DUYURULAR
Derneğin adının kullanılarak yayın pazarlanması
Kimi kişilerin derneğimiz ve meslektaşlarımızın adını kullanarak yayın pazarladıkları bize ulaşan bilgilerden anlaşılmaktadır. Bu kişilere itibar edilmemesi..
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Biliyor musunuz ?

1-15 Eylül 2020 Tarihli ve 31245 Sayılı Resmi Gazete'de " İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

2-02 Temmuz 2020 Tarihli ve 31173 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır.

3- 10 Haziran 2020 Tarihli ve 31151 Sayılı Resmi Gazete'de " Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 2646)" yayımlanmıştır.  Bu Yönetmelik, bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsamıştır.

4- 09 Haziran 2020 Tarihli ve 31150 Sayılı Resmi Gazete'de " İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 2626)" yayımlanmıştır.

5- 08 Nisan 2020 Tarihli ve 31093 Sayılı Resmi Gazete'de " Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlanmıştır. 

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

2020 Yılında Yayımlanan Dergilerimizin İçeriği

Yerel Yönetim ve Denetim

Ocak 2020 Cilt: 25 Sayı: 1

 

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

 

Mustafa Reşit HAZER

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri…..…………….3

 

M. Lamih ÇELİK

Belediye Başkanı’na Yönelik Sosyal Medyada Yer Alan Hakaret Suçunu Oluşturan İfadeler……......14

 

Mehmet SARI 

Devlet Memurlarının Doğuma Bağlı Olarak Kullanabilecekleri İzinler.....................................23

 

Ahmet ARSLAN

Taşeron Firmalardan Mahalli İdare Şirketi Personeli Statüsüne Geçen Personele Asgari Ücret Artışından Kaynaklanan Fark Ödenir mi?……29

 

Ferhat MEMMEDZADE 

Tekliflerin Eşit Çıkması Durumunda Tasfiye Edilen İş Tutarları Puanlamaya Dahil Edilir mi?.............….....34

 

Yayın Kurulu 

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................38

 

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................42

 

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................44

 

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................47

 

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler......…….….………..….…..…..69 

 

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Şubat 2020 Cilt: 25 Sayı: 2

İçindekiler

SUNUŞ........................................................................................2

Recep DEMİR

Yerel Yönetimlerden Başka Kurumlara Nakledilen İşçilerin Alacaklarında Sorumluluk..…3

Bülent GEÇGEL

Sayıştay Denetim Raporları Işığında Belediyelerde Karşılaşılan İhale Mevzuatına Aykırılıklar...….........14

C. Sinan ÖZDEMİR

Belediye İşyerlerinde Fazla Çalışma ve İspatı............................19

Salih ÇALAL

Belediyeler Tarafından Düzenlenen Tahsildar Alındısına Yönelik İşlemler.……………………………..….…24

Mustafa ŞEN

Sigortalıların Borçlanabileceği Süreler.....................................28

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler…….......................................................34

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................36

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................39

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................45

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...69

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Mart 2020 Cilt: 25 Sayı: 3

İçindekiler

SUNUŞ..........................................................................................2

Altar Ömer ARPACI 

Belediyeler ve İl Özel İdarelere Ait Taşınmazların Satışı ve Kamu İdarelerine Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin KDV İstisnası Uygulamaları.3

Mustafa YAVUZ

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İnşa Edilen Yapılar İçin Belediye Gelirleri Kanununda Öngörülen Harç İstisnaları..….....8

Hasan ACILAR

Kamu Tarafı Açısından KÖİ Uygulamalarının Mali Raporlaması.13

Cevdet UYSAL

Taşerondan Kadroya Geçirilen İşçilerin Kıdem Tazminatları Sorunu…………………………..….…20

Oktay ÇAMDELEN

Disiplin Cezasında Karar Verme Sürelerinin Geçirilmesi............25

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................28

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................46

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................48

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…....................52

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Nisan 2020 Cilt: 25 Sayı: 4

 

İçindekiler

SUNUŞ.........................................................................................2

Ufuk ÜNLÜ

Belediye Şirketlerinde Kurumsal Yönetim Anlayışı…........…….….3

Bahtiyar YÜKSEL

Mahalli İdarelerde Kasa Hesabının Kullanımına İlişkin Özellikli Durumlar……….......13

Süleyman GÜNEŞ

Muhasebe Yetkilisinin Sayıştay’a Karşı Mali Sorumluluğu….….17

Ahmet ARSLAN

Belediyelerin İştiraklerdeki Sermaye Paylarının Muhasebeleştirilmesi….……...….…24

Kenan AKBULUT

İzale-i Şüyu Kapsamında Gayrimenkul İşlemleri….……..............29

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................32

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................41

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................43

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................47

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Haziran 2020 Cilt: 25 Sayı: 6

 

İçindekiler

 

SUNUŞ.........................................................................................2

Ufuk ÜNLÜ

Yeni Kentsel Yoksulluk Kavramı ve Gelişimi…………….........…….….3

Doç. Dr. Zuhal KARAKAYACI- Servihan ÇÖKELİK

Belediyelerde Kentsel Dönüşüm Sürecinde Değerlemeye Konu

İşlemler; Meram Belediyesi Örneği…………………………....…….......11

Mustafa ŞEN

Ölüm Sigortasından Yararlanma Şartları Nelerdir?............….….18

Kenan AKBULUT

Yürürlükteki İstihdam Teşviklerine Genel Bir Bakış……..…...….…22

Necati TORUN

Teklif Mektuplarında Tarih Yazılması Zorunluluğu Tartışması...26

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................30

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................46

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…..........................................50

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..….............................................................54

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…..…...70

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Temmuz 2020 Cilt: 25 Sayı: 7

 

İçindekiler

SUNUŞ.........................................................................................2

İbrahim HALICI

İşçilere Uygulanacak Disiplin Cezaları ve Uygulama Yöntemle-ri.…………………………………………………………….…………….........…….….3

Bülent GEÇGEL

Hesap Yargısı Sürecinin Kamu Zararı Zamanaşımına Etkisi..........8

C. Sinan ÖZDEMİR

Koronavirüs(Covid-19) Salgını Kapsamında Memurlar ve İşçiler Yönünden İdari ve Ücretsiz İzin Uygulaması.......................….….15

Bahtiyar YÜKSEL

Mahalli İdarelerde Mali Raporlama…..……………………………..….…21

Mustafa YAVUZ

Sayıştay Kararı Işığında Yerel Yönetimlerde Uzlaşma Komisyonu Üyelerine Ücret Ödenebilmesi……………………………………………….25

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................29

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................39

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…...........................................45

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…..............................................................51

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…….…...70

 

 

Yerel Yönetim ve Denetim

Ağustos 2020 Cilt: 25 Sayı: 8

 

İçindekiler

SUNUŞ.........................................................................................2

Recep DEMİR

İşyeri Ruhsatları İşlemlerinde 2020 Yılı İçinde Yapılan Değişiklik-ler…………………………………………………………….…………….........…….….3

Ufuk ÜNLÜ

Yerel Yönetimlerde Kamuoyu Denetimi………………………….........15

Altar Ömer ARPACI

Büyükşehir Belediyeleri İçinde Basit Usul Vergilendirilme.….….20

Salih ÇALAL

Emlak Vergisinde Kısıtlılık ve Zamanaşımı Uygulaması……..….…26

Necati TORUN

Yapım İhalelerinde Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalışanlarla İlgili Yeterlilik Belgeleri…………..……………………………………………….30

Yayın Kurulu

Genelgeler ve Görüşler……….....................................................33

Selahattin YÜCEL

Yargı Kararları...........................................................................45

Yayın Kurulu

Resmi Gazete’den Seçtiklerimiz..…...........................................47

Recep DEMİR-Sebaatttin KARAKAYA-Adnan HAMEDOĞLU

Sorular ve Cevaplar..…..............................................................51

Yayın Kurulu

Pratik Bilgiler.........………………….…….…….….………..….…..…….…...70