DUYURULAR
Darbe Girişimini Lanetliyoruz
"Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" (15.07.2016) 15/07/2016 tarihinde meydana gelen, ülkemizin seçilmiş hükumetini, milletimizi..
Fikri ÖZKÖK'ün Sayıştay Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesi
Sevgili eski MeslektaşımızSayıştay 1. Daire Üyesi Fikri ÖZKÖK Sayıştay yönetimden sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Adem CEYLAN ın MYK Başkanlığına seçilmesi
Sevgili Meslektaşımız Adem CEYLAN Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Yeni görevinde başarılar diler,..
Saim İLÇİOĞLU nun Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne atanması
Sevgili eski meslektalımız Saim İLÇİOĞLU Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğüne Genel Müdür olarak atanmıştır...
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

 1-13 Ocak 2018 Tarihli ve 30300 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 41 Seri Nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliği'yle   memuriyet mahalli tanımına ilişkin olarak uygulamada ortaya çıkan tereddütleri gidermek ve uygulama birliğini sağlamak amacıyla, 27/11/2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Harcırah Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)’nde yapılan açıklamalara ilave olarak hazırlanmıştır.

  2- Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 10/01/2018 tarihli ve 376 sayılı Genelgesiyle 1/1/2018–30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere; Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları belirlenmiştir.

   3- 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete'de " Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" yayımlanmıştır.

   4-29 Aralık 2017 Tarihli ve 30285 sayılı Resmî Gazete-Mükerrer'de "  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  1/1/2018 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi tutarlarının tespit edilmiştir.

  5- 11 Kasım 2017  Tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete'de  yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484 ile yeniden değerleme oranı 2017 yılı için % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiştir.

 
Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Damga Vergisi Kanununa Tabi Oran ve Miktarlar

DAMGA VERGİSİ KANUNUNA TABİ ORAN VE MİKTARLAR (01.01.2018-31.12.2018)

(62 Seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

Çeşidi

Kanuni Dayanağı

Oran/Tutar

 

İhale kanunlarına tâbi olan veya olmayan daire ve kurumların yetkili organlarınca verilen hertürlü ihale kararları

488 s. K. (1) s. Tablo II/2

Binde 5,69

 

Personele Yapılan Ödemeler (Aylık, ücret, yolluk, huzur hakkı, yemek, ikramiye, tazminat vb.)

488 s. K. (1) s. Tablo IV/1-b

Binde 7,59

 

Kira Mukavelenameleri

488 s. K.(1) s. Tablo I/A-2

Binde 1,89

 

Sözleşmeler

488 s. K.(1) s. Tablo I/A-1

Binde 9,48

 

Avans Makbuzları

488 s. K.(1) s.Tablo IV/1-a

Binde 9,48

 

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-ba

58,80

 

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bb

78,50

 

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-b-bc

38,80

 

Muhtasar Beyannameleri

488 s. K(1) s. Tablo IV/2-b-bd

38,80

 

Diğer VergiBeyannameleri (Damga V. Beyannameleri hariç)

488 s. K.(1) s. TabloIV/2-b-be

38,80

 

Belediye ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-d

28,90

 

Sigorta Prim Bildirgeleri

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-e

28,90

 

Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

488 s. K.(1) s. Tablo IV/2-f

46,00

 

Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-a

20,30

 

Bilânçolar

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-ba

45,40

 

Gelir Tabloları ve İşletme Hesabı Özeti

488 s. K.(1) s. Tablo III/2-b-bb,bc

21,80

 

Not: Hesaplanan damga vergisi miktarlarında 10kuruşakadarki kesirler dikkate alınmaz.