DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

2- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

3- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmelik ile  22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  ekinde yer alan Ek-1,   Ek –3 ve Ek –4 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

4- 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete'de" Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

5- 06 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmi Gazete'de " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

6- 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)"  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellenmiştir.

7- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar

488 SAYILI DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2020-31.12.2020)

(64 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Oran/Tutar

 

Belli Parayı İhtiva Eden Sözleşme ile Yapılan Öd.

 (1) s. Tablo I/A-1

Binde 9,48

 

Kira Mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

 (1) s. Tablo I/A-2

Binde 1,89

 

İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

 (1) s. Tablo II/2

Binde 5,69

 

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri                                                               

 (1) s. Tablo III/2-a

30,70

 

Bilançolar

 (1) s. Tablo III/2-b-ba

68,70

 

Gelir tabloları ve İşletme Hesabı Özeti

 (1) s. Tablo III/2-b-bb, bc

32,90

 

Avans Makbuzları

 (1) s. Tablo IV/1-a

Binde 9,48

 

Personele Yapılan Öd.(Aylık, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye tazminat vb.)

 (1) s. Tablo IV/1-b

Binde 7,59

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-ba

89,10

 

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bb

119,00

 

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bc

58,80

 

Muhtasar Beyannameleri

 (1) s. Tablo IV/2-b-bd

58,80

 

Diğer Vergi Beyannameleri (Damga V. Beyannameleri hariç)

 (1) s. Tablo IV/2-b-be

58,80

 

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

 (1) s. Tablo IV/2-d

43,70

 

Sigorta Prim Bildirgeleri

 (1) s. Tablo IV/2-e

43,70

 

Aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler                                                        

 (1) s. Tablo IV/2-f

69,70