DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. Yönetmelik ile  22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin  ekinde yer alan Ek-1,   Ek –3 ve Ek –4 ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

2- 22 Şubat 2020 Tarihli ve 31047 Sayılı Resmi Gazete'de" Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır.

3- 06 Şubat 2020 Tarihli ve 31031 Sayılı Resmi Gazete'de " Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 65) (Parasal Sınırlar ve Oranlar)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile  parasal sınırları, faiz oranlarını ve alındı birim fiyatları belirlenmiştir.

4- 29 Ocak 2020 Tarihli ve 31023 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu İhale Tebliği (No: 2020/1)"  ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler güncellenmiştir.

5- 15 Ocak 2020 Tarihli ve 31009 Sayılı Resmi Gazete'de " Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)" yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2020 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin İçeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2020 Cilt: 25 Sayı: 1

 

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

 

Mustafa Reşit HAZER

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri…..…………….3

 

M. Lamih ÇELİK

Belediye Başkanı’na Yönelik Sosyal Medyada Yer Alan Hakaret Suçunu Oluşturan İfadeler……......14

 

Mehmet SARI 

Devlet Memurlarının Doğuma Bağlı Olarak Kullanabilecekleri İzinler.....................................23

 

Ahmet ARSLAN

Taşeron Firmalardan Mahalli İdare Şirketi Personeli Statüsüne Geçen Personele Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan Fark Ödenir mi?……29

 

Ferhat MEMMEDZADE 

Tekliflerin Eşit Çıkması Durumunda Tasfiye Edilen İş Tutarları Puanlamaya Dahil Edilir mi?.............….....34

 

Yayın Kurulu 

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................38

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................42

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................44

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................47

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler......…….….………..….…..…..69 

 

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2020 Cilt: 25 Sayı: 2

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

Recep DEMİR

Yerel Yönetimlerden Başka Kurumlara Nakledilen İşçilerin Alacaklarında Sorumluluk..…3

Bülent GEÇGEL

Sayıştay Denetim Raporları Işığında Belediyelerde Karşılaşılan İhale Mevzuatına Aykırılıklar...….........14

C. Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşyerlerinde Fazla Çalışma ve İspatı............................19

Salih ÇALAL

Belediyeler Tarafından Düzenlenen Tahsildar Alındısına Yönelik İşlemler.……………………………..….…24

Mustafa ŞEN

Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler.....................................28

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................34

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................36

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................39