DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması

Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır.

Bu kişilere..

Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?
  1-2 Şubat 2015 Tarihli ve 29255 Sayılı Resmî Gazete'de Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır.
   2-1 Şubat 2015 Tarihli ve 29254 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.
   3-29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kamu İhale Tebliği (No: 2015/1) ile 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler belirlenmiştir.
   4- 29 Ocak 2015 Tarihli ve 29251 Sayılı Resmî Gazete'de 6585  sayılı  Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun yayımlanmıştır.
   5- 15 Ocak 2015 Tarihli ve 29237 Sayılı Resmî Gazete'de  2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yayımlanmıştır. Tebliğ ile  2015 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az alınacak yemek bedeli tutarları belirlenmiştir.
   6- 15.11.2014 tarih ve 29176 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 441 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde; yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.
   7-25 Kasım 2014 Tarihli ve 29186 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ile Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemiştir
   8-7 Mayıs 2014 Tarihli ve 28993 Sayılı Resmî Gazete'de  "Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.
   9-10 Nisan 2014 Tarihli ve 28968 Sayılı Resmî Gazete'de "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" yayımlanmıştır.
   10- 18 Şubat 2014 tarihli ve   28917 sayılı Resmi Gazetede " 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve HarçTarifelerinin Belediye Grupları İtibarıyla Tespitine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar" yayımlanmıştır.
   11- 28 Kasım 2013 Tarihli ve 28835 Sayılı Resmî Gazete'de 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yayımlanmış ve Kanun 28 Mayıs 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
   12- 11 Eylül 2013 tarihli ve 28762 sayılı 28762 Resmî Gazete'de kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği yayınlanmıştır.
  
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Fiyat Listesi

 

MEMURLARAVERİLECEKGİYECEKEŞYALARININAZAMİBİRİMFİYATLİSTESİ-EK:1

NAKDENYAPILACAKGİYİMYARDIMINAİLİŞKİNFİYATLİSTESİ-EK:2

(MaliyeBakanlığının10.02.2015 tarihve1456sayılıGenelgesi)

Cinsi

Birim Fiyatlar (KDV Hariç)-Ek:1

BirimFiyatlar

Ek:2

Cinsi

BirimFiyatlar(KDVHariç)-Ek:1

Birim Fiyatlar

Ek:2

1-TakımElbise

130,70

141,16

18-Çorap

2,50

2,70

2-Tayyör

95,30

102,92

19-Eldiven (Yün)

3,20

3,46

3-YazlıkTakımElbise

129,60

139,97

20-Eldiven (Deri)

9,70

10,48

4-Pantolon-Etek

27,70

29,92

21-Atkı-Kaşkol

5,00

5,40

5-Gömlek-Bluz-Yelek-Tişört

17,90

19,33

22-Kazak

20,20

21,82

6-Kravat-Papyon

5,00

5,40

23-Sarık veya Başörtüsü

10,00

10,80

7-Palto-Manto

130,70

141,16

24-Cüppe

29,90

32,29

8-Pardesü-Gocuk

64,50

69,66

25-Şapka-Başlık-Kep

9,80

10,58

9-Yağmurluk(Muşamba)

28,40

30,67

26-İşGömleği

13,20

14,26

10-MeşinCeket-DeriCeket

117,40

126,79

27-İşÖnlüğü

13,20

14,26

11-Parka-Mont-Montgomer

58,00

62,64

28-EbeÖnlüğü

13,20

14,26

12-Kaput

35,60

38,45

29-İşElbisesi

36,90

39,85

13-ErkekAyakkabısı

36,90

39,85

30-Tulum

25,10

27,11

14-KadınAyakkabısı

36,90

39,85

31-Hemşire-EbeForması

28,40

30,67

15-İşAyakkabısı

25,70

27,76

32-LaboratuarKıyafeti

20,60

22,25

16-Bot-Fotin

36,90

39,85

33-AmeliyathaneKıyafeti

20,60

22,25

17-LastikÇizme

13,40

14,47

34-BelKemeri-Palaska

11,00

11,88

 

 

 

35-Baret

25,00

27,00