 2

 

İçindekiler

 

SUNUŞ.......................................................................................2

Recep DEMİR

Alışveriş Merkezleri…………………….…………………………..……………..3

Erol ACER

Kurumlar Arası Naklen Atama Süreci ve Aday Memurların Durumu………………...10

Yavuz AKBULAK

Belediye Şirketlerinin Denetimi……………………………….…….…....13

Ahmet ARSLAN

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa Göre İhalelere Katılmaktan Yasaklama….…..…….25

Cem KASAPOĞLU

Belediyelerde Asıl İş - Yardımcı İş Ayrımı Hakkında Bir Değerlendirme........................................................................29

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler...........................................................32

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................33

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................36

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…............................................................40

M. Necati YILDIZ

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...69

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2016 Cilt: 21 Sayı: 3

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2 

Bülent GEÇGEL

Sayıştayın Yargı Fonksiyonu ve Yargı Kolları Arasındaki Yeri…...3 

Osman BOZOĞLU

 6245 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kamu Kurum ve Kuruluşları...................................................6 

Serhat TAŞPINAR

Belediyelerin Mali Özerklik ve Öz Gelir Sorunu…..…………..…...10 

İbrahim HALICI

Ön Ödemeli (Kartlı) Su Sayacı Sistemi ve Su Abone Sözleşmelerinde Dikkat Edilecek Hususlar.….17 

Murat ARAPGİRLİ

Yapım İşlerinde Geçici Kabul Tarihinin Belirlenmesi.….…..…….22 

Bilal AKIN

Belediyelere Bağlı İktisadi İşletmelerde Muhasebe İşlemleri İçin Doğrudan Teminle Hizmet Alım Yöntemi Uygulanabilir mi?....25 

Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler...........................................................30 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................31 

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................36 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…............................................................38 

M. Necati YILDIZ

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...69

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Nisan 2016 Cilt: 21 Sayı: 4

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Salim DEMİREL
Belediye Şirketleri ve İhale İşlemleri………………………………….…...3
Erdoğan DEDEOĞLU
Kamu İhale Kanununa Göre İhaleye Katılımda İsteklilerden Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesi Amacıyla İstenecek Bilgi ve Belgeler…..……………………………………….…..…………..…....12
Serhat TAŞPINAR
Mahalli İdare Alacaklarında Uzlaşma Müessesesi....................22
Şadi ÜSTÜN
Türkiye’de Atık Yönetimi ve Denetimi….………………….……........26
Oktay ÇAMDELEN
Sosyal Denge Tazminatından Yararlanma ile İlgili Önemli Karar……………………………..36
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler...........................................................38
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................40
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................45
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............................................................49
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….……….….…...69

 

Yerel Yönetim ve Denetim
Mayıs 2016 Cilt: 21 Sayı: 5

 İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2 
 
Recep DEMİR
Enerji Verimliliği Kanununun Yayımı Tarihinde Mevcut Olan veya
Yapı Ruhsatı Alınmış Binalara Enerji Kimlik Belgesi Düzenlenmesi.…..................….…...3 
 
Osman ÖZKAN
Fırınlara İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi….….........…..…......7 
 
Tahir TEKİN
Belediye Meclis Üyelerinin, 2886 Sayılı Kanun Uygulamalarında
Belediyeye Karşı Yüklenimleri Konusuna Farklı Bir Bakış..................................................13 
 
Erol ACER
Hukuk Yargılama Usulünde Tebligat Kavramı, Dava Dilekçesinin
Tebliği ve Silahların Eşitliği İlkesi………….………………….……........................................17 
 
Penah Serkan AYHAN 
Belediyelerde Danışman Çalıştırılması ve Danışmanlık Hizmeti Üzerine…….….........…..27 
 
Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler..................................................................................31 
Selahattin YÜCEL Yargı Kararları.......................................................................................35 
M. Necati YILDIZ Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…........................................................40 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU Sorular ve Cevaplar............43 
M. Necati YILDIZ Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...69

 

Yerel Yönetim ve Denetim
Haziran 2016 Cilt: 21 Sayı: 6

İçindekiler  
SUNUŞ.......................................................................................2 
Osman Can YENİCE Hizmet Alımı İhalelerinde Tekliflerin Eşit Olması…..………….…...3 
Ufuk ÜNLÜ Mahalli İdare Birliklerinin Yapısı ve Bu Birliklerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu.……..…......8 
Hasan ACILAR Yenilenen Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği..14 
Hasan YENİCE Belediyelerin Taşıt Edinim ve Yönetim İşlemleri .…….……........24 
Cumhur Sinan ÖZDEMİR İşçi Ücretinin Ödenme Zamanı……………………………………………..29 
Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler...........................................................33 
Selahattin YÜCEL Yargı Kararları..........................................................................36 
M. Necati YILDIZ Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................40 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU Sorular ve Cevaplar...................42 
M. Necati YILDIZ Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...69 

Yerel Yönetim ve Denetim
Temmuz 2016 Cilt: 21 Sayı: 7

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
 
Recep DEMİR Belediyelerce 5957 Sayılı Kanun Uyarınca Denetim Faaliyetleri İçin Kontrol ve Denetim Noktalarının Kurulması ve İşletilmesi................3
Erol ACER Kamuda Naklen Atama Uygulaması ve İdarenin Muvafakat Şartı…………………………………….9
Ersan AYBAR Mahalli İdare Personeline Yönelik Eğitimlerde “Herşey Dahil Eğitim” Sorunsalı………………....12
Muhsin ERYILMAZ-Serkan ATLIHAN Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmelikleri (20062016) Karşılaştırması......16
M. Lamih ÇELİK Görevden Uzaklaştırma………………………………………………………..27
Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler...........................................................35
Selahattin YÜCEL Yargı Kararları..........................................................................38
M. Necati YILDIZ Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................40
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU Sorular ve Cevaplar..…......................................................43
M. Necati YILDIZ Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...69

Yerel Yönetim ve Denetim
Ağustos 2016 Cilt: 21 Sayı: 8

İçindekiler

SUNUŞ.......................................................................................2
Bülent GEÇGEL
Sayıştayda Yargılama Aşamasında Bilirkişi İncelemesi…………....3
Atilla İNAN
Sözleşme Tasarısında Fiyat Farkı Verilmeyeceği Belirtilmişken Özel Teknik Şartnamede Verilebileceği Öngörülmüşse Nasıl Hareket Edilecektir….9
Süleyman Ruhi AYDEMİR
Belediyelerce Kurulacak Kontrol ve Denetim Noktaları………...11
Ahmet SANDAL
Çevresel Gürültünün Takip ve Denetiminde İl Özel İdareleri İle Belediyelerin Görev ve Yetkileri……….…….…….........16
Recep GÜNER
Acil Durumlarda Belediyelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülükleri……………………………………………………………………..23
Yayın Kurulu
Genelgeler ve Görüşler............................................................27
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................35
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................38
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..….............................................................41
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………....69

Yerel Yönetim ve Denetim
Eylül 2016 Cilt: 21 Sayı: 9 
 
 İçindekiler
 
SUNUŞ.......................................................................................2 
 
Hasan YENİCE
6728 Sayılı Kanun ile Damga Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler…………………………….3 
 
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
Kamu Kurumlarının İş Sağlığı ve Güvenliği Yükümlülüğü Ertelendi………….…………...9 
 
Mustafa YAVUZ
Belediye Şirketlerinin İnternet Sitesi Açma Yükümlülüğü….....13 
 
Oktay ÇAMDELEN
İşçilerin Yıllık İzin Kullanımına İlişkin Önemli Düzenleme….…..18 
 
Kenan AKBULUT
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi; İşçi ve İşveren Yükümlülükleri…………..19 
 
Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................28 
 
Selahattin YÜCEL Yargı Kararları..........................................................................34 
 
M. Necati YILDIZ Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................36 
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU Sorular ve Cevaplar..….....................................40 
 
M. Necati YILDIZ Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...69 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Ekim 2016 Cilt: 21 Sayı: 10 
 

İçindekiler 

SUNUŞ.......................................................................................2 

Recep DEMİR

Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Tedbirinin Belediyeler Açısından Uygulanması.….3 

Süleyman Ruhi AYDEMİR

Belediyeler Nasıl Toptancı Hâl Kurabilir……………..………………...12 

Ahmet SANDAL

Ambalaj Atıklarının Yönetimi ve Yaşanan Güncel Sorunlar......17 

Recep GÜNER

10 Soruda Belediyelerin İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Yükümlülüğü…….……..26 

Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................30 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları..........................................................................35 

M. Necati YILDIZ

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................39 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….......................44 

M. Necati YILDIZ Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...69 

Yerel Yönetim ve Denetim
Kasım 2016 Cilt: 21 Sayı: 11 
 
İçindekiler 
 
SUNUŞ........................................................................................2 
 
Ufuk ÜNLÜ
Kamu Yönetiminde Teftiş Kurullarının Yapısı, Görevleri ve Müfettişlerin Yetiştirilmesi…….…………….3 
 
Ayşe Çiğdem TAŞPINAR  
Belediyelerin Derneklere Yardımında Belirtilen Ortak Hizmet Projesi Ne Anlama Gelir?....12 
 
Mustafa YAVUZ
Belediye Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Olabilmek İçin Gereken Şartlar…..……………….......15 
 
Hasan ACILAR
Denetim Raporlarına Göre Büyükşehir Belediyelerinde Yapılan Muhasebeleştirme Hataları…….……..20 
 
Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................27 
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................36 
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................38 
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..….....................................43 
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...69 
 
 
Yerel Yönetim ve Denetim
Aralık 2016 Cilt: 21 Sayı: 12 
 
 İçindekiler 
 
 
SUNUŞ........................................................................................2 
 
Mustafa TEKMEN
Başkanlık Sistemi ve Anayasalarımız…….………………….…………….3 
 
İbrahim HALICI
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsat Dosyalarında Bulunması Gereken Zorunlu Belgeler……………...12 
 
Süleyman Ruhi AYDEMİR
5957 Sayılı Hal Kanunu ve Uygulama Yönetmelikleri Çerçevesinde 2017 Yılında Uygulanacak Belediye Cezaları….......17 
 
Cumhur Sinan ÖZDEMİR
İş Koşullarında Değişiklik ve İşçinin Fesih Hakkı..………….……..20 
 
Murat ARAPGİRLİ
İhalelerde Yeterlik Kriteri Olarak Numuneye İlişkin Hususlar.24 
 
Yayın Kurulu Genelgeler ve Görüşler............................................................29 
 
Selahattin YÜCEL
Yargı Kararları..........................................................................35 
 
M. Necati YILDIZ
Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................38 
 
Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU
Sorular ve Cevaplar..…............43 
 
M. Necati YILDIZ
Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..…..…..….…...69