DUYURULAR
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Hayrettin GÜNGÖR Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri oldu.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız SayınHayrettin GÜNGÖR,Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip ERDOĞAN’ın tensipleriyle Hatay Büyükşehir..
Meslektaşımız Hüseyin ÇAĞATAY Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı oldu.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Hüseyin ÇAĞATAY, Manisa Büyükşehir Belediyesine Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirilmiştir...
Meslektaşımız Ali Ekber ASKER Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdür Yardımcısı olarak görevlendirildi
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Sayın Ali Ekber ASKER, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine Genel Müdür..
Eski Meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU Bakan Müşaviri olarak atandı.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Balamir GÜNDOĞDU, İçişleri Bakanımız Sayın Ali YERLİKAYA'nın talebiyle Bakanlığımızda Bakan..
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN Kamu İhale Kurulu Üyeliğine atanmıştır.
Derneğimiz üyesi eski meslektaşımız Sayın Mehmet AYDIN, 10 Mayıs 2024 tarihli ve 2024/118 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla Kamu İhale Kurulu Üyeliğine..
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.
Derneğimiz üyesi meslektaşımız Başkontrolör Sayın Hüseyin Eren HERSAN Bursa Osmangazi Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir...
Bize Ulaşın

Esat Caddesi, Akay Yokuşu,
Lale Apt. No:15/3
Bakanlıklar/ANKARA

Tel : +90 (312) 417 03 75
Fax: +90 (312) 425 36 80

Sosyal Medya Hesaplarımız:

X (Twitter): @kontder
İnstagram : kontderr
 
Biliyor musunuz ?

1- 25 Kasım 2023 Tarihli ve 32380 Sayılı Resmî Gazete'de "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554)" yayımlanmıştır. Tebliğ ile yeniden değerleme oranı 2023 yılı için % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiştir

2-12 Ağustos 2023 Tarihli ve 32277 Sayılı Resmî Gazetede "Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ve " Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik "  yayımlanmıştır.

3-24 Kasım 2022 Tarihli ve 32023 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542) ile yeniden değerleme oranı 2022 yılı için  % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

4-25 Ağustos 2022 Tarihli ve 31934 Sayılı Resmî Gazetede "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı:?5987)"  yayımlanmıştır.

Posta Listesi

Kaydolun! Sitemizdeki gelişmelerden ve eklenen içeriklerden ilk sizin haberiniz olsun.

Ziyaretçi Defteri
Yorum Yaz

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Afet Risklerine Yönelik Düzenlemeler.

Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Afet Risklerine Yönelik Düzenlemeler.

 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanarak 07/06/2024 tarihli ve 32569 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile afet ve iklim değişikliği kaynaklı tehlike ve risklere karşı önlem alınması amacıyla Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde bir dizi değişiklik yapılmıştır.

Yönetmeliğin yayımlandığı Resmi Gazete'ye ulaşmak için tıklayınız.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'nin değişikliklerin işlenmiş haline ulaşmak için tıklayınız.

 

Yönetmelikte yapılan düzenlemelerle;

 • Mekansal planların, afet ve iklim değişikliği kaynaklı tehlike ve risklere karşı dirençli olarak hazırlanması, Yönetmeliğin amaçlarına eklenmiştir.
 • Bütünleşik kıyı alanları planı, afet risklerine karşı duyarlı olacak şekilde yeniden tanımlanmıştır.
 • Genel planlama esaslarına afetlere karşı öngörülen öneri ve önlemlerin esas alınması eklenmiştir.
 • Planların araştırma ve analiz aşamasında planlanan alanın ihtiyaç duydukları hizmet alanları arasına "ibadet yeri" de eklenmiştir.
 • Yine araştırma ve analiz aşamasında, afet tehlikeleri ve çeşitli kentsel risklerin  sakınım planlaması çalışmaları yapılması da eklenmiştir.
 • Plan raporlarına doğal afet tehlikeleri ve varsa kentsel riskler için öngörülen önlemlerinde konulması gerektiği düzenlenmiştir.
 • Mekansal strateji planları ilke ve esasları arasına afetler, kentsel tehlike ve risklerin analizi ile sakınım planlaması eklenmiştir.
 • Çevre düzeni planı ilke ve esasları arasına iklim değişkliğine ilişkin etkilenbilirlik ve risk analizlerinin esas alınması eklenmiştir.
 • İmar planı ilkelerine mikro bölgeleme etüt raporu eklenmiş ve anılan raporu bulunmayan alanlarda imar planlarının hazırlanamaycağı belirtilmiştir.
 • İbadet alanlarına ilişkin imar planı kararlarına ibadetin gerektirdiği yön ve alan büyüklüğü gibi kriterlerin de göz önünde bulunudurulması ilke olarak düzenlenmiştir.
 • Nazım imar planlarına ilişkin olarak; iklim özellikleri ve varsa iklim değişikliğinin etkilerinin meteorolojik parametrelerin analizlarinin yapılması ile afet ve kentsel risklere ilişkin risk yönetimi ve sakınım planları da eklenmiştir.
 • Uygulama imar planlarına ilişkin olarak; yine afet ve kentsel risklere ilişkin analizler ile iklim değişikliklerine ilişkin risk ve meteorolojik parametre analizleri eklenmiştir.
 • Yönetmelik ekinde yer alan "AFET TEHLİKELİ ALANLAR" bölümüne çeşitli afet ve risklere ilişkin gösterimler eklenmiştir.

 

KONTDER