DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Hayrettin GÜNGÖR'ün Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız, Belediyeler Birliği Genel SekreteriHayrettin GÜNGÖR,Mahalli İdareler Genel seçimsonuçlarına göreKahramanmaraş..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

  1- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

 

   2- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Gecikme Zammı Oranının, Her Ay İçin Ayrı Ayrı Uygulanmak Üzere %1,6 Olarak Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1947)Yayımlanmıştır.

 

    3- 30 Aralık 2019 Tarihli ve 30994 Sayılı Resmi Gazete'de " Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 5) " Yayımlanmıştır. Tebliğ ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %15 olarak belirlenmiştir.

 

    4- 31 Aralık 2019 Tarihli ve 30995 Sayılı Resmi Gazete'de " 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ  " Yayımlanmıştır. Tebliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 . maddesi uyarınca 1/1/2020 ile 31/12/2020 tarihleri arasında uygulanacak idari para cezası miktarları  belirlenmiştir.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar

DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2019-31.12.2019)

(63 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Oran/Tutar

 

İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen hertürlü ihale kararları

488 s. K. (1) s. Tablo II/2

Binde 5,69

 

Personele Yapılan Ödemeler (Aylık, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye, tazminat vb.)

488 s. K. (1) s. Tablo IV/1-b

Binde 7,59

 

Kira Mukavelenameleri

488 s. K.(1) s. Tablo I/A-2

Binde 1,89

 

Sözleşmeler

488 s. K.(1) s. Tablo I/A-1

Binde 9,48

 

Avans Makbuzları

488 s. K.(1) s.Tablo IV/1-a

Binde 9,48

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-ba

72,70

 

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bb

97,10

 

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bc

48,00

 

Muhtasar Beyannameleri

488 s. K(1) s. Tablo IV/2-b-bd

48,00

 

Diğer VergiBeyannameleri (Damga V. Beyannameleri hariç)

488 s. K.(1) s. TabloIV/2-b-be

48,00

 

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-d

35,70

 

Sigorta Prim Bildirgeleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-e

35,70

 

Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-f

56,90

 

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-a

25,10

 

Bilânçolar

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-ba

56,10

 

Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özeti

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-bb,bc

26,90

 

Not: Hesaplanan damga vergisi miktarlarında 10kuruşakadarki kesirler dikkate alınmaz.